Gå til hovedindhold
Du er her:

Hjemmepleje

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge om praktisk hjælp og personlig pleje til hverdagens gøremål

Her kan du læse mere om hjemmepleje

 • Hvad omfatter hjælpen?

  Praktisk hjælp og personlig pleje kan omfatte hjælp og/eller støtte til:

  • daglig vask, bad, toiletbesøg, kropspleje samt af- og påklædning
  • tilberedning og anretning af mad og drikke
  • indtagelse af mad og drikke
  • forflytning/lejring
  • kropsbårne hjælpemidler
  • at skabe struktur og sammenhæng i daglige opgaver
  • indkøb
  • rengøring
  • tøjvask
 • Rehabilitering

  Vi arbejder ud fra en hverdagsrehabiliterende tilgang i mødet med dig. Det betyder, at vi støtter og vejleder dig til at opnå den bedst mulige funktionsevne.

  Hvis det er relevant, tilbyder vi dig et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Sigtet er at forbedre din funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmepleje - med andre ord at støtte dig til at blive helt eller delvist selvhjulpen, så du kan blive længst muligt i eget hjem med størst mulig handlefrihed og selvbestemmelse.

 • Hvordan får du hjemmepleje?

  Hvis du har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje, skal du henvende dig til Visitationen. Her vil en visitator sammen med dig finde ud af, hvad dit behov for hjælp er, og tale med dig om dine muligheder for selv at deltage i opgaveløsningen. På baggrund af samtalen vurderer Visitationen om og i hvilket omfang, du kan få hjælp. Hvis dit behov for hjælp ændrer sig, bliver din hjælp også ændret.

 • Frit valg af leverandør af hjemmepleje

  Når du har fået bevilget hjælp af kommunen, skal du tage stilling til, hvem der skal levere din hjemmepleje. Du har mulighed for at vælge mellem en kommunal leverandør eller en privat leverandør. Du kan også selv finde en hjælper, som skal ansættes af kommunen.

  Hjemmepleje dag og aften

  Du kan vælge mellem:

  Hjemmehjælp om natten

  Om natten kan du vælge Den Kommunale Hjemmepleje eller få et fritvalgsbevis. Et frivalgsbevis er et købebevis, som du kan bruge til selv at vælge en privat, CVR-registreret virksomhed til at levere de ydelser, du er visiteret til om natten. Du kan få nærmere information om fritvalgsbeviser i Visitationen.

Hjemmeplejen, hjælp til påklædning