Gå til hovedindhold
Du er her:

Hjemmesygepleje

Sygepleje ordineres af den praktiserende læge eller af en læge på et hospital. Du kan også selv tage kontakt til os, så vil vi hjælpe dig med at finde ud af, hvilken sygepleje du eventuelt kan få tilbudt.

Hvem får hjemmesygepleje

Som udgangspunkt skal alle borgere der kan færdes uden for eget hjem, modtage sygepleje i sygeplejeklinikken. Det er en sygeplejefaglig vurdering, om du vil blive tilbudt hjælp i sygeplejeklinikken eller om du vil få tildelt sygepleje i hjemmet.

Vælger du ikke at modtage hjælp på sygeplejeklinikken, afsluttes forløbet, og du orienteres herom. Er du henvist af en læge eller via hospital, orienterer vi også dem.

Hvad koster det?

Behandling af en sygeplejerske i eget hjem eller på sygeplejeklinikken er gratis. Dog skal du betale for eventuel medicin, doseringsæsker, salver, væsker og lignende, men ikke for materialer, sygeplejersken bruger.

 

Forebyggelse af coronavirus i Hjemmeplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune tager situationen omkring forebyggelse af smittespredning med coronavirus meget alvorligt.

Derfor gælder nu for vores hjemmepleje:

  • Hjemmeplejen tilstræber, at den enkelte borger med behov for hjælp har så få kontakter som muligt.
  • Både personlig pleje og omsorg, sygepleje samt praktisk hjælp opretholdes, dog således at personlig pleje og omsorg, sygepleje samt hjælp til spisning har førsteprioritet.
  • Modtagelsesbesøg, når borger udskrives fra hospital, fastholdes. Det betyder, at en borger, der er udskrevet, får besøg af en sygeplejerske og en terapeut for at afklare behov for hjælp og træning.
  • Sygeplejersker i Det Mobile Akutteam kører fortsat ud til hjemmeboende med behov for akut sygepleje. 
  • Hjemmeplejens Vagtcentral har døgnåbent og kan kontaktes på telefon 45 88 68 85.

Almindelig omsorg og pleje i vores hjemmepleje forstærkes med ekstra fokus på hygiejne, anvendelse af værnemidler samt nødvendigt personale.

Samtidig undgås i størst muligt omfang tæt kontakt personalet indbyrdes, ligesom vi opfordrer pårørende, frivillige med flere til at undgå unødige besøg hos hjemmeboende, der er fysisk svækkede med behov for omsorg og pleje – og som er særlig risiko ved smitte med coronavirus.