Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:
Pressemeddelelse

Har du en bæredygtig ide?

Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedspulje på 2 mio.kr. støtter initiativer, der demonstrerer bæredygtighed og bæredygtige løsninger.

   

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med en bæredygtighedsstrategi for at sikre et helhedsorienteret perspektiv på bæredygtighed, som tager afsæt i FN's Verdensmål. Opgaverne er blandt andet skabe muligheder for lokale initiativer og danne et grundlag for politiske prioriteringer.

For at fremme lokale initiativer har kommunen oprettet en pulje på 2 mio. kr., som skal støtte bæredygtige ideer og løsninger.

Formand for Bæredygtighedsudvalget Charlotte Algreen siger:

"Vores bæredygtighedsstrategi skal leve og blive til gode initiativer. Derfor er jeg glad for, at vi kan støtte lokale forslag, som kan gøre en forskel. Vi er sikre på, at der mange gode ideer og initiativer blandt borgere og virksomheder, som kan realiseres, hvis de får mulighederne og et økonomisk tilskud."

Bæredygtighedspuljen giver op til 50.000 kr. til initiativer, der demonstrerer bæredygtighed og bæredygtige løsninger. Puljen blev løber indtil 31/12-2021 eller til alle pengene er uddelt.

"Udvalget glæder sig til at se initiativer, der kan skabe holdbare og bæredygtige løsninger til gavn for os alle. Jeg tror, de fleste er klar over, at der er brug for gode ideer, som kan give bud på, hvordan vi løser de presserende udfordringer, som alle står over for. Vi opnår kun FN's Verdensmål, hvis vi også støtter op med lokale initiativer" afrunder Charlotte.

Sådan søges om tilskud

Ansøgninger til puljen bedømmes af bæredygtighedsudvalget, som der kan læses mere om her.

www.ltk.dk/politik/andre-raad-og-udvalg/udvalg/opgaveudvalget-baeredygtighed


I særlige tilfælde kan der støttes med mere end 50.000 kr., men da skal ansøgningen til politisk behandling i Økonomiudvalget, efter anbefaling fra Bæredygtighedsudvalget.

Man kan få tilskud til en eller flere af følgende typer aktiviteter/projekter/løsninger:

  • Projekter/ideer eller andet, der bidrager til den bæredygtige omstilling i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Bæredygtige aktiviteter, der finder sted i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Enkeltarrangementer eller en aktivitetsrække
  • Aktiviteter, der er åbne for borgere i kommunen
  • Aktiviteter, hvis indhold er særligt rettet mod bæredygtighed/FN's Verdensmål
  • Aktiviteter, der påviser nytænkning/innovation

Krav til ansøgninger

  • Bæredygtighedspuljen kan søges af alle i Lyngby-Taarbæk - borgere, virksomheder, institutioner med flere.
  • En ansøgning skal først og fremmest have klart beskrevne mål og forventede effekter.
  • Derudover stiller bæredygtighedspuljen krav om 10% egenfinansiering i form af timer og/eller dokumenterede udgifter i forbindelse med ansøgte initiativer.


Bæredygtighed er ikke kun miljø

Ofte sammenlignes bæredygtighed med klimaindsats, og den er også en meget vigtig del af bæredygtighed, men det handler også om social og økonomisk bæredygtighed. F.eks. så er jobskabelse, ligestilling og forbedrede levevilkår eksempler på social bæredygtighed, mens cirkulær økonomi i form af genbrug, og langsigtede investeringer eksempler på økonomisk bæredygtighed.

En god ansøgning til bæredygtighedspuljen må derfor gerne illustrere, om den bidrager til både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Ansøgningsskemaet til bæredygtighedspuljen kan hentes her: https://baeredygtighed.ltk.dk/baeredygtighedspuljen

Ansøgninger til bæredygtighedspuljen sendes til baeredygtighed@ltk.dk

Har du spørgsmål til puljen kan du henvende dig til klimakoordinator Jakob Jespersen på jakoj@ltk.dk

Hvis du vil vide mere om kommunens arbejde med bæredygtighed, så læs mere her: baeredygtighed.ltk.dk

  Kontaktinformation

Har du spørgsmål til puljen kan du henvende dig til klimakoordinator Jakob Jespersen på jakoj@ltk.dk

Hvis du vil vide mere om kommunens arbejde med bæredygtighed, så læs mere her: baeredygtighed.ltk.dk

 Social media icon Social media icon Social media icon