Gå til hovedindhold
Du er her:

Opret en folkeoplysende forening eller aftenskole

Går du med en idé om at starte en ny folkeoplysende forening, kan du her læse om de krav, der stilles til en frivillig folkeoplysende forening eller aftenskole

Vedtægt
Vedtægt

Sådan sker en godkendelse af foreningen

 

 • Få jeres vedtægter læst igennem

Vi anbefaler, at I fremsender jeres vedtægter til os på "fritid@ltk.dk", for at få læst dem igennem inden I vedtager dem, hvis I vil søge godkendelse som folkeoplysende forening. 

 • Møde med en fritidskonsulent

Alle foreninger, der ønsker at blive godkendt som en folkeoplysende forening, vil som en del af godkendelsesprocessen blive inviteret til et møde med en fritidskonsulent.

 • Når vedtægten er vedtaget

Oplysninger om foreningen, foreningens vedtægter samt referat fra den stiftende generalforsamling fremsendes til Fritid og Idræt, "fritid@ltk.dk", der godkender foreningen, hvis kravene er opfyldt. Godkendelsen bliver efterfølgende forelagt Folkeoplysningsudvalget til orientering.

 

En frivillig folkeoplysende forening eller en aftenskole - Hvad er forskellen?

 • Frivillig folkeoplysende forening

  Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, spejder, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, samt hobbybetonede foreninger, hvortil der er knyttet deltagerbetaling i form af kontingent.

  Det er en forening, hvor medlemmerne mødes om en fælles aktivitet fx idræt, spejder eller en hobby. Foreningen tilbyder faste tilrettelagte aktiviteter i et forpligtende fællesskab, hvor man sammen dygtiggøre sig. 

  Herudover er formålet med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde er gennem foreningens aktiviteter, at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Med udgangspunkt i aktiviteterne og det forpligtende fællesskab er målet at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Læs mere under "Søg tilskud".

  En forening, der ønsker at blive godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, skal derfor bygge på tre grundlæggende begreber i loven, nemlig:

  • det forpligtende fællesskab
  • det aktive medlemskab
  • en demokratisk organisation
  • godkendelse af foreningen.

   

  Kriterier for godkendelse af foreningen.

  Foreningen skal :

  • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningslovens bestemmelser
  • have en bestyrelse 
  • være demokratisk opbygget
  • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
  • som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
  • være hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
  • have et CVR-nr.

   

  Foreningens vedtægter skal indeholde oplysninger om:

  • foreningens formål
  • valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  • regnskabs- og formueforhold, herunder valg til revisor
  • foreningens hjemsted
  • betingelser for medlemskab
  • tegningsregler for foreningen
  • procedure for vedtægtsændringer
  • anvendelse af foreningens eventuelle aktiver ved ophør.
 • Aftenskole

  Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Målet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

  Den folkeoplysende voksenundervisning som afholdes af aftenskoler og oplysningsforbund omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Aftenskoler kan søge om og modtage tilskud til lærer- og lederløn.

  Læs mere under "Søg tilskud".

  Kriterier for godkendelse af foreningen

  Foreningen skal:

  • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningslovens kapitel 4
  • have en bestyrelse på minimum 5 medlemmer
  • være demokratisk opbygget
  • være hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • have et CVR-nr.

   

  Foreningens vedtægter skal indeholde oplysninger om

  • foreningens formål
  • valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  • regnskabs- og formueforhold, herunder valg til revisor
  • foreningens hjemsted
  • betingelser for medlemskab
  • tegningsregler for foreningen
  • procedure for vedtægtsændringer
  • anvendelse af foreningens eventuelle aktiver ved ophør.

   

Paraplyorganisationer

I Lyngby-Taarbæk Kommune findes der to paraplyorganisationer, som repræsenterer kommunens foreninger. I samarbejde med kommunen arbejder paraplyorganisationerne for at skabe foreningsrelaterede initiativer, der er med til at styrke foreningslivet. 

F.I.L - Fællesrepræsentation for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk

Alle godkendte idrætsforeninger kan blive medlem af Fællesrepræsentation for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (F.I.L). F.I.L administrerer blandt andet Idrætspuljen, der har til formål at yde tilskud til ekstraordinære aktiviteter, der udgiftsmæssigt ikke kan afholdes inden for en idrætsforenings normale budget, og hvortil der ikke på anden vis ydes kommunal støtte.

Læs om F.I.L.

 

Samrådet i Lyngby-Taarbæk kommune

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Lyngby-Taarbæk Kommune - i daglig tale kaldet Samrådet eller BUS - er et samarbejdsforum for de uniformerede børne- og ungdomsorganisationer i kommunen. Samrådet administrerer puljen til lederuddannelse og internationale aktiviteter.

Læs mere om Samrådet / BUS her.