Gå til hovedindhold
Du er her:
Pressemeddelelse

Trygge og glade børn i kommunens skoler og dagtilbud

Gode resultater i brugertilfredshedsundersøgelsen for dagtilbud og skoler igen i år.

    

Det går rigtig godt hos vores børn og unge, og forældrene er meget tilfredse med kvaliteten i kommunens tilbud - 89 % er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbudsområdet.

I efteråret er der gennemført en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt forældre til

børn i kommunens dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber. Overordnet set er den samlede tilfredshed med kommunens tilbud til børn og unge igen i år høj - og cirka på niveau med landsgennemsnittet.

Den samlede svarprocent er over 70 %, hvilket giver et godt grundlag for at vurdere forældrenes oplevelse af kvaliteten i dagtilbud og skoler. Det forældrene er mest glade for og tilfredse med er personalets evne til at få deres børn til at føle sig trygge og glade - og det er for alle de fire områder, at trygge og glade børn er topscorer.

"Jeg er rigtig glad for, at forældrene fortsat er tilfredse med kvaliteten af kommunens tilbud. Det er et vigtigt nedslag at tage en gang imellem, og mindst lige så vigtigt at følge op, de steder det er nødvendigt, så vi også fremad kan sikre kvaliteten", siger Dorthe la Cour, Formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Undersøgelsen kan deles op i 4 dele: dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber, og overordnet set tegner brugertilfredshedsundersøgelsen på alle områder et positivt billede.

På dagtilbudsområdet er 89 % af forældrene enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Udover personalets indsats for at få deres barn til at føle sig tryg og glad, vurderer forældrene især samarbejdet med personalet, personalets omsorg og personalets indsats for at udvikle børnenes sociale kompetencer rigtig positivt.


Det samme billede gør sig gældende på skoleområdet, her er 83 % af forældrene enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole - og også her med vægt på trygge og glade børn samt lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre børnene fagligt.

Tilfredsheden med SFO'erne og klubberne er også god, her er henholdsvis 80 % og 71 % af forældrene tilfredse eller meget tilfredse. Og her er det igen især personalets faglige niveau og deres evne til at få barnet til at føle sig trygt og glad, der scorer højest.

De udfordringer der er, og der hvor forældrene er lidt mindre positive, omhandler de fysiske rammer samt fleksibilitet og valgmuligheder. Dog er hele 86 % af forældrene til børn i dagtilbuddene tilfredse eller meget tilfredse med prioritering af udendørs aktiviteter og lege.

Der er dog variationer i de lokale resultater, der vil derfor være lokal opfølgning på de enkelte institutioners resultater, og der vil blive lagt rapporter på de enkelte hjemmesider.

  Kontaktinformation

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Dorthe la Cour, Mobil: 40 14 63 63, E-mail: dorlc@ltk.dk

 Social media icon Social media icon