Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Arealer og Ejendomme

Fagcenter

Centerchef

Lisbeth Røgind

 • liroe@ltk.dk

Hovedansvarsområder

 • Projektledelse og -understøttelse af kommunalt nybyggeri, renovering, vedligeholdelse samt drift af kommunens ejendomme, arealer og veje
 • Udlejning af grønne arealer

Antal ansatte

Centret har ca. 250 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som især serviceres af Center for Arealer og Ejendomme
  • Økonomiudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
  • Dagtilbudsudvalget
  • Skoleudvalget
 • Centersekretariatet
  • Bygge- og driftsøkonomi
  • Politisk betjening og kommunikation
  • Ledelsesbetjening, administration og organisation
  • Programkoordinering og projektbistand
  • Bæredygtighed og borgerinddragelse
  • Ejendomsstrategier, data og analyser

   

 • Arkitektur og Byggeri
  • Udvikling og planlægning af bygge- og anlægsprojekter på kommunale ejendomme, udlejningsboliger, skoler, plejehjem, institutioner, idrætsanlæg
  • Udbud af bygherrerådgivning, total- og specialistrådgivning.
  • Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet  
  • Nybyggeri, renovering, ombygning  
  • Byggeri til drift 
  • Vedligeholdelse 
  • Forvaltningsopgaver og porteføljestyring 
  • Facility Management-systemer
 • Digitalisering, Infrastruktur og Anlæg
  • Strategier for bynære friarealer og infrastruktur
  • Udviklings- og vedligeholdelsesplaner for den kommunale portefølje af infrastruktur og bynære friarealer 
  • Store og mindre anlægsprojekter
  • Forvaltningsopgaver
  • Biodiversitet, bæredygtig drift og inddragelse af brugerne i centrum 
  • Forvalter af kommunal infrastruktur og bynære friarealer både strategisk og operationelt.
  • Digitalisering og tværgående IT-systemer
 • Ejendomsdrift
  • Drift, tilsyn og vedligeholdelse af kommunale ejendomme – skoler, plejehjem, daginstitutioner og foreningsejendomme samt tilstødende servicearealer f.eks. legepladser
  • Udarbejdelse og indgåelse af serviceaftaler med brugerne
  • Service- og driftsopgaver på de kommunale idrætsanlæg f.eks. banepleje, lokalebooking samt betjening af svømmehaller
  • Vedligeholdelse af tekniske installationer på de kommunale ejendomme
  • Energistyring, forsyning, rengøring og forsikring
  • Kontraktstyring af fælles rengøringsordning på de kommunale ejendomme
  • Vagt og sikring af de kommunale ejendomme f.eks. åbner/lukker, runderinger, administration af nøglesystemer og udbud af vagtsystemer
  • Vedligeholdelse af udearealer og grundejerforpligtelser på de kommunale ejendomme.
 • Arealdrift
  • Drift, pleje og vedligeholdelse af kommunes grønne arealer og kirkegårde
  • Drift af kirkegårdskontoret f.eks. rådgivning af borgere og pårørende, begravelsesvagt, mv
  • Drift og vedligehold af offentlige veje og de private fælles veje med kontrakt f.eks. lapning af huller
  • Opsætning af skilte og afmærkninger
  • Afspærringer og skiltninger i forbindelse med større vejarbejder og arrangementer
  • Vintertjeneste ved snerydning og saltning af kommunale veje og arealer i vinterperioden
  • Opsætning af badebroer og blåt flag i sommerperioden 
  • Plantning af blomster og træer i byrummet
  • Renhold og oprydning af kommunale arealer.