Gå til hovedindhold
Du er her:

Takster for dagtilbud, dagpleje, SFO og klub

Når dit barn starter i et kommunalt dagtilbud, dagpleje, SFO eller klub, vil du automatisk få en månedlig opkrævning. Betalingen er forudbetalt.

Som følge af loven om minimumsnormeringer ændres tidspunktet for, hvornår kommunen opkræver takst for henholdsvis en vuggestueplads og en børnehaveplads fra den 1. januar 2024.

Ny lovgivning omkring minimumsnormeringerne betyder, at kommunerne pr. 1. januar 2024 skal sikre, at normeringen følger barnets alder (der henvises i øvrigt til KMB sag den 25. maj punkt 25, Ændringer i budgettildeling som følge af ny lov om minimumsnormeringer)

Lovændringen betyder, at børn, der starter i børnehave, før de er fyldt tre år, skal have samme normering som i vuggestuen frem til den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt tre år. Omvendt tildeles børn, som er over tre år, men stadig har en vuggestueplads, kun normering, der svarer til en børnehaveplads.

Det betyder samtidig, at taksten først ændres fra vuggestuetakst til børnehavetakst i den måned, hvor dit barn fylder 3,1 år, og fremover udelukkende følger dit barns alder - og ikke som tidligere den gruppe/institutionstype, dit barn er indmeldt i.

Minimumsnormeringerne gælder ikke for dagplejen, hvor taksten ikke vil ændres til børnehavetakst, hvis dit barn er indmeldt der, når det er 3,1 år.

Takster i 2024

Egenbetaling

Deltidsplads**

Dagpleje (0-3 år)

3.870 kr.*

3.360 kr.*

Vuggestue (0-3 år)

4.045 kr.*

3.360 kr.*

Børnehave (3-6 år)

2.295 kr.*

1.950 kr.*

SFO (0.-3. klasse)

2.414 kr.*

-

Fritidsklub (4.-6. klasse)

1.030 kr.*

-

Juniorklub (7. klasse)

702 kr.*

-

Ungdomsklub (8. kl. - 18 år)

352 kr.*

-

Institutioner med særlig egenbetaling

Madordning

Samlet takst pr. måned*

- Børnehuset Blomsterbedet
- Børnehuset Hjortholm
- Børnehuset Trinbrættet

Vuggestue (849 kr.)
Børnehave (849 kr.)

4.894 kr.*
3.144 kr.*

- Børnehuset Pilen
- Taarbæk Børnehus

Vuggestue (712 kr.)
Børnehave (769 kr.)

4.757 kr.*
3.064 kr.*

- Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen (børnehavetakst, ugentlig åbningstid 42,5 timer).

1.825 kr.*

- Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen (vuggestuetakst, ugentlig åbningstid 42,5 timer).

3.216 kr.*

* Juli måned er betalingsfri, hvis du bor og benytter et dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

** Læs mere om deltidspladser til forældre på barsels- og forældreorlov.

Find svar på dine spørgsmål om takster her

 • Hvorfor bliver jeg opkrævet i juli måned, når den er betalingsfri?

  Hvis du har en dagtilbudsplads i en anden kommune end Lyngby-Taarbæk Kommune, så er juli måned IKKE betalingsfri.

  Hvis du skylder i forældrebetaling for en anden kalendermåned, kan du blive opkrævet for den måned i juli måned, fx ved genberegning af økonomisk friplads.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen.

 • Hvilke dagtilbud har madordning?

  Der er fra den 1. januar 2021 frokostordning i Taarbæk Børnehus, Børnehuset Pilen, (afdeling Valmuen og Grøftekanten), Børnehuset Blomsterbedet, Børnehuset Hjortholm og Børnehuset Trinbrættet.

 • Får jeg automatisk søskenderabat?

  Ja, du får søskenderabat, hvis du har mere end ét barn i dagtilbud, SFO eller Fritids- og Ungdomsklub – dette gælder også, hvis dit barn har plads i en anden kommune. Søskendetilskuddet på 50 % af forældrenes egenbetaling, ydes til den/de pladser, hvor det kommunale tilskud er lavest. Det betyder der hvor differencen i mellem bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) og selve taksten for pladsen er lavest.

  Søskenderabatten omfatter også taksten i dagtilbud med madordning.

  Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, og sammenbragte børn med ophold i hjemmet (samme folkeregisteradresse).

  Børn af ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregisteret.

  Har du børn i privat pasning, får du kun søskenderabat på 85% af søskenderabatten af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.

  Der ydes ikke søskenderabat til private skoler/SFO'er.

 • Hvordan betaler jeg?

  Første gang du bliver opkrævet for en plads i Lyngby-Taarbæk Kommune, sendes opkrævningen til din E-Boks (til den forældre I selv har valgt, som primær betaler), hvis du ikke er fritaget for digital post. Efter du har modtaget den første opkrævning, har du mulighed for at tilmelde den Betalingsservice (BS) i din bank.

  Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil der i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelsen blive påført et gebyr på 250 kr.

 • Jeg er ikke blevet opkrævet for mit barns plads, hvad gør jeg?

  Hvis du ikke har modtaget din opkrævning for dit barns plads, bedes du kontakte Pladsanvisningen.

  Du betaler forud for din plads, og skal betale senest den 1. i måneden. Din opkrævning udsendes ca. 1 uge før betalingsfristen. 

  Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil der i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelsen blive påført et gebyr på 250 kr.

 • Manglende betaling?

  Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil der i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelsen blive påført et gebyr på 250 kr. Hvis restancen ikke betales, bliver restancen sendt til tvangsinddrivelse hos Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen vil derudover modregne i offentlige udbetalinger bl.a. Børnefamilieydelse.

 • Kan jeg søge om hel/delvis økonomisk friplads?

  Ja det kan du, hvis din/jeres samlede husstandsindkomst er under et vist beløb. Denne grænse ændres hvert år ved årsskiftet.

  Regler for fripladstilskud 

 • Mit barn har fået plads i et privat dagtilbud, hvad koster det?

  Hvis du søger oplysninger om takster til de privat dagtilbud, Børnehaven Mariehøj, Dyrehavens Naturbørnehave, Skovbørnehaven Mariehønen, Skovbo Skovbørnehave, Børnehaven Stjernedalen eller Lyngby Lille Børnehave, bedes du rette henvendelse direkte til disse dagtilbud.

 • Hvornår opkræves mit barn børnehavetakst fra (ændring fra d. 01.01.2024)?

  Regler gældende fra d. 01.01.2024:

  Som følge af loven om minimumsnormeringer ændres tidspunktet for, hvornår kommunen opkræver takst for henholdsvis en vuggestueplads og en børnehaveplads.

  Ny lovgivning omkring minimumsnormeringerne betyder, at kommunerne pr. 1. januar 2024 skal sikre, at normeringen følger barnets alder (der henvises i øvrigt til KMB sag den 25. maj punkt 25, Ændringer i budgettildeling som følge af ny lov om minimumsnormeringer).

  Lovændringen betyder, at børn, der starter i børnehave, før de er fyldt tre år, skal have samme normering som i vuggestuen frem til den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt tre år. Omvendt tildeles børn, som er over tre år, men stadig har en vuggestueplads, kun normering, der svarer til en børnehaveplads.

  Det betyder samtidig, at taksten først ændres fra vuggestuetakst til børnehavetakst i den måned, hvor dit barn fylder 3,1 år, og fremover udelukkende følger dit barns alder - og ikke som tidligere den gruppe/institutionstype, dit barn er indmeldt i.

  Minimumsnormeringerne gælder ikke for dagplejen, hvor taksten ikke vil ændres til børnehavetakst, hvis dit barn er indmeldt der, når det fylder 3,1 år.

  Regler gældende frem til d. 31.12.2023:

  I børnehuse (integrerede dagtilbud) ændres forældrebetalingen automatisk til børnehavetakst den første i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Dette gør sig også gældende også i de børnehuse, hvor der er aldersintegrerede grupper.

  Hvis dit barn flyttes fra vuggestuegruppen til børnehavegruppen, før det fylder 3 år, skifter taksten fra den dato skiftet sker. Det kan dog tidligst være fra den måned dit barn bliver 2 år og 9 måneder.

  I dagplejen og i de ”rene” vuggestuer, der skifter taksten først, når dit barn flyttes til børnehave.

 • Hvad kostede en plads i 2021?

  Takster for år 2021

  Dagpleje                           3.415 kr. i 11 måneder

  Dagpleje - deltidsplads     2.895 kr. i 11 måneder

  Vuggestuer                       3.415 kr. i 11 måneder

  Vuggestue - deltidsplads  2.895 kr. i 11 måneder

  Børnehaver                       2.005 kr. i 11 måneder

  Børnehave - deltidsplads  1.705 kr. i 11 måneder

  Skolefritidsordninger         2.091 kr. i 11 måneder

  Fritidsklubber                       892 kr. i 11 måneder 

  Juniorklub (for 7. kl.)            609 kr. i 11 måneder 

  Ungdomsklubber                 305 kr. i 11 måneder

  Institutioner med særlig egenbetaling

  Rudolf Steiner Børnehaven, Enhjørningen 1.595 kr. i 11 måneder (Ugentlig åbningstid 42,5 timer). 

   

  Børnehuset Pilen (Valmuen)

  Madordning

  Vuggestue (649 kr.)

  Børnehave (702 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.064 kr. i 11 måneder

  2.707 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Pilen (Grøftekanten)

  Madordning

  Vuggestue (774 kr.)

  Børnehave (774 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.189 kr. i 11 måneder

  2.779 kr. i 11 måneder

   

  Taarbæk Børnehus

  Madordning

  Vuggestue (649 kr.)

  Børnehave (702 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.064 kr. i 11 måneder

  2.707 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Stoppestedet        

  Madordning

  Vuggestue (774 kr.)

  Børnehave (774 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.189 kr. i 11 måneder

  2.779 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Trinbrættet

  Madordning

  Vuggestue (774 kr.)

  Børnehave (774 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.189 kr. i 11 måneder

  2.779 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Hjortholm

  Madordning

  Vuggestue (774 kr.)

  Børnehave (774 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.189 kr. i 11 måneder

  2.779 kr. i 11 måneder

  Juli måned er betalingsfri. (Hvis du bor og benytter et dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune).

 • Hvad kostede en plads i 2022?

  Takster for år 2022

  Dagpleje                           3.645 kr. i 11 måneder

  Dagpleje - deltidsplads     3.045 kr. i 11 måneder

  Vuggestuer                        3.645 kr. i 11 måneder

  Vuggestue - deltidsplads   3.045 kr. i 11 måneder

  Børnehaver                        2.110 kr. i 11 måneder

  Børnehave - deltidsplads  1.820 kr. i 11 måneder

  Skolefritidsordninger          2.133 kr. i 11 måneder

  Fritidsklubber                        910 kr. i 11 måneder 

  Juniorklub (for 7. kl.)             621 kr. i 11 måneder 

  Ungdomsklubber                  311 kr. i 11 måneder

  Institutioner med særlig egenbetaling

  Rudolf Steiner Børnehaven, Enhjørningen 1.680 kr. i 11 måneder (Ugentlig åbningstid 42,5 timer). 

   

  Børnehuset Pilen (Valmuen)

  Madordning

  Vuggestue (661 kr.)

  Børnehave (715 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.306 kr. i 11 måneder

  2.825 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Pilen (Grøftekanten)

  Madordning

  Vuggestue (789 kr.)

  Børnehave (789 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.434 kr. i 11 måneder

  2.899 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Pilen (Grøftekanten) - ændring pr. 1/9-22

  Madordning

  Vuggestue (661 kr.)

  Børnehave (715 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.306 kr. i 11 måneder

  2.825 kr. i 11 måneder

   

  Taarbæk Børnehus

  Madordning

  Vuggestue (661 kr.)

  Børnehave (715 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.306 kr. i 11 måneder

  2.825 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Stoppestedet        

  Madordning

  Vuggestue (789 kr.)

  Børnehave (789 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.434 kr. i 11 måneder

  2.899 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Trinbrættet

  Madordning

  Vuggestue (789 kr.)

  Børnehave (789 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.434 kr. i 11 måneder

  2.899 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Hjortholm

  Madordning

  Vuggestue (789 kr.)

  Børnehave (789 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.434 kr. i 11 måneder

  2.899 kr. i 11 måneder

  Juli måned er betalingsfri. (Hvis du bor og benytter et dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune).

 • Hvad kostede en plads i 2023?

  Takster for år 2023

  Dagpleje                           3.475 kr. i 11 måneder

  Dagpleje - deltidsplads     3.125 kr. i 11 måneder

  Vuggestuer                        3.710 kr. i 11 måneder

  Vuggestue - deltidsplads   3.125 kr. i 11 måneder

  Børnehaver                        2.165 kr. i 11 måneder

  Børnehave - deltidsplads  1.870 kr. i 11 måneder

  Skolefritidsordninger          2.208 kr. i 11 måneder

  Fritidsklubber                        942 kr. i 11 måneder 

  Juniorklub (for 7. kl.)             643 kr. i 11 måneder 

  Ungdomsklubber                  322 kr. i 11 måneder

  Institutioner med særlig egenbetaling

  Rudolf Steiner Børnehaven, Enhjørningen 1.720 kr. i 11 måneder (Ugentlig åbningstid 42,5 timer). 

   

  Børnehuset Pilen

  Madordning

  Vuggestue (689 kr.)

  Børnehave (745 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.399 kr. i 11 måneder

  2.910 kr. i 11 måneder

   

  Taarbæk Børnehus

  Madordning

  Vuggestue (689 kr.)

  Børnehave (745 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.399 kr. i 11 måneder

  2.910 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Blomsterbedet   

  Madordning

  Vuggestue (822 kr.)

  Børnehave (822 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.532 kr. i 11 måneder

  2.987 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Trinbrættet

  Madordning

  Vuggestue (822 kr.)

  Børnehave (822 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.532 kr. i 11 måneder

  2.987 kr. i 11 måneder

   

  Børnehuset Hjortholm

  Madordning

  Vuggestue (822 kr.)

  Børnehave (822 kr.)

  Samlet takst pr. måned:

  4.532 kr. i 11 måneder

  2.987 kr. i 11 måneder

  Juli måned er betalingsfri. (Hvis du bor og benytter et dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune).

Takster og tilskud for 2024

Institutioner

Egenbetaling 2024*

Tilskud 2024

Pladspris 2024

Dagpleje, fuldtid: Børn under 3 år

3.870 kr.

11.612 kr.

15.482 kr.

Dagpleje og vuggestue, deltid: Børn under 3 år

3.360 kr.

10.080 kr.

13.440 kr.

Vuggestue, fuldtid: Børn under 3 år ekskl. mad

4.045 kr.

12.136 kr.

16.181 kr.

Vuggestue, fuldtid: Børn under 3 år inkl. mad

4.894 kr.

11.287 kr.

16.181 kr.

Børnehave, fuldtid: Børn uanset alder ekskl. mad

2.295 kr.

6.894 kr.

9.189 kr.

Børnehave, fuldtid: Børn uanset alder inkl. mad

3.144 kr.

6.045 kr.

9.189 kr.

Børnehave, deltid: Børn uanset alder ekskl. mad

1.950 kr.

5.850 kr.

7.800 kr.

Institutioner med særlig egenbetaling

Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen (Børnehavetakst, åbningstid pr. uge 42,5 timer)

1.825 kr.

5.475 kr.

7.300 kr.

Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen (Vuggestuetakst, åbningstid pr. uge 42,5 timer)

3.216 kr.

9.648 kr.

12.864 kr.

SFO

2.414 kr.

844 kr.

3.258 kr.

Fritidsklub

1.030 kr.

259 kr.

1.289 kr.

Juniorklub for 7. kl.

702 kr.

587 kr.

1.289 kr.

Ungdomsklub

352 kr.

273 kr.

625 kr.

*I Lyngby-Taarbæk Kommune er der 11 måneders opkrævning årligt, da juli måned er betalingsfri.