Gå til hovedindhold
Du er her:

Sådan behandler vi dine persondata i Center for Byudvikling og Byggesag

Vi behandler i mange sammenhænge personoplysninger og varetager vores myndighedsopgaver på baggrund af en række love.

Når vi modtager personoplysninger, fx i en mail eller via en selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden, oplyser vi om, hvordan vi behandler oplysningerne, hvem vi deler dem med, og hvor længe vi opbevarer dem mv. jvf. databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Vores helt afgørende fokus er at beskytte de personoplysninger, vi behandler om borgerne.

Herunder kan du - forhåbentlig på en overskuelig måde - se, hvilke typer oplysninger vi typisk har brug for i hvilke situationer og med hvilke(t) lovgrundlag som udgangspunkt.

Sådan behandler vi dine data - oplysningspligt

 • BBR Bygnings- og Boligregistret

  Formål og lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger, hvor oplysningerne er nødvendige for Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag’s arbejde som myndighed.

  Formål:

  Som led i behandling af personoplysninger, vil vi behandle dine personoplysninger ud fra følgende formål:

  Ændringer på BBR-meddelelsen.

  Navn og adresse (almindelige personoplysninger) kan blive offentliggjort i dagsordener mv. ved en politisk behandling.

  Retsgrundlag:

  Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/1010

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f-g for så vidt angår følsomme personoplysninger. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår personnummer til brug for entydig identifikation, når vi sender dig brev via digital post.

  Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Det sker kun, hvis du selv eller andre har givet dem til os i forbindelse med sagsbehandlingen.

  Kategorier af personoplysninger

  Lyngby-Taarbæk kommune behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  Almindelige personoplysninger fx navn, adresse og boligforhold.

  Vi behandler som udgangspunkt ikke fortrolige og følsomme oplysninger, fordi det ikke er nødvendigt for den normale sagsbehandling. Hvis vi behandler fortrolige og følsomme oplysninger af dig, er det en konsekvens af at du har fremsendt dem til os.

  Hvor dine oplysninger stammer fra

  I de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. Det kunne fx være:

  • Ejendommens ejer evt. administrator.
  • Offentlige registre fx  Danmarks Adresseregister, Tingbogen, Folkeregisteret, Ejendomsdatabasen OIS.dk, CVR-registret, Kortforsyningen GIS og Plandata.dk.

  • Modtagere af dine personoplysninger

   Vi videregiver dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen til fx.:

   Hørings- og orienteringsberettigede, eksterne rådgivere, klagenævn og andre myndigheder og domstole.

   Databehandlere for vores ESDH-systemer fx Sbsys og fx vores filarkiv (Weblager).

   Navn og adresse (almindelige personoplysninger) kan blive offentliggjort i dagsordener mv. ved en politisk behandling.

   Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Lyngby-Taarbæk Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  • Overførsel til tredjelande

   Sikker behandling af dine personoplysninger er en vigtig del af Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejde. Ved overførelse af personoplysninger uden for EU og EØS vil de fremgå her:

   Lyngby-Taarbæk Kommune overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande der ligger uden for EØS´s grænser.

   Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

   Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor længe vi har brug for oplysningerne for at løse formålet med behandlingen.

   Når vi har færdigbehandlet din sag, afsluttes den journalsag, som dine oplysninger indgår i. Afhængende af arkivlovgivningen vil sagen efter en vis periode enten blive slettet eller overført til arkiv i overensstemmelse med slettefristerne i KL Emnesystematik.

   Undtaget fra ovenstående er simple henvendelser, der ikke afføder en individuel sagsoprettelse, ikke har betydning for en sag og hvis håndtering fra kommunal side alene har karakter af overordnet hjælp og vejledning uden administrativ sagsbehandling. Disse opbevares i 2 år og slettes derefter.

   Automatiske Afgørelser

   Center for Udvikling, Plan og Byggesag benytter sig ikke af automatiske afgørelser.

   Dine rettigheder

   Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

   Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte din sagsbehandler eller kommunens databeskyttelsesrådgiver.

   Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på vores hjemmeside: www.ltk.dk/mine-persondata

   Ret til indsigt

   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

   Ret til berigtigelse

   Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

   Ret til sletning

   Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger vi behandler om dig.

   Lyngby-Taarbæk Kommune kan dog ikke slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan fx være offentlighedens regler om journaliserings- og notatpligt eller arkivloven.

   Ret til indsigelse

   Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, fx fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

   Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Lyngby-Taarbæk Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

   Ret til begrænsning

   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

   Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

   Ret til at klage

   Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 • Byggesager

  Formål og lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger, hvor oplysningerne er nødvendige for Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag’s arbejde som myndighed.

  Formål:

  Som led i behandling af personoplysninger, vil dine personoplysninger blive behandlet i forbindelse med byggesager, herunder kan dine oplysninger blive offentliggjort i det vi vil skabe åbenhed omkring tilblivelsesprocessen ved behandling af byggesager.

  Retsgrundlag:

  Vi bruger Byggeloven og Planloven. 

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f-g for så vidt angår følsomme personoplysninger. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår personnummer til brug for entydig identifikation, når vi sender dig brev via digital post.

  Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Det sker kun, hvis du selv eller andre har givet dem til os i forbindelse med sagsbehandlingen.

  Kategorier af personoplysninger

  Lyngby-Taarbæk kommune behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  Almindelige personoplysninger fx navn og adresse.

  Vi behandler som udgangspunkt ikke fortrolige og følsomme oplysninger, fordi det ikke er nødvendigt for den normale sagsbehandling. Hvis vi behandler fortrolige og følsomme oplysninger af dig, er det en konsekvens af at du har fremsendt dem til os.

  Hvor dine oplysninger stammer fra

  I de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. Det kunne fx være:

  Andre borgere

  Offentlige registre fx: Tingbogen, Folkeregisteret, BBR, Ejendomsdatabasen OIS.dk, CVR-registret, Kortforsyningen GIS og Plandata.dk

  Modtagere af dine personoplysninger.

  Vi videregiver dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen til fx:

  Hørings- og orienteringsberettigede, eksterne rådgivere, klagenævn og andre myndigheder og domstole.

  Databehandlere for vores ESDH-systemer fx Sbsys og fx vores filarkiv (Weblager).

  Navn og adresse (almindelige personoplysninger) kan blive offentliggjort i dagsordener mv. ved en politisk behandling.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Lyngby-Taarbæk Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

   

  Overførsel til tredjelande

  Sikker behandling af dine personoplysninger er en vigtig del af Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejde. Ved overførelse af personoplysninger uden for EU og EØS vil de fremgå her:

  Lyngby-Taarbæk Kommune overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande der ligger uden for EØS´s grænser.

  Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

  Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor længe vi har brug for oplysningerne for at løse formålet med behandlingen.

  Når vi har færdigbehandlet din sag, afsluttes den journalsag, som dine oplysninger indgår i. Afhængende af arkivlovgivningen vil sagen efter en vis periode enten blive slettet eller overført til arkiv i overensstemmelse med slettefristerne i KL Emnesystematik.

  Undtaget fra ovenstående er simple henvendelser, der ikke afføder en individuel sagsoprettelse, ikke har betydning for en sag og hvis håndtering fra kommunal side alene har karakter af overordnet hjælp og vejledning uden administrativ sagsbehandling. Disse opbevares i 2 år og slettes derefter.

  Automatiske Afgørelser

  Center for Udvikling, Plan og Byggesag benytter sig ikke af automatiske afgørelser.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte din sagsbehandler eller kommunens databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på vores hjemmeside www.ltk.dk/mine-persondata

  Ret til indsigt

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

  Ret til berigtigelse

  Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

  Ret til sletning

  Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger vi behandler om dig.

  Lyngby-Taarbæk Kommune kan dog ikke slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan fx være offentlighedens regler om journaliserings- og notatpligt eller arkivloven.

  Ret til indsigelse

  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, fx fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

  Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Lyngby-Taarbæk Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

  Ret til begrænsning

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

  Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

  Ret til at klage

  Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 • Digitalt byggesagsarkiv

  Formål og lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger, hvor oplysningerne er nødvendige for Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag’s arbejde som myndighed.

  Formål:

  Som led i behandling af personoplysninger, vil vi behandle dine personoplysninger ud fra følgende formål:

  Navn og adresse (almindelige personoplysninger) kan blive offentliggjort i dagsordener mv. ved en politisk behandling.

  Retsgrundlag:

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f-g for så vidt angår følsomme personoplysninger. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår personnummer til brug for entydig identifikation, når vi sender dig brev via digital post.

  Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Det sker kun, hvis du selv eller andre har givet dem til os i forbindelse med sagsbehandlingen.

  Kategorier af personoplysninger

  Lyngby-Taarbæk kommune behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  Almindelige personoplysninger fx navn, adresse og boligforhold  

  Vi behandler som udgangspunkt ikke fortrolige og følsomme oplysninger, fordi det ikke er nødvendigt for den normale sagsbehandling. Hvis vi behandler fortrolige og følsomme oplysninger af dig, er det en konsekvens af at du har fremsendt dem til os.

  Hvor dine oplysninger stammer fra

  I de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. Det kunne fx være:

  Ejendommens ejer evt. administrator

  Offentlige registre fx  Danmarks Adresseregister, Tingbogen, Folkeregisteret, Ejendomsdatabasen OIS.dk, CVR-registret, Kortforsyningen GIS og Plandata.dk.

  Modtagere af dine personoplysninger

  Vi videregiver dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen til fx.:

  Hørings- og orienteringsberettigede, eksterne rådgivere, klagenævn og andre myndigheder og domstole.

  Databehandlere for vores ESDH-systemer fx Sbsys og fx vores filarkiv (Weblager)

  Navn og adresse (almindelige personoplysninger) kan blive offentliggjort i dagsordener mv. ved en politisk behandling.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Lyngby-Taarbæk Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Overførsel til tredjelande

  Sikker behandling af dine personoplysninger er en vigtig del af Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejde. Ved overførelse af personoplysninger uden for EU og EØS vil de fremgå her:

  Lyngby-Taarbæk Kommune overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande der ligger uden for EØS´s grænser.

  Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

  Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor længe vi har brug for oplysningerne for at løse formålet med behandlingen.

  Når vi har færdigbehandlet din sag, afsluttes den journalsag, som dine oplysninger indgår i. Afhængende af arkivlovgivningen vil sagen efter en vis periode enten blive slettet eller overført til arkiv i overensstemmelse med slettefristerne i KL Emnesystematik.

  Undtaget fra ovenstående er simple henvendelser, der ikke afføder en individuel sagsoprettelse, ikke har betydning for en sag og hvis håndtering fra kommunal side alene har karakter af overordnet hjælp og vejledning uden administrativ sagsbehandling. Disse opbevares i 2 år og slettes derefter.

  Automatiske Afgørelser

  Center for Udvikling, Plan og Byggesag benytter sig ikke af automatiske afgørelser.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte din sagsbehandler eller kommunens databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på vores hjemmeside: www.ltk.dk/mine-persondata

  Ret til indsigt

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

  Ret til berigtigelse

  Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

  Ret til sletning

  Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger vi behandler om dig.

  Lyngby-Taarbæk Kommune kan dog ikke slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan f.eks. være offentlighedens regler om journaliserings- og notatpligt eller arkivloven.

  Ret til indsigelse

  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

  Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Lyngby-Taarbæk Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

  Ret til begrænsning

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

  Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

  Ret til at klage

  Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 • Byplanlægning

  Formål og lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger, hvor oplysningerne er nødvendige for Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag’s arbejde som myndighed.

  Formål:

  Som led i behandling af personoplysninger, vil dine personoplysninger blive behandlet til udarbejdelse af kommuneplan og lokalplaner, herunder vil dine oplysninger blive offentliggjort grundet vi vil skabe åbenhed omkring tilblivelsesprocessen omkring lokalplaner.

  Retsgrundlag:

  Grundlaget for sagsbehandlingerne er planlovens kapitel 4, 5 og 6om kommuneplanlægning, lokalplanlægning og planers tilvejebringelse, herunder særligt §24 i kapitel 6.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f-g for så vidt angår følsomme personoplysninger. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår personnummer til brug for entydig identifikation, når vi sender dig brev via digital post.

  Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Det sker kun, hvis du selv eller andre har givet dem til os i forbindelse med sagsbehandlingen.

  Kategorier af personoplysninger

  Lyngby-Taarbæk kommune behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  Almindelige personoplysninger fx navn, adresse og resume af høringssvar, 

  Vi behandler som udgangspunkt ikke fortrolige og følsomme oplysninger, fordi det ikke er nødvendigt for den normale sagsbehandling. Hvis vi behandler fortrolige og følsomme oplysninger af dig, er det en konsekvens af at du har fremsendt dem til os.

  Hvor dine oplysninger stammer fra

  I de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. Det kunne fx være:

  Andre borgere  

  Offentlige registre fx: Tingbogen, Folkeregisteret, BBR, Ejendomsdatabasen OIS.dk, CVR-registret, Kortforsyningen GIS og Plandata.dk

  Modtagere af dine personoplysninger

  Vi videregiver dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen til fx:

  Hørings- og orienteringsberettigede, eksterne rådgivere, klagenævn og andre myndigheder og domstole.

  Databehandlere for vores ESDH-systemer fx Sbsys og fx vores filarkiv (Weblager).

  Navn og adresse (almindelige personoplysninger) kan blive offentliggjort i dagsordener mv. ved en politisk behandling.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Lyngby-Taarbæk Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Overførsel til tredjelande

  Sikker behandling af dine personoplysninger er en vigtig del af Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejde. Ved overførelse af personoplysninger uden for EU og EØS vil de fremgå her:

  Cowi e-PLAN benytter som underdatabehandler bl.a. Microsoft. Der opbevarer oplysninger i USA.

  Det overførelsesgrundlag der anvendes, er standardkontraktbestemmelser.

  Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

  Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor længe vi har brug for oplysningerne for at løse formålet med behandlingen.

  Når vi har færdigbehandlet din sag, afsluttes den journalsag, som dine oplysninger indgår i. Afhængende af arkivlovgivningen vil sagen efter en vis periode enten blive slettet eller overført til arkiv i overensstemmelse med slettefristerne i KL Emnesystematik.

  Undtaget fra ovenstående er simple henvendelser, der ikke afføder en individuel sagsoprettelse, ikke har betydning for en sag og hvis håndtering fra kommunal side alene har karakter af overordnet hjælp og vejledning uden administrativ sagsbehandling. Disse opbevares i 2 år og slettes derefter.

  Automatiske Afgørelser

  Center for Udvikling, Plan og Byggesag benytter sig ikke af automatiske afgørelser.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte din sagsbehandler eller kommunens databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på vores hjemmeside: https://www.ltk.dk/mine-persondata

  Ret til indsigt

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

  Ret til berigtigelse

  Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

  Ret til sletning

  Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger vi behandler om dig.

  Lyngby-Taarbæk Kommune kan dog ikke slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan fx være offentlighedens regler om journaliserings- og notatpligt eller arkivloven.

  Ret til indsigelse

  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, fx fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

  Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Lyngby-Taarbæk Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

  Ret til begrænsning

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

  Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

  Ret til at klage

  Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 • Erhverv

  Formål og lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger, hvor oplysningerne er nødvendige for Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag’s arbejde som myndighed.

  Formål:

  Som led i behandling af personoplysninger, vil dine personoplysninger blive behandlet til brug for erhvervsservice og erhvervsudvikling.

  Retsgrundlag:

  Grundlaget for sagsbehandlingerne er Lov om erhvervsfremme, kap 6, § 14

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f-g for så vidt angår følsomme personoplysninger. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår personnummer til brug for entydig identifikation, når vi sender dig brev via digital post.

  Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Det sker kun, hvis du selv eller andre har givet dem til os i forbindelse med sagsbehandlingen.

  Kategorier af personoplysninger

  Lyngby-Taarbæk kommune behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  Almindelige personoplysninger fx navn, adresse og resume af høringssvar, 

  Vi behandler som udgangspunkt ikke fortrolige og følsomme oplysninger, fordi det ikke er nødvendigt for den normale sagsbehandling. Hvis vi behandler fortrolige og følsomme oplysninger af dig, er det en konsekvens af at du har fremsendt dem til os.

  Hvor dine oplysninger stammer fra

  I de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. Det kunne fx være:

  Andre borgere  

  Offentlige registre fx: Tingbogen, Folkeregisteret, BBR, Ejendomsdatabasen OIS.dk, CVR-registret, Kortforsyningen GIS og Plandata.dk

  Modtagere af dine personoplysninger

  Vi videregiver dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen til fx:

  Hørings- og orienteringsberettigede, eksterne rådgivere, klagenævn og andre myndigheder og domstole.

  Databehandlere for vores ESDH-systemer fx Sbsys og fx vores filarkiv (Weblager)

  Navn og adresse (almindelige personoplysninger) kan blive offentliggjorte i dagsorden mv. ved en politiske behandling.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Lyngby-Taarbæk Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Overførsel til tredjelande

  Sikker behandling af dine personoplysninger er en vigtig del af Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejde. Ved overførelse af personoplysninger uden for EU og EØS vil de fremgå her:

  Vi overfører ikke oplysninger ifm. Erhvervsservice og erhvervsudvikling.

  Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

  Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor længe vi har brug for oplysningerne for at løse formålet med behandlingen.

  Når vi har færdigbehandlet din sag, afsluttes den journalsag, som dine oplysninger indgår i. Afhængende af arkivlovgivningen vil sagen efter en vis periode enten blive slettet eller overført til arkiv i overensstemmelse med slettefristerne i KL Emnesystematik.

  Undtaget fra ovenstående er simple henvendelser, der ikke afføder en individuel sagsoprettelse, ikke har betydning for en sag og hvis håndtering fra kommunal side alene har karakter af overordnet hjælp og vejledning uden administrativ sagsbehandling. Disse opbevares i 2 år og slettes derefter.

  Automatiske Afgørelser

  Center for Udvikling, Plan og Byggesag benytter sig ikke af automatiske afgørelser.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte din sagsbehandler eller kommunens databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på vores hjemmeside: https://www.ltk.dk/mine-persondata

  Ret til indsigt

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

  Ret til berigtigelse

  Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

  Ret til sletning

  Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger vi behandler om dig.

  Lyngby-Taarbæk Kommune kan dog ikke slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan fx være offentlighedens regler om journaliserings- og notatpligt eller arkivloven.

  Ret til indsigelse

  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, fx fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

  Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Lyngby-Taarbæk Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

  Ret til begrænsning

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

  Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

  Ret til at klage

  Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.