Gå til hovedindhold
Du er her:

Biodiversitet

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder på at øge biodiversiteten gennem projekter på kommunale arealer, i det marine og i samarbejde med borgere og lodsejere.

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder for at øge biodiversiteten og derved bidrage til de internationale forpligtelser under FN’s biodiversitetskonvention og EU’s biodiversitetsstrategi

Indsatsen tilvejebringes gennem samarbejde med borgere og støtte til biodiversitetsfremmende projekter på egne arealer og gennem naturplejeprojekter og skånsom drift.

Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejder en handleplan for biodiversitet. Handleplanen skal være en rettesnor for det fremtidige arbejde med biodiversiteten i kommunen.

Læs mere om de enkelte tiltag, og hvordan du som borger kan bidrage, i fanebladene til højre.