Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:

Orlov til pasning af syge og døende pårørende

Ønsker du at passe en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem, kan du få godtgørelse for tabt arbejdsindtægt eller andet forsørgelsesgrundlag. Dette gøres ved at søge om plejevederlag.

Hvis borger indlægges på hospice eller hospital for længere ophold, ophører plejevederlag fra indlæggelsesdato. Ved dødsfald ophører vederlaget 14 dage efter.

Det er også muligt at få dækket udgifter til blandt andet sygeplejeartikler og proteindrik, som ikke dækkes af anden lovgivning. Lægemiddelstyrelsen træffer afgørelse med hensyn til gratis medicin efter ansøgning fra egen læge eller sygehus.

Hvis du ønsker at søge yderligere oplysninger, kan du se Serviceloven § 119 og § 122.