Gå til hovedindhold
Du er her:

Tandregulering

Tandplejen vurderer, om dit barn har behov for tandregulering. Vurderingen foregår efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Tandplejen tilbyder ikke at rette tænder udelukkende af kosmetiske årsager.

 • Hvornår sker vurdering af behov for eventuel tandreguleringsbehandling

  Tandstillingen vurderes altid som en del af de almindelige regelmæssige eftersyn af dit barns tænder.

  En mere grundig undersøgelse af tandstillingen finder sted senest når dit barn kommer til 12 års undersøgelsen.

  Har dit barn tandstillingsfejl som beskrevet i Sundhedsstyrelsens Retningslinjer (sundhedsloven) vil I få et tilbud om tandregulering.

 • Tilbud om tandregulering

  Bliver dit barn tilbudt tandregulering, indkaldes du med dit barn til en forundersøgelse hvor der optages studiemateriale (røntgen, foto aftryk og scan af tænderne). Herefter kommer I til samtale med specialtandlægen om en eventuel tandreguleringsbehandling.

  Det afhænger meget af tandstillingen og dit barn udvikling, hvornår det vil være det bedste tidspunkt at foretage en tandregulering. Der vil derfor godt kunne gå lang tid, fra vi har vurderet tandstillingen til, at der gives et tilbud om tandregulering, til selve tandreguleringen skal starte. Alt sammen for at opnå den bedste behandling og det bedste resultat.

  Det er jer, der bestemmer om I vil tage imod tilbud om tandregulering. Ønsker I ikke at modtage tilbud om tandregulering, kan I ikke senere rejse krav om et nyt tilbud.

  Tandregulering foregår på Carlshøjvej 8 i Lyngby. Alle kontroller og justeringer af bøjle under behandlingen foregår på nævnte adresse.

  Opholder dit barn sig i længere tid i andre dele af landet, fx på efterskole, eller i udlandet, skal kontroller og eftersyn stadig finde sted på den kommunale tandreguleringsklinik. Kan kontroller og eftersyn ikke ske som beskrevet ved behandlingens start, vil behandlingen blive afbrudt. Behandlingen kan ikke påregnes at blive genoptaget. Der vil ikke kunne gives et nyt tilbud om tandreguleringsbehandling

  Fast eller løst apparatur i munden kan samle bakteriebelægninger, der kan give huller i tænderne. Det er derfor vigtigt at være meget grundig med tandbørstning i perioden hvor tænderne rettes. Er mundhygiejnen ikke god nok, kan det betyde at vi må afbryde behandlingen og fjerne bøjlen inden det ønskede resultat er nået.