Gå til hovedindhold
Du er her:

Pleje

Her kan du læse om de forskellige muligheder for pleje i kommunen, når du ikke længere kan klare dig selv.

Gældende for hjemmepleje og plejecentre

  • Hjemmeplejen tilstræber, at den enkelte borger med behov for hjælp har så få kontakter som muligt. 
  • Al personlig pleje og omsorg, sygepleje samt praktisk hjælp opretholdes.
  • Modtagelsesbesøg, når borger udskrives fra hospital, fastholdes. Det betyder, at en borger, der er udskrevet, får besøg af en sygeplejerske og en terapeut for at afklare behov for hjælp og træning.
  • Sygeplejersker i Det Mobile Akutteam kører fortsat ud til hjemmeboende med behov for akut sygepleje.
  • Alle aktivitetstilbud på plejecentrene, herunder for hjemmeboende, forsætter uændret.
  • Hjemmeplejens Vagtcentral har døgnåbent og kan kontaktes på telefon 45 88 68 85.
  • Almindelig omsorg og pleje i vores hjemmepleje forstærkes med ekstra fokus på hygiejne, anvendelse af værnemidler samt nødvendigt personale.
  • Samtidig undgås i størst muligt omfang tæt kontakt personalet indbyrdes, ligesom vi opfordrer pårørende, frivillige med flere til at overholde de gældende forholdsregler inden for hygiejne og afstand, ved besøg hos ældre borgere, der er fysisk svækkede 

Følg med i forholdene på plejecentrene

På plejecentrenes egne hjemmesider samt på Trænings- og rehabiliteringscentrets hjemmeside, har vi oplyst om de konkrete regler for besøg: