Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Økonomi og Indkøb

Tværgående center

Centerchef

René Rasmussen

 • rrm@ltk.dk
 • 21 77 77 28

Hovedansvarsområder

 • Koncernstyring af økonomiområdet
 • Understøtter organisationen i økonomi-, udbuds- og indkøbsopgaver
 • Budget og regnskab, herunder budgetanalyser og løbende økonomiopfølgning på alle fagområder
 • Finans, regnskab og anlægs-økonomistyring
 • Bogholderi
 • Dataanalyse

Antal ansatte

Centeret har ca. 50 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Økonomi og Indkøb
  • Kommunalbestyrelsen
  • Økonomiudvalget
 • Koncernstyring
  • Udarbejdelse af styringsprincipper og udvikling af den strategiske økonomistyring
  • Styring og koordinering af budgetprocessen
  • Budgetlægning på alle fagområder (drift) i samarbejde med fagcentrene
  • Løbende budgetopfølgning - herunder udarbejdelse af forventet regnskab og koncernopfølgninger
  • Controlling af fagområderne og understøtte centerchefer i forhold til budgetansvar og økonomisk styring
  • Udarbejdelse af økonomiske analyser, nøgletal, benchmark mv.
  • Ledelsesinformation
  • Økonomisk sagsbehandling i udvalgssager
  • Formidling af den økonomiske forvaltning i kommunen.
 • Finans og Regnskab
  • Finansiel styring – likviditet, gæld, kapitalforvaltning, bankforretninger
  • Skat, tilskud og udligning
  • Intern revision og samarbejdet med den eksterne revision
  • Anlæg og salg - økonomistyring, herunder økonomi i udvalgssager
  • Regnskab, centralt bogholderi og statsrefusion
  • Boligindskudslån, lån til ejendomsskat før 2024
  • Opkrævning af tilgodehavender
  • Systemansvarlig for løn- og økonomisystem, support og undervisning i økonomisystem
  • Ansvarlig for linieorganisationssystem (LOS).
 • Udbuds- og Indkøbskontoret
  • Udbud, tilbudsindhentning, forhandling af kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser
  • Entreprise- og udbudsjuridisk bistand og rådgivning
  • Konkurrenceudsættelse/udlicitering
  • E-handelssystem, herunder uddannelse og support af brugere
  • Compliance
  • Indkøbsanalyser
  • Kontraktstyring på tværgående indkøbsområder
  • Bistand til centrenes kontraktstyring efter nærmere aftale
  • Retningslinjer for udbud og retningslinjer for indkøb
  • Samarbejde om udbud og indkøb med andre offentlige udbydere.