Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilsyn

CSO får tilsyn fra henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed  og BDO, som varetager de kommunale tilsyn.

Pleje- og træningsområdet (sundhedsloven) v. Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har til opgave at føre tilsyn med alle typer af behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen, hvor der er tilknyttet autoriserede sundhedspersoner. Tilsynene har først og fremmest til formål at bidrage til at sikre patientsikkerheden og den fornødne kvalitet i behandlingen på behandlingssteder og plejeenheder samt patienterne/ borgernes rettigheder i sundhedsvæsenet. Derudover skal tilsynet også understøtte læring på de respektive behandlingssteder.

Styrelsen gennemfører tilsynsbesøg på behandlingssteder til planlagte, vars­lede tilsyn på baggrund af tilfældige stikprøver, for at tegne en risikoprofil af forskellige typer af behandlingssteder. På behandlingsstederne udføres ligeledes reaktive tilsyn, hvis der er konkret bekymring om problemer med patientsikkerheden. Det sker på baggrund af fx bekymringshenvendelser fra personale eller pårørende eller omtaler i medierne.

Styrelsen har i samarbejde med centrale interessenter, udarbejdet et sæt målepunkter, gældende for de forskellige behandlingssteder. Målepunkterne kan læses på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside under ”Tilsyn”

  • Kommunen kan få udført flere typer af tilsyn
  • Risikobaserede tilsyn udtrækkes ved lodtrækning
  • Reaktive tilsyn efter kritisk fund eller bekymringshenvendelser
  • Ældretilsyn ved lodtrækning eller bekymringshenvendelser
  • Ortopædkirurgiske tilsyn ift. genoptræning- og pleje efter hoftebrud.

Digital tilgængelighed

Sidens PDF-filer er ved at blive opmærket jf. Lov om webtilgængelighed, og vil erstatte de nuværende, når de er klar. Forventeligt går der ca. 5 hverdage fra sidens publiceringsdato.

Kommunale tilsyn ved BDO

Tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed