Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:

Forebyggende hjemmebesøg

Et forebyggende hjemmebesøg kan handle om trivsel, tryghed, sundhed og tanker om fremtiden. Mødet har til sigte at oplyse om mulighederne for at forblive selvhjulpen længst muligt i eget hjem.

FOREBYGGELSE AF CORONAVIRUS I VISITATIONEN – Center for Sundhed og Omsorg

Lyngby-Taarbæk Kommune tager situationen omkring forebyggelse af smittespredning med coronavirus meget alvorligt.

Alle borgere med behov for hjælp skal have den nødvendige hjælp.

Det vil ske under hensyntagen til at undgå så fysisk kontakt i det omfang, det er muligt.

Det betyder:

  • Alle ansøgninger og henvendelser fra borgere med behov for plejebolig, hjemmehjælp, sygepleje, hjælpemidler mv. behandles så vidt muligt telefonisk eller pr. mail fremfor ved hjemmebesøg fra fredag d. 13. marts og indtil videre.
  • Aftalte hjemmebesøg vedrørende visitation til plejebolig, hjemmehjælp, sygepleje, hjælpemidler mv. håndteres telefonisk eller ved at udsætte besøg, hvis det er muligt.
  • Forebyggende hjemmebesøg aflyses fra fredag d. 13. marts og indtil videre. Borgere, der allerede har en aftalt tid, vil blive kontaktet af Visitationen om aflysning/udsættelse af besøget.
  • Visitationen har fortsat telefontid på hverdage 9-12 fastholdes (telefonnummer: ) . Noget om hvornår man skal ringe til hjemmeplejen og ikke visitationen?
  • Visitationen fortsætter besøg på hospitaler for at koordinere udskrivning af borgere til eget hjem med mindre, at der gives besked om en anden proces fra hospitalerne.

Ved besøget er der mulighed for at tale om emner, der optager dig i dagligdagen. Derudover får du information om kommunens tilbud inden for ældreområdet samt om private organisationers aktiviteter. Fra du er fyldt 80 år, tilbydes du et årligt hjemmebesøg.

Er du i alderen 65-79 år, kan du få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvis du har et særligt behov, fx er blevet alene eller udskrevet fra hospital efter alvorlig sygdom. Du bliver dog ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvis du bor på et plejecenter eller modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Kommunen tilbyder løbende fællesmøder til borgere på 75 år, som kan erstatte eller supplere et individuelt forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg