Gå til hovedindhold
Du er her:

Sagsbehandlingsfrister for voksenområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune har fastsat frister for hvor lang tid der må gå, fra borger har ansøgt mundtligt eller skriftligt om hjælp, til der træffes af afgørelse.

Sagsbehandlingsfrister

Område

General frist

Ansvarlig

Lovgrundlag

Socialpædagogisk støtte

8 uger

Center for Social Indsats

§ 85 (Serviceloven)

Tilskud til ansættelse af hjælpere

12 uger

Center for Social Indsats

§ 96 (Serviceloven)

Ledsagelse

6 uger

Center for Social Indsats

§ 97 (Serviceloven)

Kontaktperson

6 uger

Center for Social Indsats

§ 98 (Serviceloven)

Nødvendige merudgifter

12 uger

Center for Social Indsats

§ 100 (Serviceloven)

Behandling

8 uger

Center for Social Indsats

§ 102 (Serviceloven)

Beskyttet beskæftigelse

8 uger

Center for Social Indsats

§ 103 (Serviceloven)

Aktivitets- og samværstilbud

8 uger

Center for Social Indsats

§ 104 (Serviceloven)

Botilbud, til midlertidigt ophold

12 uger

Center for Social Indsats

§ 107 (Serviceloven)

Botilbud, til længerevarende ophold

12 uger

Center for Social Indsats

§ 108 (Serviceloven)
Alemenboligloven § 105

Stofmisbrugs-behandling

2 uger

Center for Social Indsats

§ 101 (Serviceloven)

Alkoholmisbrugs-behandling

2 uger

Center for Social Indsats

§ 141 (Serviceloven)