Gå til hovedindhold
Du er her:

Forebyggende hjemmebesøg

Et forebyggende hjemmebesøg kan handle om trivsel, tryghed, sundhed og tanker om fremtiden. Mødet har til sigte at oplyse om mulighederne for at forblive selvhjulpen længst muligt i eget hjem

Ved besøget er der mulighed for at tale om emner, der optager dig i dagligdagen. Derudover får du informationer om kommunens tilbud inden for ældreområdet samt om private organisationers aktiviteter.

Forebyggende besøg tilbydes til borgere, der er 70 år og bor alene, borgere der er 75 og 80 år. Forebyggende besøg tilbydes borgere i Lyngby Taarbæk kommune det år man fylder 70 år (hvis man bor alene) samt det år man fylder 75 og 80 år.  Borgere der er fyldt  82 år og derover tilbydes årligt et besøg.

Desuden tilbydes forebyggende besøg til borgere mellem 65 og 81 år hvis ægtefælle er død eller er flyttet i plejebolig inden for de seneste måneder.

Du bliver dog ikke tilbudt et forebyggende besøg, hvis du bor i beskyttet bolig, omsorgsbolig eller plejebolig samt hvis du modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Kommunen tilbyder løbende fællesmøder til borgere på 70 og 75 år, som kan erstatte eller supplere et individuelt forebyggende besøg.

Forebyggende hjemmebesøg