Gå til hovedindhold
Du er her:

Boligindretning

Du kan søge om nødvendige boligindretninger, hvis du har behov for ændringer, så du kan blive boende på trods en varigt nedsat funktionsevne.

For at få hjælp af kommunen til boligindretning i hjemmet, er det en forudsætning, at du har en betydelig og varig funktionsnedsættelse. På baggrund af en konkret og individuel vurdering tager kommunen stilling til, om du er berettiget til boligindretningen.

Før du får godkendt hjælp til boligindretning, vil kommunen vurdere, hvad der er nødvendigt for at gøre din bolig bedre egnet for dig. 

Kommunen forventer, at du selv sørger for, at din egen bolig er alderssvarende indrettet, fx med gelænder i hus og have.