Gå til hovedindhold
Du er her:

Frit valg af leverandør til hjemmepleje

Borgere der er godkendt til praktisk og personlig hjælp, har mulighed for at vælge, hvem der skal udføre opgaverne.

Du kan vælge at få hjælpen leveret af Den Kommunale Hjemmepleje, vælge den private leverandør, som kommunen har indgået aftale med. Du kan også i stedet udpege en hjælper, som skal ansættes af kommunen.

Hvis du ønsker at skifte til en anden leverandør, kan det ske med tre hverdages varsel. Herved kan vi sikre, at du får hjælpen, som du plejer. Du kan vælge mellem følgende leverandører:

Den Kommunale Hjemmepleje

Center for Sundhed og Omsorg

Toftebæksvej 12

2800 Kgs. Lyngby

PUK's Hjemmehjælp

Mesterlodden 1

2820 Gentofte

Tlf. 26 13 50 46

www.pukshj.dk

Hjemmehjælp om natten

Om natten kan du vælge Den Kommunale Hjemmepleje eller få et fritvalgsbevis. Et frivalgsbevis er et købebevis, som du kan bruge til selv at vælge en privat, CVR-registreret virksomhed til at levere de ydelser, du er visiteret til om natten. Begge de ovennævnte leverandører kan yde hjælp om natten.

Den kommunale hjemmepleje