Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Socialpædagogisk friplads

Hel/delvis socialpædagogisk friplads kan søges såfremt dagtilbud, SFO eller klub anses for særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggører dit barns ophold eller forbliven i dagtilbud, SFO eller klub

Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud, så skal ansøgningen om socialpædagogisk friplads søges igennem Center for Social Indsats.

Hvis dit barn er indmeldt/ønskes indmeldt i SFO eller klub, så skal ansøgningen om socialpædagogisk friplads søges ved direkte henvendelse til den SFO eller klub.

I forbindelse med ansøgning om hel/delvis socialpædagogisk friplads, skal du altid først søge om økonomisk friplads.