Gå til hovedindhold
Du er her:

Sagsbehandlingsfrister for børn, unge og familier

Lyngby-Taarbæk Kommune har fastsat frister for hvor lang tid der må gå, fra borger har ansøgt mundtligt eller skriftligt om hjælp, til der træffes af afgørelse.

Sagsbehandlingsfrister

Område

General frist

Ansvarlig

Lovgrundlag

Nødvendige merudgifter

12 uger

Center for Social Indsats

§ 41 (Serviceloven)

Tabt arbejdsfortjeneste

12 uger

Center for Social Indsats

§ 42 (Serviceloven)

Tabt arbejdsfortjeneste

4 måneder

Center for Social Indsats

§ 50 og § 52 stk. 3 (Serviceloven)

Øvrige hjælpeforanstaltninger overfor børn

12 uger

Center for Social Indsats

§ 11, § 32, §32a, § 44, § 45 og § 52a (Serviceloven)

Socialpædagogiske fripladser

4 uger

Center for Social Indsats og
Center for Uddannelse og Pædagogik

§ 43 (Dagtilbudsloven) og § 50 (Folkeskoleloven)