Gå til hovedindhold
Du er her:

Mit barn skal i skole

Det er spændende, når ens barn skal starte i skole, og her kan du læse om bl.a. indskrivning og skolevalg

Har du et barn, der skal i skole, skal du henvende dig til distriktsskolen for indskrivning- eller kontakte en anden ønsket skole, for at høre om der er plads efter reglerne om frit skolevalg.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ændre skoledistrikterne for skoleåret 2024/2025. Du kan se skoledistrikterne i listeform nedenfor på denne side. 

Kommunekort ligger under "Find skole".

Skoleindskrivning og skolestart

Hvis du har et barn, der skal i børnehaveklasse, får du automatisk et brev om skolestart i efteråret før det år dit barn skal starte i skole. Er du tilflytter og skal have dit barn i skole, skal du henvende dig til distriktsskolen eller den skole, som du ønsker dit barn indskrevet på efter det frie skolevalg.

Dit barn har ret til en plads på distriktsskolen, når du bor i et bestemt skoledistrikt eller hvis du flytter til kommunen eller til et andet skoledistrikt i kommunen. Du skal vælge distriktsskolen i forbindelse med flytningen ellers bortfalder din ret til distriktsskolen og reglerne om det frie skolevalg indtræder.

Frit skolevalg

Der er frit skolevalg i Danmark, så du kan ønske, at dit barn skal gå i en anden skole i kommunen eller en skole i en anden kommune. I Lyngby-Taarbæk Kommune kan dit barn dog kun optages, hvis der er plads eller hvis der i forvejen er søskende på den ønskede skole. Der er kun søskendegaranti for børn, der skal starte i børnehaveklasse. Det betyder, at barnet ved skolestart kan optages på samme skole, som sine søskende.

Skolerne kan orientere dig om indskrivningsreglerne.

Hvis du ønsker en skole i en anden kommune, skal du kontakte den enkelte skole for indskrivning.

Bor du ikke i Lyngby-Taarbæk Kommune, kan dit barn blive optaget på en skole, der har plads. Skolen kan orientere dig om indskrivningsreglerne. Der er ikke søskendegaranti for børn, der ikke bor i kommunen.

Der ydes ikke befordring til elever, der benytter det frie skolevalg.

Skolernes kontakt oplysninger

Skoledistrikter

Lyngby-Taarbæk Kommune er opdelt i skoledistrikter og dit barn her ret til at blive optaget på distriktsskolen. Du kan se skoledistrikterne nedenfor.

Skoledistrikter for skoleåret 2022/2023 og 2023/2024

Skoledistrikter for skoleåret 2024/2025

Find svar på dit spørgsmål om skole her

 • Hvornår kan mit barn starte i børnehaveklasse?

  I det kalenderår, hvor dit barn bliver 6 år, skal det begynde i børnehaveklasse. Børnehaveklassen er obligatorisk.

  Omkring november måned, året før dit barn fylder 6 år, får du indskrivningsmateriale tilsendt i din e-Boks. Med indskrivningsmaterialet er også indbydelse til informationsmøder på kommunens folkeskoler. Du er velkommen til at deltage i flere skolers informationsmøder.

  Du har ret til at få dit barn optaget på distriktsskolen. Ønsker du en skole til dit barn, hvor der i forvejen er søskende, er der søskendegaranti, når du indskriver dit barn til børnehaveklasse og du bor i kommunen.

  I februar måned, det år dit barn skal i skole, får du besked om skole- og SFO-start fra den skole, dit barn er optaget på. Herefter kan du indmelde i SFO men først når du har modtaget brevet fra skolen.

  Lyngby-Taarbæk Kommune har tidlig SFO-start pr. 1. maj. Indmeldelse foregår digitalt via den digitale pladsanvisning.

  Hvis du vælger en anden skole end en folkeskole i kommunen, som ikke har tidlig SFO-start kan du lave en aftale med dit barns institution om, at dit barn kan fortsætte der, indtil skolestart i august på den valgte skole. 

  Hvis dit barn er blevet optaget i en børnehaveklasse i kommunens folkeskoler og du efterfølgende vælger en anden skole (privatskole eller skole i anden kommune) skal du meddele dette til Skoleadministrationen.

  Tidlig skolestart

  Hvis du ønsker, at dit barn skal starte, før det fylder 6 år, kan det indskrives i børnehaveklasse med skolestart i det kalenderår, hvor det inden 1 oktober fylder 5 år. Indskrivning til tidlig skolestart skal ske i forbindelse med den årlige skoleindskrivning til børnehaveklasse, som foregår i efteråret året før skolestart. Se i øvrigt under "Tidlig skolestart".

 • Skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Hvilket skoledistrikt bor vi i?

  Du kan finde din distriktsskole på nedenstående lister:

  Skoledistrikter for skoleåret 2022/2023 og 2023/2024

  Skoledistrikter for skoleåret 2024/2025

 • Tilflytter

  Flytter du til kommunen, og ønsker dit barn optaget på en skole her, skal du henvende dig til den ønskede skole. Dit barn har ret til at blive optaget på distriktsskolen men kan også indskrives på en anden skole, hvis der er plads (frit skolevalg) eller dit barn kan blive gående på den nuværende skole.

  Du skal vælge distriktsskolen i forbindelse med flytningen ellers bortfalder din ret til distriktsskolen og reglerne om det frie skolevalg indtræder.

  Folkeregisteradressen skal ændres i forbindelse med tilflytningen, for at opretholde din ret til distriktsskolen.

  Se også spørgsmålet oven for "hvilket skoledistrikt bor vi i?".

 • Tidlig skolestart

  Hvis du ønsker, at dit barn skal starte, før det fylder 6 år, kan det indskrives i børnehaveklasse med skolestart i det kalenderår, hvor det inden den 1. oktober fylder 5 år. Indskrivning til tidlig skolestart skal se i forbindelse med den årlige skoleindskrivning til børnehaveklasse, som foregår i efteråret året før skolestart. Procedure mv. kan du finde på nedenstående link.

  Det er vigtigt at overveje beslutning om tidlig skolestart grundigt, og det er en betingelse, at dit barn kan følge med i undervisningen. Det er skolens leder, der bestemmer, om "unge" børn kan starte i skole.

  Læs videre om tidlig skolestart

 • Udsat skolestart

  Undervisningspligten kan udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i dit barns udvikling. Skolelederen skal godkende udsættelsen. Du skal henvende dig til dit barns daginstitution, hvis du vil søge om udsættelse. Procedure mv. kan du finde på nedenstående link.

  Usættelse af undervisningspligten

 • Mit barn skal i 0.-9. klasse

  Du skal kontakte den ønskede skole for indskrivning. Du har ret til distriktsskolen eller du kan gøre brug af det frie skolevalg. Der er ikke søskendegaranti.

 • Jeg vil i 10. klasse

  10. klasserne er samlet på Trongårdsskolen.

  10. klasse

 • Valg af anden skole (frit skolevalg)

  Hvis du ønsker en friskole/privatskole eller en folkeskole i en anden kommune, skal du kontakte skolen for indskrivning.

  Oversigt over privatskoler, der ligger i kommunen.

 • Velkomstklasser

  Der er velkomstklasser placeret på Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens Skole. Disse klasser undervises i dansk som andetsprog (0.-6. klasse).

  Handelsskolen U-Nord har velkomstklasser til sent ankomne flygtninge og indvandrere (6.-9. klasse). Kontaktperson: Sarah Nielsen, 30 17 16 65.

 • Betaling

  Du skal ikke betale for undervisning på en kommunal folkeskole.

  Hvis du vælger undervisning på en privatskole, efterskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole eller ungdomshøjskole, skal du betale skolens takst. Bopælskommunen betaler et bidrag til staten for den almindelige undervisning på disse skoler. Bidraget betales direkte til skolen. Udover den statslige elevstøtte yder Lyngby-Taarbæk ikke ekstraordinært tilskud til egenbetalingen.

  Du bedes rette henvendelse til den enkelte skole, for at få oplyst din egenbetaling.