Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Mit barn skal i skole

Hvis du har et barn, der skal i skole, skal du henvende dig til distriktsskolen eller den skole, som du ønsker dit barn indskrevet på efter det frie skolevalg.

Indskrivning til børnehaveklasse 2021

Fristen for digital indskrivning til børnehaveklasse 2021 er overskredet. Hvis du ikke har indskrevet dit barn til skole, skal du kontakte Skoleadministrationen på 45 97 30 51 eller skriv en e-mail til: skoleadministration@ltk.dk.

SFO: Husk, at du først kan indmelde dit barn i SFO når du har modtaget brev fra den skole, dit barn skal gå på. SFO-indmeldelsen vil blive slettet, hvis du gør det før, du har fået brevet.

Frit skolevalg

Der er frit skolevalg i Danmark. Du kan vælge din lokale folkeskole, en folkeskole i en anden kommune eller en fri grundskole (privatskole). Ved det frie skolevalg, skal der være plads på skolen, for at kunne blive optaget.

Skoledistrikter

Lyngby-Taarbæk Kommune er opdelt i skoledistrikter og dit barn her ret til at blive optaget på distriktsskolen. Du kan se skoledistrikterne nedenfor.

Tilflytter

Flytter du til kommunen, og ønsker dit barn optaget på en skole her, skal du henvende dig til den ønskede skole. Dit barn har ret til at blive optaget på distriktsskolen men kan også indskrives på en anden skole, hvis der er plads. Du kan ovenfor se hvilket skoledistrikt din adresse hører til.

Find svar på dit spørgsmål om skole her

 • Mit barn skal i 0. klasse til sommer

  I det kalenderår, hvor dit barn bliver 6 år, skal det begynde i børnehaveklasse.

  Omkring november, året før dit barn fylder 6 år, får du indskrivningsmateriale tilsendt. Med indskrivningsmaterialet er også invitation til informationsmøder på kommunens folkeskoler. Du er velkommen til at deltage i flere skolers informationsmøder.

  Ønsker du en skole dit barn, hvor der i forvejen er søskende, er der søskendegaranti, når du indskriver dit barn til børnehaveklasse og du bor i kommunen.

  I februar måned får du besked om start i skole og SFO fra den skole, dit barn er optaget på. Herefter kan du indmelde dit barn i SFO. Dit barn kan kun gå i SFO på den skole det er indmeldt på.

  Ved skolestart i børnehaveklasse, skal du først indskrive dit barn i SFO når du har modtaget brev fra den skole, dit barn skal gå på.

  Lyngby-Taarbæk Kommune har tidlig SFO-start pr. 1. maj. Indmeldelse foregår digitalt via den digitale pladsanvisning.

  Hvis du vælger en anden skole end en folkeskole i kommunen, som ikke har tidlig SFO-start kan du lave en aftale med dit barns institution om, at dit barn kan fortsætte der, indtil skolestart i august på den valgte skole. 

  Hvis dit barn er blevet optaget i en børnehaveklasse i kommunens folkeskoler og du efterfølgende vælger en anden skole (privatskole eller skole i anden kommune) skal du meddele dette til Skoleadministrationen.

 • Tidlig skolestart

  Hvis du vil have, at dit barn skal starte, før det fylder 6 år, kan det indskrives i børnehaveklasse, fra begyndelsen af det kalenderår, hvor det fylder 5 år.

  Det er vigtigt at overveje beslutning om tidlig skolestart grundigt, og det er en betingelse, at dit barn kan følge med i undervisningen. Det er skolens leder, der bestemmer, om meget "unge" børn kan starte i skole.

 • Udsat skolestart

  Undervisningspligten kan udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i dit barns udvikling. Skolelederen skal godkende udsættelsen. Du skal henvende dig til dit barns daginstitution, hvis du vil søge om udsættelse.

  Usættelse af undervisningspligten

 • Mit barn skal i 0.-9. klasse

  Du skal kontakte den ønskede skole for indskrivning. Du har ret til distriktsskolen eller du kan gøre brug af det frie skolevalg. Der er ikke søskendegaranti.

 • Jeg vil i 10. klasse

  10. klasserne er samlet på Trongårdsskolen.

  10. klasse

 • Hvilket skoledistrikt bor vi i?

  Du kan finde din distriktsskole på nedenstående lister:

  2020/2021

  2021/2022

  Soleåret 2021/2022 er under redigering.

  Du kan også søge afstande til kommunens folkeskoler på kortet.

 • Skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Frit skolevalg

  Hvis du ønsker en friskole/privatskole eller en folkeskole i en anden kommune, skal du kontakte skolen for indskrivning.

  Oversigt over privatskoler, der ligger i kommunen.

 • Betaling

  Du skal ikke betale for undervisning på en kommunal folkeskole.

  Hvis du vælger undervisning på en privatskole, efterskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole eller ungdomshøjskole, skal du betale skolens takst. Bopælskommunen betaler et bidrag til staten for den almindelige undervisning på disse skoler. Bidraget betales direkte til skolen. Udover den statslige elevstøtte yder Lyngby-Taarbæk ikke ekstraordinært tilskud til egenbetalingen.

  Du bedes rette henvendelse til den enkelte skole, for at få oplyst din egenbetaling.

 • Velkomstklasser

  Der er velkomstklasser placeret på Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens Skole. Disse klasser undervises i dansk som andetsprog (0.-6. klasse).

  Handelsskolen K-Nord har velkomstklasser til sent ankomne flygtninge og indvandrere (6.-9. klasse). Kontaktperson: Sarah Nielsen saran@ltk.dk, tlf.: 30 17 16 65.