Gå til hovedindhold
Du er her:

Så snart du har fået en plads til dit barn i et dagtilbud, SFO eller klub, og har accepteret den, kan du ansøge om hel/delvis økonomisk friplads.

Hvis du mener, du er berettiget til hel/delvis økonomisk friplads, skal du ansøge om det via den Digitale Pladsanvisning. 

Du skal kun lave én ansøgning, også selvom du har flere børn på adressen.

Find svar på dine spørgsmål om fripladstilskud her

 • Kan jeg ansøge om hel/delvis økonomisk friplads? (nye grænser for 2024)

  For at være berettiget til fripladstilskud skal den årlige personlige husstandsindkomst før skat i 2024 være under 622.199 kr. Der kan bevilges fuldt fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten er under 200.300 kr.

  Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et fradrag med 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige modtager yderligere et fradrag i år 2024 på 70.089 kr. 

  Der bevilges fripladstilskud til en privat institution og SFO i en privat skole - der bevilges ikke fripladstilskud til privat børnepasning.

 • Hvornår kan man få fripladstilskud fra?

  Der gives fripladstilskud fra den første i måneden, efter ansøgningen er sendt til kommunen.

  Du skal søge senest den sidste dato i en måned, hvis du ønsker fripladstilskud måneden efter.

  Eksempel 1: Søger du 10. januar, vil du få tilskud fra 1. februar.
  Eksempel 2: Søger du 31. januar, vil du få tilskud fra 1. februar. 

 • Kan jeg få fripladstilskud midt i en måned?

  Startdatoen for fripladstilskuddet kan kun være på andre datoer end den første i kommende måned, hvis det er i forbindelse med en ny optagelse - dvs. første gang dit barn indmeldes.

  Er det første gang dit barn indmeldes, kan du få fripladstilskud med tilbagevirkende kraft til startdatoen i dagtilbuddet, hvis vi senest 1 måned efter optagelsen i dagtilbuddet modtager din ansøgning på den Digitale Pladsanvisning.

 • Min indtægt har ændret sig, skal jeg gøre noget?

  Hvis din husstandsindkomst ændrer sig varigt, kan du via den Digitale Pladsanvisning, gå ind og lave en ny ansøgning om økonomisk friplads. På den måde vil du fremover få det korrekte fripladstilskud med det samme. Hvis du ikke foretager dig noget, vil de beløb, du får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

  Du har altid pligt til at orientere Pladsanvisningen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

  Med de nye regler er du dog ikke længere forpligtiget til at oplyse kommunen om indkomstændringer, da det fremover reguleres automatisk.

 • Skal jeg søge på ny, hvis mit barn skifter institution?

  Hvis dit barn skifter fra én institutionstype til en anden, skal du ikke ansøge om økonomisk friplads igen, medmindre du har ændringer i din indkomst. Den økonomiske friplads vil automatisk fortsætte, og beregne din friplads ud fra den nye takst.

 • Gives der fripladstilskud til privatskole?

  Du kan også søge om hel/delvis økonomisk friplads, hvis dit barn går i SFO på en privat skole - du kan dog kun søge om økonomisk friplads til betalingen for SFO'en.

  Du skal søge via Digitale Pladsanvisning, men husk at notere på ansøgningen, at dit barn går på en privat skole og hvilken. Når du har fået besked om, at din ansøgning er bevilliget, så skal du hver måned sende dokumentation for din betaling for SFO’en til Pladsanvisningen, som så vil refundere det beløb, du er berettiget til, til din NemKonto.

 • Kan man få fripladstilskud til et privat dagtilbud?

  Ja, det kan man godt. Du skal ansøge om fripladstilskuddet via den Digitale Pladsanvisning.
  Søger du - og er berettiget til tilskuddet, vil Lyngby-Taarbæk Kommune overføre pengene til det private dagtilbud, som fratrækker fripladstilskuddet på jeres opkrævning.

  Vi dækker dog maximalt forældrebetalingen op til Lyngby-Taarbæk Kommunes takst. Det vil sige, at hvis du er berettiget til fuld økonomisk friplads, så kan der fortsat være en egenbetaling på differencen i mellem vores takst og det private dagtilbuds takst.

  Hvis du i forbindelse med eventuelle genberegninger/årsberegninger skal tilbagebetale eller have penge retur, så vil det være Lyngby-Taarbæk Kommune der står for det.

  OBS - Det er vigtigt, at du giver Pladsanvisningen besked, når du har ansøgt om fripladstilskuddet. 
  Du skal også huske at give besked, hvis du indsender en ny ansøgning fx på grund af ændret indkomst.

 • Jeg har søgt og fået bevilliget fripladstilskud, men bliver opkrævet fuld betaling?

  Det skyldes i langt de fleste tilfælde, at opkrævningen for den pågældende måned allerede var dannet, da du fik bevilget dit fripladstilskud.
  Hvis du allerede har betalt, eller vælger at betale det fulde beløb, vil det manglende fripladstilskud blive fratrukket din næste opkrævning. Har du efter denne regulering stadig penge til gode, vil de automatisk blive udbetalt til din NemKonto, såfremt du ikke skylder penge til Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Har du ikke mulighed for at betale det fulde beløb, bedes du kontakte Pladsanvisningen.

 • Har det nogen betydning for beregningen, at hjemmeboende børn tjener penge?

  Nej, det har ingen indvirkning på fripladstilskuddet.

 • Har feriepengene betydning for min beregning af økonomisk friplads?

  Dine feriepenge indgår i beregningen af din økonomiske friplads i den måned de bliver registreret i SKATs indkomstregister.

  Det kan betyde, at hvis du i løbet af året fx skifter job, så vil feriepengene indgå i beregningen i den måned din ansættelse ophører, tiltrods for at du ikke i den måned får udbetalt feriepengene.

  Når feriepengene så bliver udbetalt til dig fra Feriekonto, har det ingen betydning for dit fripladstilskud, da de allerede har været med i beregningen af din indkomst.

 • Hvordan beregnes mit fripladstilskud?

  Man tager din aktuelle månedlige indkomst, fratrækker AM-bidraget og ATP og ganger denne indkomst med tolv, for at få det aktuelle årsbeløb.

 • Hvor tit genberegnes min økonomiske friplads?

  Din økonomiske friplads genberegnes hver måned, både hvis din indtægt stiger eller falder med mindst fem trin på fripladsskalaen i forhold til den indtægt, du har fået bevilget friplads efter. De 5 trin svarer til en ændring i indtægten på 1.537 kr. pr. måned. 

  Hvis du skal betale mere, modtager du et brev om ændringen og har mulighed for at gøre indsigelse, inden ændringen træder i kraft. Du modtager også brev, hvis du skal betale mindre.  
  Der vil gå nogle måneder, før selve ændringen i forældrebetalingen reguleres. Ændringen i fripladstilskuddet vil blive trukket fra eller lagt til i den efterfølgende opkrævning af forældrebetalingen.

  Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve at dit økonomiske fripladstilskud og dermed forældrebetalingen, ændrer sig fra måned til måned. Det gælder fx for 
  •    studerende med varierende indkomst
  •    dagpengemodtagere der skifter mellem 4 og 5 ugers udbetalinger i en måned
  •    lønmodtagere med tillæg, ekstraarbejde eller ved særlig feriegodtgørelse  
  •    honorarlønnede, timeløns- eller vikaransatte med varierende indkomst

  Feriepenge medregnes fremover, når de beskattes, og ikke når de udbetales.

  Får man frataget sit økonomisk fripladstilskud i tre sammenhængende måneder, fordi familiens indtægt overstiger indtægtsgrænsen for friplads, skal et eventuelt økonomisk fripladstilskud søges på ny.

 • Hvorfor har jeg modtaget en agterskrivelse?

  Hvis den indkomst du selv har oplyst er lavere end den indkomst din arbejdsgiver indberetter, så vil vi sende dig en agterskrivelse. 

  Hvis du er enig i beregningen, skal du intet foretage dig, hvis du ikke er enig, skal du lave en indsigelse via den Digitale Pladsanvisning eller kontakte Pladsanvisningen.

 • Gives der økonomisk- eller socialpædagogisk friplads i dagtilbud med madordning?

  Ja, hvis du er berettiget til hel/delvis økonomisk friplads, så gives denne også til taksten for madordningen.

 • Jeg er ikke længere enlig, hvad gør jeg?

  Når du flytter sammen med én eller bliver gift, så skal jeres begges indtægter medregnes.

  Du skal derfor enten stoppe din nuværende økonomiske friplads, eller sende en ny ansøgning via den Digitale Pladsanvisning. Ændringen træder i kraft fra den dato hvor der er sket ændringer i husstanden.

 • Skal jeg ansøge på ny om økonomisk friplads hvis jeg til- eller fraflytter kommunen?

  Ja det skal du.

  Din økonomiske friplads overføres ikke automatisk kommunerne i mellem, så når du er til- eller fraflyttet Lyngby-Taarbæk Kommune, så skal du gå ind og ansøge igen

  Du skal altid ansøge om økonomisk friplads i din bopælskommune, selvom du beholder pladsen i din gamle kommune, da det er bopælskommunen der opkræver forældrebetalingen.  

 • Hvad var fripladsgrænserne i år 2021?

  For at være berettiget til fripladstilskud skal den årlige personlige husstandsindkomst før skat i 2021 være under 576.800 kr. Der kan bevilges fuldt fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten er under 185.701 kr.

  Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et fradrag med 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige modtager yderligere et fradrag i år 2021 på 64.967 kr. 

  Der bevilges fripladstilskud til en privat institution og SFO i en privat skole - der bevilges ikke fripladstilskud til privat børnepasning.

 • Hvad var fripladsgrænserne i år 2022?

  For at være berettiget til fripladstilskud skal den årlige personlige husstandsindkomst før skat i 2022 være under 583.700 kr. Der kan bevilges fuldt fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten er under 187.900 kr.

  Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et fradrag med 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige modtager yderligere et fradrag i år 2022 på 65.747 kr. 

  Der bevilges fripladstilskud til en privat institution og SFO i en privat skole - der bevilges ikke fripladstilskud til privat børnepasning.

 • Hvad er fripladsgrænserne i år 2023?

  For at være berettiget til fripladstilskud skal den årlige personlige husstandsindkomst før skat i 2023 være under 601.200 kr. Der kan bevilges fuldt fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten er under 193.500 kr.

  Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et fradrag med 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige modtager yderligere et fradrag i år 2023 på 67.719 kr. 

  Der bevilges fripladstilskud til en privat institution og SFO i en privat skole - der bevilges ikke fripladstilskud til privat børnepasning.

Årlig efterreglering

Dit økonomiske fripladstilskud efterreguleres en gang om året. Efterreguleringen sker på baggrund af oplysninger fra indkomstregistret og årsopgørelsen fra SKAT. Efterreguleringen medregner også de indkomstændringer, som har ligget inden for de 5 trin i de løbende månedlige genberegninger. 

Hvis du og/eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende, sker der ikke automatiske ændringer i fripladstilskuddet i løbet af året, men kun ved den årlige efterregulering.  

I årsreguleringen er der taget højde for en evt. månedlig genberegning.

Der er fortsat oplysningspligt til Pladsanvisningen, hvis der sker ændringer i familiens sammensætning.