Gå til hovedindhold
Du er her:

Sådan behandler vi dine persondata ved rekruttering til ledige stillinger

I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi behandler de personoplysninger, som du uploader og indtaster i vores rekrutteringssystem, Signatur, samt de data, der måtte fremkomme under en eventuel ansættelsesproces.

Behandling af dine personoplysninger

 • Lovgrundlaget og formålet

  Formålet med indsamling og behandling af dine indtastede og vedhæftede oplysninger i Signatur, er at indhente, sortere, kontakte og vurdere ansøgers kvalifikationer med henblik på rekruttering til ledige stillinger.

  Retsgrundlagene for behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

  • Databeskyttelseslovens § 11 stk. 1 ved behandling af dit CPR-nr.
  • Databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8 stk. 1 ved evt. behandling af oplysninger om dine strafbare forhold.
  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e), ved behandling af andre oplysninger, der har almindelig eller fortrolig karakter. Behandlingen sker i øvrigt til opfyldelse af lovgivning som fx kollektive overenskomster, aftaler og i henhold til ledelsesretten.
  • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b), databeskyttelseslovens § 7 stk. 2 og § 12 stk. 1 samt helbredsoplysningslovens § 6 ved behandling af følsomme personoplysninger.
 • Kategorier af personoplysninger

  Det er alene de oplysninger du har indtastet og vedhæftet i ansøgningsformularen, som registreres i Signatur. Du opfordres derfor til alene at indtaste oplysninger, som er nødvendige for at opfylde stillingsopslagets krav.

  Det drejer sig eksempelvis om:

  • Stamoplysninger, fx navn, adresse, mail og telefonnummer
  • Oplysninger i de dokumenter du vælger at vedhæfte, fx:
   • Ansøgning, CV, opholds/arbejdstilladelse, udtalelser mv.
   • Helbredsoplysninger der har betydning for ansættelsesforholdet

  Såfremt du vurderes, som kandidat til stillingen du har søgt, og du indkaldes til samtale, vil vi bede dig udlevere cpr-nummer til brug for indhentning af børne- og straffeattest hos politiet, samt udlevere kontaktoplysninger på mulige referencer.

  Der vil i forbindelse med nogle typer af ansættelser også kunne foretages personlighedstest under ansættelsessamtalen. Oplysninger der måtte fremkomme i den forbindelse, vil, idet vi har notatpligt, blive opbevaret sikkert i Lyngby-Taarbæks journaliseringssystemer, uagtet om samtalen måtte lede til ansættelse.

  Ovenstående er ikke udtømmende. Det er ikke alle de ovenfor nævnte oplysninger, der vil være relevante for alle ansøgere og i alle rekrutteringsforløb.

 • Modtagere af dine personoplysninger

  Leder din ansøgning til ansættelsessamtale vil oplysningerne, der fremkommet under ansøgning og ansættelsesproces, deles med de relevante parter.

  Såfremt der indgås aftale om ansættelse, vil dine indtastede og vedhæftede data samt øvrige data fremkommet under ansættelsesprocessen, som fx testresultater, referencer m.fl., overføres til og opbevares af Lyngby-Taarbæk kommune, og du vil få et nyt oplysningsbrev, der vedrører behandling af oplysningerne under din ansættelse.

  Vi videregiver også dine oplysninger til vores databehandlere, herunder Signatur A/S.

  I nogle tilfælde vil vi, for at leve op til forvaltningslovens eller offentlighedsloven regler om aktindsigt, videregive oplysninger om dig.

 • Overførsel til tredjelande

  I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler Lyngby-Taarbæk Kommune ikke dine oplysninger udenfor Danmark, EU og EØS.

 • Så længe opbevarer vi dine oplysninger

  Lyngby-Taarbæk kommune har adgang til dine indtastede oplysninger i Signatur i 180 dage efter rekrutteringen af den pågældende stilling er afsluttet.

  Derefter vil ansøgning, CV samt øvrige uploadede dokumenter blive slettet og navn, adresse, e-mail og telefonnummer blive anonymiseret og blive opbevaret i systemet i 24 måneder til brug for anonyme statistikker om, hvor mange kandidater der har søgt opslåede stillinger.

  Ingen individuelle ansøgere vil kunne blive identificeret ud fra de anvendte informationer.

  Oplysninger fremkommet under ansættelsesprocessen opbevares i vores journaliseringssystemer, som udgangspunkt i 5 år.

Dine rettigheder, når kommunen behandler dine personoplysninger

 • Indsigt, samtykke, sletning m.m.

  Du har forskellige rettigheder, når kommunen behandler dine personoplysninger:

  Retten til indsigt

  Du har ret til indsigt i kommunens behandling af dine personoplysninger.

  Dette betyder, at du har ret til at få en kopi af de oplysninger, kommunen behandler om dig samt supplerende oplysninger om kommunens behandling.

  Retten til at trække et samtykke tilbage

  Hvis kommunens behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke fra dig, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage.

  Når du kalder dit samtykke tilbage, stopper kommunen med at behandle dine personoplysninger til det angivne formål.

  Retten til at få forkerte oplysninger berigtiget

  Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at kommunen ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

  Retten til at få oplysninger slettet

  Som offentlig myndighed vil kommunen i mange tilfælde være forpligtet til at behandle oplysninger om dig, f.eks. fordi det fremgår direkte af lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for kommunens myndighedsudøvelse.

  Dette indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan fx være regler om journaliserings- eller notatpligt eller arkivloven.

  I særlige tilfælde, f.eks. hvis dine oplysninger er blevet journaliseret på en forkert sag, har du dog ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning.

  Retten til indsigelse

  Du har ret til at gøre indsigelse mod kommunens behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at kommunens behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

  Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Lyngby-Taarbæk Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

  Retten til at få behandlingen begrænset

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

  Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må kommunen kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

 • Indsigtsret