Gå til hovedindhold
Du er her:

Snerydning og glatførebekæmpelse

Når vinteren rammer landet med sne og kulde, er det vigtigt at sikre trafikken og fremkommeligheden. Læs mere om kommunens og grundejernes forpligtigelser til snerydning og glatførebekæmpelse.   

Bilag 1 - Vintervejklasser - Serviceniveauer på de kommunale veje ses herunder.

Snerydning

I Danmark kan den første sne komme allerede i november. Her står kommunens vintertjeneste standby for at sikre, at sneen ikke skaber større problemer på alle de offentlige vejbaner. Vintertjenesten følger vejret nøje i vinterhalvåret. Ved snefald og frost kører tjenesten efter en plan, hvor det overordnede offentlige vejnet ryddes først og derefter de mindre befærdede veje og cykelstier.

På kommunens Facebook-side vil kommunen holde dig løbende orienteret ved kraftigere snefald.

Dine grundejerforpligtelser i vinterhalvåret

Efter forhandling med politiet har Lyngby-Taarbæk Kommune vedtaget Vinter- og renholdelsesregulativ 2023. Her kan du læse om, hvad der er dine forpligtelser, og hvordan du skal håndtere dem.

Helt overordnet gælder det, at:

  • Hvis du bor ud til en offentlig vej, har du pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til din ejendom
  • Hvis du bor ud til en privat fællesvej, har du pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde både fortov og kørebane på den del af vejen, der ligger nærmest din ejendom.

Til glatførebekæmpelse af fortove opfordres du til at bruge grus, sand eller lignende, fordi salt kan ødelægge fortovsfliserne.