Gå til hovedindhold
Du er her:

Formålet med et personligt hjælpemiddel er, at du får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Det betyder blandt andet, at du i størst mulig grad kan blive uafhængig af andres bistand i dagligdagen eller sikre tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Hvornår kan du få et personligt hjælpemiddel?

Du kan søge om at få tilskud til at anskaffe et personligt hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet kan kompensere for eller afhjælpe din varigt nedsatte funktionsevne og med hjælpemidlet kunne udføre aktiviteter, du ellers ikke kan. Der skal være tale om et varigt behov.

Hvad dækker tilskuddet?

Ved de fleste personlige hjælpemidler vil tilskuddet dække hele udgiften til hjælpemidlet. Undtaget er ortopædisk fodtøj til børn og voksne, hvor Social- og Integrationsministeriet har fastsat en delvis egenbetaling.

Er du berettiget til tilskud vil du modtage en bevilling i din e-boks eller som brev. Herefter kan du anskaffe hjælpemidlet. Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke yder tilskud til et hjælpemiddel, som du har anskaffet, inden du har søgt om og fik en bevilling fra kommunen.

Udskiftning af hjælpemidler

Som hovedregel skal der gå et år før du kan få tilskud til at udskifte dit personlige hjælpemiddel. Undtaget er ortopædisk fodtøj, hvor der skal gå 1½ år.

Når du får brug for at udskifte dit hjælpemiddel, skal du kontakte kommunen. Har du diabetes eller stomi får du en løbende bevilling.

For at søge om førerhund/hjælperhund, kontakt autoriserede hundeførerudbydere.