Gå til hovedindhold
Du er her:

Takster og tilskud

Læs om priser og tilskud til kommunens tilbud om børnepasning

Takster

Når dit barn starter i et kommunalt dagtilbud, dagpleje, SFO eller klub, vil du automatisk få en månedlig opkrævning. Betalingen er forudbetalt.

Tilskud

Under Fripladstilskud kan du læse mere om, hvem der kan søge om økonomisk friplads - hel eller delvis. Og hvordan man søger.

Socialpædagogisk friplads

I forbindelse med ansøgning om hel/delvis socialpædagogisk friplads, skal du altid først søge om økonomisk friplads. I menupunktet til højre kan du læse mere om, hvem der kan søge om socialpædagogisk friplads og hvordan.

Minimumsnormeringer - nye takstberegninger fra den 1. januar 2024

Som følge af loven om minimumsnormeringer ændres tidspunktet for, hvornår kommunen opkræver takst for henholdsvis en vuggestueplads og en børnehaveplads.

Ny lovgivning omkring minimumsnormeringerne betyder, at kommunerne pr. 1. januar 2024 skal sikre, at normeringen følger barnets alder (der henvises i øvrigt til KMB sag den 25. maj punkt 25, Ændringer i budgettildeling som følge af ny lov om minimumsnormeringer).

Lovændringen betyder, at børn, der starter i børnehave, før de er fyldt tre år, skal have samme normering som i vuggestuen frem til den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt tre år. Omvendt tildeles børn, som er over tre år, men stadig har en vuggestueplads, kun normering, der svarer til en børnehaveplads.

Det betyder samtidig, at taksten først ændres fra vuggestuetakst til børnehavetakst i den måned, hvor dit barn fylder 3,1 år, og fremover udelukkende følger dit barns alder - og ikke som tidligere den gruppe/institutionstype, dit barn er indmeldt i.

Minimumsnormeringerne gælder ikke for dagplejen, hvor taksten ikke vil ændres til børnehavetakst, hvis dit barn er indmeldt der, når det fylder 3,1 år.