Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Hjemmepleje

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge om hjemmehjælp eller træning i hverdagens gøremål.

FOREBYGGELSE AF CORONAVIRUS I HJEMMEPLEJEN

Lyngby-Taarbæk Kommune tager situationen omkring forebyggelse af smittespredning med coronavirus meget alvorligt.

Derfor gælder nu for vores hjemmepleje:

 • Hjemmeplejen tilstræber, at den enkelte borger med behov for hjælp har så få kontakter som muligt.
 • Både personlig pleje og omsorg, sygepleje samt praktisk hjælp opretholdes, dog således at personlig pleje og omsorg, sygepleje samt hjælp til spisning har førsteprioritet.
 • Modtagelsesbesøg, når borger udskrives fra hospital, fastholdes. Det betyder, at en borger, der er udskrevet, får besøg af en sygeplejerske og en terapeut for at afklare behov for hjælp og træning.
 • Sygeplejersker i Det Mobile Akutteam kører fortsat ud til hjemmeboende med behov for akut sygepleje. 
 • Hjemmeplejens Vagtcentral har døgnåbent og kan kontaktes på telefon 45 88 68 85.

Almindelig omsorg og pleje i vores hjemmepleje forstærkes med ekstra fokus på hygiejne, anvendelse af værnemidler samt nødvendigt personale.

Samtidig undgås i størst muligt omfang tæt kontakt personalet indbyrdes, ligesom vi opfordrer pårørende, frivillige med flere til at undgå unødige besøg hos hjemmeboende, der er fysisk svækkede med behov for omsorg og pleje – og som er særlig risiko ved smitte med coronavirus.

 • Hvad tilbyder hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune?

  Medarbejderne i den kommunale hjemmepleje leverer god og kompetent personlig pleje og praktisk hjælp evt. i samarbejde med hjemmesygeplejen og terapeuter. Hos den kommunale hjemmepleje har du en fast tilknyttet kontaktperson i dagvagten. Kontaktpersonen er en del af et team, og hvis kontaktpersonen ikke selv kan være der, vil det være en medarbejder fra teamet, der kommer og yder hjemmepleje.

  Vi har fokus på dig som individ og vil i samarbejde med dig vurdere dine behov, samt hvilke ressourcer du har, så vi i fællesskab kan finde de bedste løsninger for, at du får et godt liv.

 • Rehabilitering

  Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmepleje arbejder ud fra en hverdagsrehabiliterende tilgang i mødet med borgeren. Det betyder, at borger støttes, vejledes og rehabiliteres til at opnå den bedst mulige funktionsevne.

  Såfremt det er relevant, tilbydes borger et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Sigtet er at forbedre borgers funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmepleje. Med andre ord at støtte borger til at blive helt eller delvist selvhjulpen, således borger kan blive længst muligt i eget hjem med størst mulig handlefrihed og selvbestemmelse.

 • Personlig hjælp og pleje samt praktisk bistand

  Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til praktiske opgaver.

  For os i Hjemmeplejen er det vigtigt, at du kan bevare din livskvalitet og klare dig selv længst muligt.

  Vi tilbyder derfor alle, der modtager hjemmepleje en opstartssamtale, hvor vi sammen med dig og evt. dine pårørende taler om gensidige forventninger til samarbejdet, mål for indsatsen i hjemmet samt din døgnrytme. Vi vil i samtalen også tale med dig, om du evt. har brug for hjælpemidler.

  Tidspunktet for levering af den tildelte hjemmehjælp planlægges efter aftale mellem dig og os i hjemmeplejen.

  Personlig hjælp og pleje samt praktisk bistand kan omfatte hjælp og/eller støtte til:

  • Hjælp og støtte til daglig vask, bad, toiletbesøg, kropspleje samt af- og påklædning
  • Hjælp og støtte til at tilberede/anrette mad og drikke
  • Hjælp og støtte til indtagelse af mad og drikke
  • Hjælp og støtte til forflytning/lejring
  • Hjælp til kropsbårne hjælpemidler
  • Hjælp til at skabe struktur og sammenhæng i daglige opgaver
  • Hjælp og støtte til indkøb
  • Hjælp og støtte til rengøring
  • Hjælp og støtte til tøjvask

  Fleksibilitet:

  Hjemmeplejen leverer personlig pleje både dag, aften og nat alle ugens dage samt praktisk bistand i dagtimerne på hverdage afhængigt af dit behov. Sker der ændringer i din tilstand, ændrer vi hurtigt i hjælpen.

 • Nærvær og lokalt kendskab

  Du bliver tilknyttet et hjemmehjælpsteam, der ligger nær dig i et af følgende områder; Brede, Virum, Lundtofte, Baunehøj eller Lyngby Midt.

 • Vi tilbyder specialiserede funktioner inden for blandt andet
 • Kontaktoplysninger til hjemmeplejen samt visitationen

  Det er visitatorerne i Visitationen, der vurderer dit behov for hjemmehjælp og afgør, hvilken indsats du kan få bevilliget.

Kontaktoplysninger til hjemmeplejen

Behov for hjælp udenfor normal åbningstid?

 • Hvis du i forvejen er visiteret til hjælp eller træning, kan du kontakte Vagtcentralen på telefon 45 88 68 85 udenfor normal åbningstid.
 • Hvis du har behov for lægehjælp eller akutklinik udenfor normal åbningstid, skal du ringe 1813.

Behov for akut hjælp?

Ring 1-1-2