Gå til hovedindhold
Du er her:

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et specialiseret tilbud om tandpleje til borgere, der midlertidigt eller permanent har behov for særlig behandlingsmæssig støtte på grund af betydelige psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Spørgsmål og svar om Specialtandpleje

 • Hvem kan modtage Specialtandpleje?

  Specialtandpleje er til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud så som børne- og ungdomstandplejen, privat voksentandpleje eller omsorgstandplejen. Det forudsættes, at borgeren har en så væsentlig funktionsnedsættelse, at vedkommende er afhængig af andres hjælp.

  Specialtandplejen henvender sig primært til borgere med:

  • Udviklingshæmning
  • Autisme
  • Psykiatriske lidelser
  • Hjerneskade
  • Cerebrel parese

  Tandlægeangst eller dårlige økonomiske forhold giver ikke mulighed for visitation til specialtandplejen.

  Du skal have folkeregisteradresse i Lyngby-Taarbæk kommune for at kunne blive visiteret til specialtandplejen.

 • Hvordan bliver jeg henvist til Specialtandplejen?

  Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med dig og som har et indgående kendskab til din funktionsnedsættelse, kan henvise dig til specialtandplejen. Henviser kan for eksempel være:

  • Sygeplejepersonale
  • Pædagogisk personale
  • Egen læge

  Henvisningen sendes til Specialtandplejen i Lyngby-Taarbæk kommune som herefter tager stilling til, om du kan visiteres til specialtandplejen eller om du eventuelt kan rummes i omsorgstandplejen, børne- og ungetandplejen eller vurderes at kunne behandles af privatpraktiserende tandlæge.

  Det er et krav, at den henviste borger har bopæl i Lyngby-Taarbæk kommune
   
  Hent Henvisningsblanket til Specialtandplejen her - eller i Faktaboksen nederst på siden.
   
  Er du henvist til Specialtandplejen, skal du udfylde et helbredsskema, som du kan finde her: Helbredsskema - eller I Faktaboksen nederst på siden 

 • Hvem er vi?

  Vi er et team bestående af en tandlæge, en tandplejer og to klinikassistenter, der er klar til at give dig et tilbud om tandpleje, som passer til dig. Vi indkalder dig regelmæssigt efter individuelt behov. Vi arbejder for, i samarbejde med dig, at forebygge tandsygdomme eller begrænse udbredelsen af disse, hvis de allerede er opstået. Ligeledes afhjælper vi smerter fra tænderne og arbejder for, at du kan have en acceptabel tyggefunktion.

  Vi tilbyder også undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt. Undervisning kan foregå både på tandklinikken og ude på bostederne.
   

 • Betaling

  Der opkræves en egenbetaling på behandling i Specialtandplejen på borgere over 19 år (når vederlagsfri tandpleje er fuldt implementeres, da først efter 22 år). I 2023 er beløbet 2.130 kr. Beløbet reguleres årligt.