Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Mit barn skal i skole

Hvis du har et barn, der skal i skole, skal du henvende dig til distriktsskolen eller den skole, som du ønsker dit barn indskrevet på efter det frie skolevalg.

 

I indskrivningsportalen nedenfor, skal du indskrive dit barn digitalt til børnehaveklasse med skolestart 2022.

Indskrivning til børnehaveklasse 2022

INDSKRIVNINSPORTALEN ovenfor skal benyttes ved indskrivning til børnehaveklasse med skolestart 2022.

Portalen er åben i indskrivningsperioden 1/11 - 12/11 2021, hvor også informationsmøderne på skolerne afholdes.

Alle forældre med børn, der skal starte i skole, vil få et brev om skolestart i e-Boks i uge 42.

Informationsmøder på skolerne 2021

Frit skolevalg

Der er frit skolevalg i Danmark, så du kan ønske, at dit barn skal gå i en anden skole i kommunen eller en skole i en anden kommune. Dit barn kan dog kun optages, hvis der er plads på den ønskede skole. Skolen kan orientere dig om indskrivningsreglerne.

Hvis du ønsker en skole i en anden kommune, skal du kontakte den enkelte skole for indskrivning.

Bor du ikke i Lyngby-Taarbæk Kommune, kan dit barn blive optaget på en skole, der har plads. Skolen kan orientere dig om indskrivningsreglerne. Der er ikke søskendegaranti for børn, der ikke bor i kommunen.

Skolernes kontaktoplysninger

Skoledistrikter

Lyngby-Taarbæk Kommune er opdelt i skoledistrikter og dit barn her ret til at blive optaget på distriktsskolen. Du kan se skoledistrikterne nedenfor.

Find svar på dit spørgsmål om skole her

 • Hvornår kan mit barn starte i børnehaveklasse?

  I det kalenderår, hvor dit barn bliver 6 år, skal det begynde i børnehaveklasse. Hvis du vil have, at dit barn skal starte før, kan det indskrives i børnehaveklasse. Det kan du læse om under "Tidlig skolestart".

  Omkring november måned, året før dit barn fylder 6 år, får du indskrivningsmateriale tilsendt i din e-Boks. Med indskrivningsmaterialet er også indbydelse til informationsmøder på kommunens folkeskoler. Du er velkommen til at deltage i flere skolers informationsmøder.

  Du har ret til at få dit barn optaget på distriktsskolen. Ønsker du en skole til dit barn, hvor der i forvejen er søskende, er der søskendegaranti, når du indskriver dit barn til børnehaveklasse og du bor i kommunen.

  I februar måned, det år dit barn skal i skole, får du besked om skole- og SFO-start fra den skole, dit barn er optaget på. Herefter kan du indmelde i SFO men først når du har modtaget brevet fra skolen.

  Lyngby-Taarbæk Kommune har tidlig SFO-start pr. 1. maj. Indmeldelse foregår digitalt via den digitale pladsanvisning.

  Hvis du vælger en anden skole end en folkeskole i kommunen, som ikke har tidlig SFO-start kan du lave en aftale med dit barns institution om, at dit barn kan fortsætte der, indtil skolestart i august på den valgte skole. 

  Hvis dit barn er blevet optaget i en børnehaveklasse i kommunens folkeskoler og du efterfølgende vælger en anden skole (privatskole eller skole i anden kommune) skal du meddele dette til Skoleadministrationen.

 • Skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Hvilket skoledistrikt bor vi i?

  Du kan finde din distriktsskole på nedenstående lister:

  Skoledistrikt for skoleåret 2021/2022

  Skoledistrikt for skoleåret 2022/2023 

 • Tilflytter

  Flytter du til kommunen, og ønsker dit barn optaget på en skole her, skal du henvende dig til den ønskede skole. Dit barn har ret til at blive optaget på distriktsskolen men kan også indskrives på en anden skole, hvis der er plads (Frit skolevalg) eller dit barn kan blive gående på den nuværende skole.

  Du kan ovenfor se hvilket skoledistrikt din adresse hører til.

 • Tidlig skolestart

  Hvis du vil have, at dit barn skal starte, før det fylder 6 år, kan det indskrives i børnehaveklasse, fra det kalenderår, hvor det fylder 5 år.

  Det er vigtigt at overveje beslutning om tidlig skolestart grundigt, og det er en betingelse, at dit barn kan følge med i undervisningen. Det er skolens leder, der bestemmer, om meget "unge" børn kan starte i skole.

  Du skal henvende dig til lederen af det dagtilbud, som dit barn går i, og sammen skal I udfylde et overgangsskema.

  Da dit barn ikke er undervisningspligtig på det tidspunkt du ønsker at indskrive det til skole, skal du bede institutionen, skolen eller forvaltningen om en indskrivningsblanket. Denne skal afleveres til kommunens Skoleadministration.

 • Udsat skolestart

  Undervisningspligten kan udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i dit barns udvikling. Skolelederen skal godkende udsættelsen. Du skal henvende dig til dit barns daginstitution, hvis du vil søge om udsættelse.

  Usættelse af undervisningspligten

 • Mit barn skal i 0.-9. klasse

  Du skal kontakte den ønskede skole for indskrivning. Du har ret til distriktsskolen eller du kan gøre brug af det frie skolevalg. Der er ikke søskendegaranti.

 • Jeg vil i 10. klasse

  10. klasserne er samlet på Trongårdsskolen.

  10. klasse

 • Valg af anden skole

  Hvis du ønsker en friskole/privatskole eller en folkeskole i en anden kommune, skal du kontakte skolen for indskrivning.

  Oversigt over privatskoler, der ligger i kommunen.

 • Velkomstklasser

  Der er velkomstklasser placeret på Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens Skole. Disse klasser undervises i dansk som andetsprog (0.-6. klasse).

  Handelsskolen U-Nord har velkomstklasser til sent ankomne flygtninge og indvandrere (6.-9. klasse). Kontaktperson: Sarah Nielsen saran@ltk.dk, tlf.: 30 17 16 65.

 • Betaling

  Du skal ikke betale for undervisning på en kommunal folkeskole.

  Hvis du vælger undervisning på en privatskole, efterskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole eller ungdomshøjskole, skal du betale skolens takst. Bopælskommunen betaler et bidrag til staten for den almindelige undervisning på disse skoler. Bidraget betales direkte til skolen. Udover den statslige elevstøtte yder Lyngby-Taarbæk ikke ekstraordinært tilskud til egenbetalingen.

  Du bedes rette henvendelse til den enkelte skole, for at få oplyst din egenbetaling.