Gå til hovedindhold
Du er her:

Handicapkørsel

Er du svært bevægelseshæmmet, blind eller stærkt svagtsynet, kan du søge om Movia Handicapkørsel

For at komme i betragtning

Du skal:

  • Være fyldt 18 år og have fast bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Enten være svært bevægelseshæmmet, benytte kørestol eller ganghjælpemidler som krykstokke, gangbukke og lignende bevilget af det offentlige
  • Eller være blind eller stærkt svagtsynet med en synsstyrke på 10 % (6/60) eller mindre

Hvis du bliver visiteret til Movia handicapkørsel, får du op til 104 enkeltture årligt. Kørslen er fra dør til dør. 

Her kan du læse mere om Movia Handicapkørsel

Movia Flextur – offentlig transport

Som borger i Lyngby-Taarbæk Kommune kan du benytte dig af Movia Flextur. Flextur er for alle og Movia tilbyder kørsel fra fortov til fortov. Movia Flextur er et supplement til den offentlige transport, og du skal derfor ikke visiteres til den form for kørsel.

Her kan du læse om Movia Flextur