Gå til hovedindhold
Du er her:

Genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste, Barnets lov § 87

Hvis du tidligere har modtaget tabt arbejdsfortjeneste passe dit barn i en eller flere perioder siden den 1. januar 2012? Og har din indtægt været så høj, at du var omfattet af ydelsesloftet? I så fald kan du måske få sagen genbehandlet på ny.

Borgere, som ikke er omfattet af kommunens ovennævnte genoptagelse på eget initiativ, men alligevel ønsker deres sag om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste genoptaget på grund af fejlen i de offentliggjorte satser for ydelsesloftet, bedes kontakte os. 

Social- og Indenrigsministeriet er blevet opmærksomme på fejl i enkelte sager

Social- og Indenrigsministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af de satser, som ministeriet udsender til kommunerne til brug for beregning af den maksimale sats for tabt arbejdsfortjeneste (ydelsesloftet). Den maksimale sats har været fejlagtigt reguleret siden den 1. juli 2012.

Det kan betyde, at borgere, der har modtaget tabt arbejdsfortjeneste, kan have fået udbetalt et for lavt beløb i forhold til det, som de har krav på efter serviceloven.

Ministeriet har informeret landets kommunen om fejlen og dens betydning. Orienteringsskrivelsen kan findes på Retsinformations orienteringsskrivelse om kommunernes pligt til at genoptage visse sager efter lov om social service.

Lyngby-Taarbæk Kommune genoptager en række sager af egen drift

Lyngby-Taarbæk Kommune har af egen drift genoptaget en række sager om tabt arbejdsfortjeneste, som det har været muligt for kommunen at identificere. Det drejer sig om sager, hvor der er udbetalt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra februar 2017 og tre år frem, og hvor kompensationsbeløbet har været begrænset af ydelsesloftet. Alle berørte borgere vil få direkte besked om, at deres sager genoptages.

Forældelse

Selvom der har været fejl i satserne siden 1. juli 2012, er det dog forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder. Det vil sige den almindelige forældelsesfrist i loven på 3 år. Det gælder også selv om, du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl. Læs mere om forældelse under punkt 5.3 i ministeriets orienteringsskrivelse til kommunerne.