Gå til hovedindhold
Du er her:

Takster for dagtilbud, dagpleje, SFO og klub

Når dit barn starter i et kommunalt dagtilbud, dagpleje, SFO eller klub, vil du automatisk få en månedlig opkrævning. Betalingen er forudbetalt.

Find svar på dine spørgsmål om takster her

 • Hvad koster en plads om måneden i 2023?

  Takster for år 2023

  Dagpleje                           3.610 kr. i 11 måneder

  Dagpleje - deltidsplads     3.150 kr. i 11 måneder

  Vuggestuer                        3.735 kr. i 11 måneder

  Vuggestue - deltidsplads   3.150 kr. i 11 måneder

  Børnehaver                        2.175 kr. i 11 måneder

  Børnehave - deltidsplads  1.885 kr. i 11 måneder

  Skolefritidsordninger          2.208 kr. i 11 måneder

  Fritidsklubber                        942 kr. i 11 måneder 

  Juniorklub (for 7. kl.)             643 kr. i 11 måneder 

  Ungdomsklubber                  322 kr. i 11 måneder

  Institutioner med særlig egenbetaling

  Rudolf Steiner Børnehaven, Enhjørningen 1.730 kr. i 11 måneder (Ugentlig åbningstid 42,5 timer). 

   

  Børnehuset Pilen (Valmuen)

  Madordning

  • Vuggestue (689 kr.)
  • Børnehave (745 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  • 4.424 kr. i 11 måneder
  • 2.920 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Pilen (Grøftekanten)

  Madordning

  • Vuggestue (689 kr.)
  • Børnehave (745 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  • 4.424 kr. i 11 måneder
  • 2.920 kr. i 11 måneder

   

  Taarbæk Børnehus

  Madordning

  • Vuggestue (689 kr.)
  • Børnehave (745 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  • 4.424 kr. i 11 måneder
  • 2.920 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Blomsterhaven       

  Madordning

  • Vuggestue (822 kr.)
  • Børnehave (822 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  • 4.557 kr. i 11 måneder
  • 2.997 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Trinbrættet

  Madordning

  • Vuggestue (822 kr.)
  • Børnehave (822 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  • 4.557 kr. i 11 måneder
  • 2.997 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Hjortholm

  Madordning

  • Vuggestue (822 kr.)
  • Børnehave (822 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  • 4.557 kr. i 11 måneder
  • 2.997 kr. i 11 måneder

  Juli måned er betalingsfri. (Hvis du bor og benytter et dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune).

 • Hvorfor bliver jeg opkrævet i juli måned, når den er betalingsfri?

  Hvis du har en dagtilbudsplads i en anden kommune end Lyngby-Taarbæk Kommune, så er juli måned IKKE betalingsfri.

  Hvis du skylder i forældrebetaling for en anden kalendermåned, kan du blive opkrævet for den måned i juli måned, fx ved genberegning af økonomisk friplads.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen.

 • Hvilke dagtilbud har madordning?

  Der er fra den 1. januar 2021 frokostordning i Taarbæk Børnehus, Børnehuset Pilen, (afdeling Valmuen og Grøftekanten), Børnehuset Blomsterhaven, Børnehuset Hjortholm og Børnehuset Trinbrættet.

 • Får jeg automatisk søskenderabat?

  Ja, du får søskenderabat, hvis du har mere end ét barn i dagtilbud, SFO eller Fritids- og Ungdomsklub – dette gælder også, hvis dit barn har plads i en anden kommune. Søskendetilskuddet på 50 % af forældrenes egenbetaling, ydes til den/de pladser, hvor det kommunale tilskud er lavest. Det betyder der hvor differencen i mellem bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) og selve taksten for pladsen er lavest.

  Søskenderabatten omfatter også taksten i dagtilbud med madordning.

  Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, og sammenbragte børn med ophold i hjemmet (samme folkeregisteradresse).

  Børn af ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregisteret.

  Har du børn i privat pasning, får du kun søskenderabat på 85% af søskenderabatten af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.

  Der ydes ikke søskenderabat til private skoler/SFO'er.

 • Hvordan betaler jeg?

  Første gang du bliver opkrævet for en plads i Lyngby-Taarbæk Kommune, sendes opkrævningen til din Eboks (til den forældre der modtager Børnefamilieydelsen), hvis du ikke er fritaget for digital post. Efter du har modtaget den første opkrævning, har du mulighed for at tilmelde den Betalingsservice (BS) i din bank.

  Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil der i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelsen blive påført et gebyr på 250 kr.

 • Jeg er ikke blevet opkrævet for mit barns plads, hvad gør jeg?

  Hvis du ikke har modtaget din opkrævning for dit barns plads, bedes du kontakte Pladsanvisningen.

  Du betaler forud for din plads, og skal betale senest den 1. i måneden. Din opkrævning udsendes ca. 1 uge før betalingsfristen. 

  Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil der i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelsen blive påført et gebyr på 250 kr.

 • Manglende betaling?

  Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil der i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelsen blive påført et gebyr på 250 kr. Hvis restancen ikke betales, bliver restancen sendt til tvangsinddrivelse hos Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen vil derudover modregne i offentlige udbetalinger bl.a. Børnefamilieydelse.

 • Kan jeg søge om hel/delvis økonomisk friplads?

  Ja det kan du, hvis din/jeres samlede husstandsindkomst før skat er under 601.200 kr. (2023).

  Regler for fripladstilskud 

 • Mit barn har fået plads i et privat dagtilbud, hvad koster det?

  Hvis du søger oplysninger om takster til de privat dagtilbud, Børnehaven Mariehøj, Dyrehavens Skovbørnehave, Skovbørnehaven Mariehønen, Skovbo Skovbørnehave eller Børnehaven Stjernedalen, bedes du rette henvendelse direkte til disse dagtilbud.

 • Hvornår opkræves mit barn børnehavetakst fra?

  I børnehuse (integrerede dagtilbud) ændres forældrebetalingen automatisk til børnehavetakst den første i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Dette gør sig også gældende også i de børnehuse, hvor der er aldersintegrerede grupper.

  Hvis dit barn flyttes fra vuggestuegruppen til børnehavegruppen, før det fylder 3 år, skifter taksten fra den dato skiftet sker. Det kan dog tidligst være fra den måned dit barn bliver 2 år og 9 måneder.

  I dagplejen og i de ”rene” vuggestuer, der skifter taksten først, når dit barn flyttes til børnehave.

 • Hvad kostede en plads i 2021?

  Takster for år 2021

  Dagpleje                           3.415 kr. i 11 måneder

  Dagpleje - deltidsplads     2.895 kr. i 11 måneder

  Vuggestuer                       3.415 kr. i 11 måneder

  Vuggestue - deltidsplads  2.895 kr. i 11 måneder

  Børnehaver                       2.005 kr. i 11 måneder

  Børnehave - deltidsplads  1.705 kr. i 11 måneder

  Skolefritidsordninger         2.091 kr. i 11 måneder

  Fritidsklubber                       892 kr. i 11 måneder 

  Juniorklub (for 7. kl.)            609 kr. i 11 måneder 

  Ungdomsklubber                 305 kr. i 11 måneder

  Institutioner med særlig egenbetaling

  Rudolf Steiner Børnehaven, Enhjørningen 1.595 kr. i 11 måneder (Ugentlig åbningstid 42,5 timer). 

   

  Børnehuset Pilen (Valmuen)

  Madordning

  Vuggestue (649 kr.)

  Børnehave (702 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.064 kr. i 11 måneder

  2.707 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Pilen (Grøftekanten)

  Madordning

  Vuggestue (774 kr.)

  Børnehave (774 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.189 kr. i 11 måneder

  2.779 kr. i 11 måneder

   

  Taarbæk Børnehus

  Madordning

  Vuggestue (649 kr.)

  Børnehave (702 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.064 kr. i 11 måneder

  2.707 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Stoppestedet        

  Madordning

  Vuggestue (774 kr.)

  Børnehave (774 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.189 kr. i 11 måneder

  2.779 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Trinbrættet

  Madordning

  Vuggestue (774 kr.)

  Børnehave (774 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.189 kr. i 11 måneder

  2.779 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Hjortholm

  Madordning

  Vuggestue (774 kr.)

  Børnehave (774 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.189 kr. i 11 måneder

  2.779 kr. i 11 måneder

  Juli måned er betalingsfri. (Hvis du bor og benytter et dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune).

 • Hvad kostede en plads i 2022?

  Takster for år 2022

  Dagpleje                           3.645 kr. i 11 måneder

  Dagpleje - deltidsplads     3.045 kr. i 11 måneder

  Vuggestuer                        3.645 kr. i 11 måneder

  Vuggestue - deltidsplads   3.045 kr. i 11 måneder

  Børnehaver                        2.110 kr. i 11 måneder

  Børnehave - deltidsplads  1.820 kr. i 11 måneder

  Skolefritidsordninger          2.133 kr. i 11 måneder

  Fritidsklubber                        910 kr. i 11 måneder 

  Juniorklub (for 7. kl.)             621 kr. i 11 måneder 

  Ungdomsklubber                  311 kr. i 11 måneder

  Institutioner med særlig egenbetaling

  Rudolf Steiner Børnehaven, Enhjørningen 1.680 kr. i 11 måneder (Ugentlig åbningstid 42,5 timer). 

   

  Børnehuset Pilen (Valmuen)

  Madordning

  Vuggestue (661 kr.)

  Børnehave (715 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.306 kr. i 11 måneder

  2.825 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Pilen (Grøftekanten)

  Madordning

  Vuggestue (789 kr.)

  Børnehave (789 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.434 kr. i 11 måneder

  2.899 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Pilen (Grøftekanten) - ændring pr. 1/9-22

  Madordning

  Vuggestue (661 kr.)

  Børnehave (715 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.306 kr. i 11 måneder

  2.825 kr. i 11 måneder

   

  Taarbæk Børnehus

  Madordning

  Vuggestue (661 kr.)

  Børnehave (715 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.306 kr. i 11 måneder

  2.825 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Stoppestedet        

  Madordning

  Vuggestue (789 kr.)

  Børnehave (789 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.434 kr. i 11 måneder

  2.899 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Trinbrættet

  Madordning

  Vuggestue (789 kr.)

  Børnehave (789 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.434 kr. i 11 måneder

  2.899 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Hjortholm

  Madordning

  Vuggestue (789 kr.)

  Børnehave (789 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.434 kr. i 11 måneder

  2.899 kr. i 11 måneder

  Juli måned er betalingsfri. (Hvis du bor og benytter et dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune).

Takster og tilskud for 2022

Institutioner

Egenbetaling 2022*

Tilskud 2022

Pladspris 2022

Dagpleje, fuldtid: Børn under 3 år

3.645 kr.

11.702 kr.

15.347 kr.

Dagpleje og vuggestue, deltid: Børn under 3 år

3.045 kr.

9.135 kr.

12.180 kr.

Vuggestue, fuldtid: Børn under 3 år ekskl. mad

3.645 kr.

10.935 kr.

14.580 kr.

Vuggestue, fuldtid: Børn under 3 år inkl. mad

4.434 kr.

10.935 kr.

15.369 kr.

Børnehave, fuldtid: Børn uanset alder ekskl. mad

2.110 kr.

6.330 kr.

8.440 kr.

Børnehave, fuldtid: Børn uanset alder inkl. mad

2.899 kr.

6.330 kr.

9.229 kr.

Børnehave, deltid: Børn uanset alder ekskl. mad

1.820 kr.

5.460 kr.

7.280 kr.

Institutioner med særlig egenbetaling

Rudolf Steiner Børnehave, Enhjørningen Åbningstid pr. uge 42,5 timer

1.680 kr.

5.040 kr.

6.720 kr.

SFO

2.133 kr.

972 kr.

3.105 kr.

Fritidsklub

910 kr.

317 kr.

1.227 kr.

Juniorklub for 7. kl.

621 kr.

606 kr.

1.227 kr.

Ungdomsklub

311 kr.

292 kr.

603 kr.

*I Lyngby-Taarbæk Kommune er der 11 måneders opkrævning årligt, da juli måned er betalingsfri.