Gå til hovedindhold
Du er her:

Hjælpemidler til udlån

Du kan søge om at låne et hjælpemiddel, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne

Kommunen kan godkende et hjælpemiddel til dig, hvis det i væsentlig grad afhjælper din funktionsnedsættelse, i væsentlig grad letter dagligdagen eller er nødvendig for at du kan opretholde dit erhverv. Et hjælpemiddel kan medvirke til at gøre dig mere selvhjulpen.

Godkendelse sker på baggrund af en individuel, faglig vurdering af dit behov.

Udlånshjælpemidler som fx gangredskaber, toiletforhøjere, toiletstole, badebænke, kørestole, el-scootere og andet bevilges som udlån eller som forbrugsgode, hvor der må forventes en egenbetaling. Der ydes ikke hjælp til sædvanligt indbo.

Hvis du har et midlertidigt behov for hjælpemidler

Har du et midlertidigt behov for hjælpemidler, enten som led i eller i fortsættelse af en behandling på sygehuset eller i en speciallægepraksis, skal du henvende dig på det sygehus eller til den læge, som har behandlet dig. Det samme gælder, hvis du har behov for hjælpemidler, mens du venter på sygehusbehandling.

Hjælpemiddeldepot

Forlænget sagsbehandlingstid

Der må i øjeblikket forventes forlænget sagsbehandlingstid på 6-8 uger.