Gå til hovedindhold
Du er her:

Mit barn skal i skole

Der er frit skolevalg i Danmark. Du kan vælge din lokale folkeskole, en folkeskole i en anden kommune eller en fri grundskole (privatskole). Ved det frie skolevalg, skal der være plads på skolen, for at kunne blive optaget.

Indskrivning til børnehaveklasse med skolestart 2020 sker i perioden 28/10 - 8/11 2019. Alle forældre med børn, der skal starte i skole, vil få brev om indskrivning i e-Boks i uge 42 2019.

For skoleåret 2019/2020 er Lyngby-Taarbæk Kommune opdelt i skoledistrikter og dit barn her dermed ret til at blive optaget på distriktsskolen. Du kan se skoledistrikterne på denne liste: Skoledistrikter for skoleåret 2019/2020

Tilflytter

Er du tilflyttet kommunen, og ønsker dit barn optaget på en skole her, skal du henvende dig til den ønskede skole. For skoleåret 2019/2020 har dit barn ret til at blive optaget på distriktsskolen.

Find svar på dit spørgsmål om skole her

 • Mit barn skal i 0. klasse til sommer

  I det kalenderår, hvor dit barn bliver 6 år, skal det begynde i børnehaveklasse.

  Omkring november, året før dit barn fylder 6 år, får du indskrivningsmateriale tilsendt. Med indskrivningsmaterialet er også invitation til informationsmøder på kommunens folkeskoler. Du er velkommen til at deltage i flere skolers informationsmøder.

  I februar måned får du besked om start i skole og SFO fra den skole, dit barn er optaget på. Herefter kan du indmelde dit barn i SFO. Dit barn kan kun gå i SFO på den skole det er indmeldt på.

  Lyngby-Taarbæk Kommune har tidlig SFO-start pr. 1. maj. Indmeldelse foregår digitalt via den digitale pladsanvisning.

  Hvis du vælger en anden skole end en folkeskole i kommunen, som ikke har tidlig SFO-start kan du lave en aftale med dit barns institution om, at dit barn kan fortsætte der, indtil skolestart i august på den valgte skole. 

  Hvis dit barn er blevet optaget i en børnehaveklasse i kommunens folkeskoler og du efterfølgende vælger en anden skole (privatskole eller skole i anden kommune) skal du meddele dette til Skoleadministrationen.

 • Tidlig skolestart

  Hvis du vil have, at dit barn skal starte, før det fylder 6 år, kan det indskrives i børnehaveklasse, fra begyndelsen af det kalenderår, hvor det fylder 5 år.

  Det er vigtigt at overveje beslutning om tidlig skolestart grundigt, og det er en betingelse, at dit barn kan følge med i undervisningen. Det er skolens leder, der bestemmer, om meget "unge" børn kan starte i skole.

 • Udsat skolestart

  Undervisningspligten kan udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i dit barns udvikling. Skolelederen skal godkende udsættelsen. Du skal henvende dig til dit barns daginstitution, hvis du vil søge om udsættelse.

  Yderligere oplysninger omkring udsættelse af undervisningspligten kan læses her

 • Mit barn skal i 0.-9. klasse

  Lyngby-Taarbæk Kommune har i dette skoleår 2018/2019 ét stort fælles skoledistrikt. Derfor gælder der særlige regler for indskrivning. Du skal henvende dig til den ønskede skole for at høre, om der er plads. Skolen kan evt. henvise til en anden skole, hvis ikke der er plads.

 • Jeg vil i 10. klasse

  10. klasserne er samlet på Trongårdsskolen.

  Læs mere om 10. klasse her.

 • Hvilket skoledistrikt bor vi i

  Du kan finde jeres distriktskole ud fra jeres adresse på nedenstående liste. Skoledistrikterne gælder fra skoleåret 2019/2020:

  Skoledistrikter

  Du kan også søge afstande til kommunens folkeskoler på kortet.

 • Skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Frit skolevalg

  Hvis du ønsker en friskole/privatskole eller en folkeskole i en anden kommune, skal du kontakte skolen for indskrivning.

  Se hvilke privatskoler, der ligger i kommunen.

 • Betaling

  Du skal ikke betale for undervisning på en kommunal folkeskole.

  Hvis du vælger undervisning på en privatskole, efterskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole eller ungdomshøjskole, skal du betale skolens takst. Bopælskommunen betaler et bidrag til staten for den almindelige undervisning på disse skoler. Bidraget betales direkte til skolen. Udover den statslige elevstøtte yder Lyngby-Taarbæk ikke ekstraordinært tilskud til egenbetalingen.

  Du bedes rette henvendelse til den enkelte skole, for at få oplyst din egenbetaling.

 • Velkomstklasser

  Der er velkomstklasser placeret på Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens Skole. Disse klasser undervises i dansk som andetsprog (0.-6. klasse).

  Handelsskolen K-Nord har velkomstklasser til sent ankomne flygtninge og indvandrere (6.-9. klasse). Kontaktperson: Sarah Nielsen saran@ltk.dk, tlf.: 30 17 16 65.