Gå til hovedindhold
Du er her:

Fiskebørnehaver i Taarbæk Havn

Lyngby-Taarbæk Kommune har fra foråret 2022 17 fiskebørnehaver hængende under vandet i Taarbæk Havn. Fiskebørnehaverne (også kaldet biohuts) er levesteder, hvor fiskeyngel kan søge tilflugt fra større rovfisk, indtil de er store nok til at klare sig selv.

Fiskebørnehave
Foto: Remy Dubas, Ecocean

Ingen adgang for voksne fisk i fiskebørnehaver

En fiskebørnehave består af en stålgitterkasse med en central gitterkasse med tomme østersskaller i. Her kan de små fisk søge tilflugt fra rovfisk, som er for store til at trænge ind igennem gitteret. De små fisk kan leve en sikker og beskyttet tilværelse inden for burene, der har indbygget spisekammer. Føden finder de imellem østersskallerne og på gitterets overflader, som vil blive dækket af makroalger, efter de er sænket ned i vandet.

Et indblik i livet i Øresund fra kajkanten

Ud over at komme fiskenes yngel til gode, vil fiskebørnehaverne også være et sted, hvor børn og voksne kan få et indblik i havnens biodiversitet. På kajen er det nemlig muligt at kigge lige ud over kanten og se fiskelivet neden for sine fødder. Der vil desuden blive opsat tre undervisningsfiske-børnehave, som Rådvad naturskole og kommunens skoler kan bruge til læring. Ligeledes har universiteterne vist interesse for de 17 bure, og de er vigtige samarbejdspartnere i den kommende overvågning af projektets effekt.

Fiskebørnehaverne installeres i samarbejde med det franske firma Ecocean, som ud over at have stor succes med projekter omkring Middelhavet, har opsat fiskebørnehaver flere andre steder i både Øresund og Lillebælt.  

Opsætning af fiskebørnehave i Taarbæk
Opsætning af fiskebørnehave i Taarbæk