Gå til hovedindhold
Du er her:

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er hvis du bliver skadet eller udsat for risiko for skade i din kontakt med det danske sundhedsvæsen, og herunder også i kontakten med kommunens medarbejdere i forbindelse med en sundhedsydelse.

Som borger, patient eller pårørende har du mulighed for at rapportere en hændelse, så sundhedspersonalet og ledelsen kan blive opmærksom på hændelser og forebygge at de gentages eller begrænse forekomsten af dem.

Du kan rapportere utilsigtede hændelser, som sker i forbindelse med kommunale sundhedsydelser, såsom:

  • Hjælp fra hjemme- og sygeplejen
  • Sundhedsplejen
  • Genoptræning
  • Sociale botilbud
  • Tandpleje eller kommunal tandlæge

Hvad skal rapporteres?

Medarbejderne på det kommunale område har rapporteringspligt på alle utilsigtede hændelser, der opstår i forbindelse med:

Medicinering, glemt medicin, ikke givet medicin eller forkert dosis.

Infektioner, dvs. alle infektioner, der opstår ved kontakt med sundhedsvæsenet.

Patientuheld, fx fald.

Sektorovergange, dvs. utilsigtede hændelser, der sker i forbindelse med en borgers/patients overgang fra en sektor til en anden, fx ved udskrivning fra hospital til plejehjem, midlertidige pladser eller eget hjem.

Dokumentation, forkert eller manglende dokumentation.