Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Takster for dagtilbud, dagpleje, SFO og klub

Når dit barn starter i et kommunalt dagtilbud, dagpleje, SFO eller klub, vil du automatisk få en månedlig opkrævning. Betalingen er forudbetalt.

Forældrebetaling

Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud, at alle forældre i de lukkede uger fortsat skal betale for deres plads i dagtilbud/SFO/Klub, selvom man ikke er en del af nødpasningsordningen. Der vil ligeledes blive opkrævet betaling for frokostordningen.

Hvis du ved, at din økonomi ændrer sig negativt pga. regeringens tiltag, så opfordrer vi dig til straks at søge om økonomisk friplads.

Find svar på dine spørgsmål om takster her

 • Hvad koster en plads om måneden?

  Takster for år 2020

  Dagpleje                           3.365 kr. i 11 måneder

  Vuggestuer                       3.365 kr. i 11 måneder

  Vuggestue - deltidsplads  2.830 kr. i 11 måneder

  Børnehaver                       1.960 kr. i 11 måneder

  Børnehave - deltidsplads  1.670 kr. i 11 måneder

  Skolefritidsordninger         2.060 kr. i 11 måneder

  Fritidsklubber                       837 kr. i 11 måneder

  Fritidsklubber                       879 kr. i 11 måneder (takstændring pr. d. 01.10.2020)

  Juniorklub (for 7. kl.)            600 kr. i 11 måneder (tilbuddet starter op d. 01.10.2020)

  Ungdomsklubber                 221 kr. i 11 måneder

  Ungdomsklubber                 300 kr. i 11 måneder (takstændring pr. d. 01.10.2020)

  Institutioner med særlig egenbetaling

  Rudolf Steiner Børnehaven, Enhjørningen 1.560 kr. i 11 måneder (Ugentlig åbningstid 42,5 timer). 

   

  Børnehuset Pilen (Valmuen)

  Madordning

  Vuggestue (628 kr.)

  Børnehave (679 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  3.993 kr. i 11 måneder

  2.639 kr. i 11 måneder

   

  Taarbæk Børnehus

  Madordning

  Vuggestue (628 kr.)

  Børnehave (679 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  3.993 kr. i 11 måneder

  2.639 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Stoppestedet        

  Madordning

  Vuggestue (759 kr.)

  Børnehave (759 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.124 kr. i 11 måneder

  2.719 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Trinbrættet

  Madordning

  Vuggestue (759 kr.)

  Børnehave (759 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.124 kr. i 11 måneder

  2.719 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Hjortholm

  Madordning

  Vuggestue (759 kr.)

  Børnehave (759 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.124 kr. i 11 måneder

  2.719 kr. i 11 måneder

  Juli måned er betalingsfri. (Hvis du bor og benytter et dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune).

 • Hvorfor bliver jeg opkrævet i juli måned, når den er betalingsfri?

  Hvis du har en dagtilbudsplads i en anden kommune end Lyngby-Taarbæk Kommune, så er juli måned IKKE betalingsfri.

  Hvis du skylder i forældrebetaling for en anden kalendermåned, kan du blive opkrævet for den måned i juli måned, fx ved genberegning af økonomisk friplads.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen.

 • Hvilke dagtilbud har madordning?

  Der er fra den 1. januar 2019 frokostordning i Taarbæk Børnehus, Børnehuset Pilen, (afdeling Valmuen), Børnehuset Stoppestedet, Børnehuset Hjortholm og Børnehuset Trinbrættet.

 • Får jeg automatisk søskenderabat?

  Ja, du får søskenderabat, hvis du har mere end ét barn i dagtilbud, SFO eller Fritids- og Ungdomsklub – dette gælder også, hvis dit barn har plads i en anden kommune. Søskendetilskuddet på 50 % af forældrenes egenbetaling, ydes til den/de pladser, hvor det kommunale tilskud er lavest. Det betyder der hvor differencen i mellem bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) og selve taksten for pladsen er lavest.

  Søskenderabatten omfatter også taksten i dagtilbud med madordning.

  Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, og sammenbragte børn med ophold i hjemmet (samme folkeregisteradresse).

  Børn af ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregisteret.

 • Hvordan betaler jeg?

  Første gang du bliver opkrævet for en plads i Lyngby-Taarbæk Kommune, sendes opkrævningen til din Eboks (til den forældre der modtager Børnefamilieydelsen), hvis du ikke er fritaget for digital post. Efter du har modtaget den første opkrævning, har du mulighed for at tilmelde den Betalingsservice (BS) i din bank.

  Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil der i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelsen blive påført et gebyr på 250 kr.

 • Jeg er ikke blevet opkrævet for mit barns plads, hvad gør jeg?

  Hvis du ikke har modtaget din opkrævning for dit barns plads, bedes du kontakte Pladsanvisningen.

  Du betaler forud for din plads, og skal betale senest den 1. i måneden. Din opkrævning udsendes ca. 1 uge før betalingsfristen. 

  Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil der i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelsen blive påført et gebyr på 250 kr.

 • Manglende betaling?

  Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil der i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelsen blive påført et gebyr på 250 kr. Hvis restancen ikke betales, bliver restancen sendt til tvangsinddrivelse hos Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen vil derudover modregne i offentlige udbetalinger bl.a. Børnefamilieydelse.

 • Kan jeg søge om hel/delvis økonomisk friplads?

  Ja det kan du, hvis din/jeres samlede husstandsindkomst før skat er under 563.800 kr. (2020).

  Regler for fripladstilskud 

 • Mit barn har fået plads i et privat dagtilbud, hvad koster det?

  Hvis du søger oplysninger om takster til de privat dagtilbud, Børnehaven Mariehøj, Dyrehavens Skovbørnehave, Skovbørnehaven Mariehønen eller Skovbo Skovbørnehave, bedes du rette henvendelse direkte til disse dagtilbud.

 • Hvornår opkræves mit barn børnehavetakst fra?

  I børnehuse (integrerede dagtilbud) ændres forældrebetalingen automatisk til børnehavetakst den første i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Dette gør sig også gældende også i de børnehuse, hvor der er aldersintegrerede grupper.

  Hvis dit barn flyttes fra vuggestuegruppen til børnehavegruppen, før det fylder 3 år, skifter taksten fra den dato skiftet sker. Det kan dog tidligst være fra den måned dit barn bliver 2 år og 9 måneder.

  I dagplejen og i de ”rene” vuggestuer, der skifter taksten først, når dit barn flyttes til børnehave.

Takster og tilskud for 2020

Institutioner

Egenbetaling 2020*

Tilskud 2020

Pladspris 2020

Dagpleje, fuldtid: Børn under 3 år

3.365 kr.

11.139 kr.

14.504 kr.

Dagpleje, deltid: Børn under 3 år

2.830 kr.

9.368 kr.

12.198 kr.

Vuggestue, fuldtid: Børn under 3 år ekskl. mad

3.365 kr.

10.095 kr.

13.460 kr.

Vuggestue, fuldtid: Børn under 3 år inkl. mad

4.124 kr.

10.095 kr.

14.219 kr.

Børnehave, fuldtid: Børn uanset alder ekskl. mad

1.960 kr.

5.880 kr.

7.840 kr.

Børnehave, fuldtid: Børn uanset alder inkl. mad

2.719 kr.

5.880 kr.

8.599 kr.

Børnehave, deltid: Børn uanset alder ekskl. mad

1.670 kr.

4.307 kr.

5.742 kr.

Børnehave, deltid: Børn uanset alder inkl. mad

2.429 kr.

4.307 kr.

6.736 kr.

Institutioner med særlig egenbetaling

Rudolf Steiner Børnehave, Enhjørningen Åbningstid pr. uge 42,5 timer

1.560 kr.

4.680 kr.

6.240 kr.

Rudolf Steiner Børnehave, Stjernedalen Åbningstid pr. uge 35 timer

1.285 kr.

3.855 kr.

5.140 kr.

SFO

2.060 kr.

805 kr.

2.865 kr.

Fritidsklub
Fritidsklub (fra 1/10-2020)

837 kr.
879 kr.

408 kr.
366 kr.

1.245 kr.
1.245 kr.

Juniorklub for 7. kl. (fra 1/10-2020)

600 kr.

645 kr.

1.245 kr.

Ungdomsklub
Ungdomsklub (fra 1/10-2020)

221 kr.
300 kr.

449 kr.
370 kr.

670 kr.
670 kr.

*I Lyngby-Taarbæk Kommune er der 11 måneders opkrævning årligt, da juli måned er betalingsfri.