Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Arealer og Ejendomme

Tværgående center

Centerchef

Lisbeth Røgind

liroe@ltk.dk
45 97 35 77 / 25 11 20 04

Hovedansvarsområder

 • Centeret varetager ansvar for de kommunale ejendomme og arealer og ændring heraf
 • Hovedopgaven omfatter projektledelse og projektunderstøttelse af nybyggerier, renoveringer, vedligeholdelse samt drift af ejendomme, arealer og veje
 • Udlejning af arealer dvs. pladser og grønne områder

Antal ansatte

Centeret har ca. 250 ansatte.

Detaljeret organisationsdiagram Center for Arealer og Ejendomme
Detaljeret organisationsdiagram Center for Arealer og Ejendomme

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Arealer og Ejendomme
  • Økonomiudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
 • Udvikling og Administration
  • Organisering, økonomistyring, HR og administration
  • Udlejning af pladser og arealer (i samarbejde med CMP)
  • Digitalisering af datagrundlaget for kommunens ejendomme, grønne og sorte arealer (veje og pladser)
 • Arkitektur og Ejendomsstrategi
  • Udvikling og planlægning af bygge- og anlægsprojekter på kommunale ejendomme, udlejningsboliger, skoler, plejehjem, institutioner, idrætsanlæg, veje og parker
  • Udarbejder scenarier, analyser og businesscases inden for anlægsområdet som svar på fagcentres prognoser om behov og demografi.
  • Udbud af bygherrerådgivning, total- og specialistrådgivning.
 • Byggeri
  • Gennemførsel af bygge- og anlægsprojekter på kommunale ejendomme, udlejningsboliger, skoler, plejehjem, institutioner, idrætsanlæg, veje og parker
  • Planlægning og styring af udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger f.eks. skoler, plejehjem, institutioner, idrætsanlæg samt tilstødende servicearealer
  • Ansvarlig for gennemførsel af bygningssyn, hvorefter der udarbejdes vedligeholdelsesplaner
  • Energirenovering- og optimering på den kommunale ejendomsmasse
  • Renovering og optimering af bygningstekniske installationer f.eks. belysning, vand, varme, ventilation.
 • Infrastruktur og Anlæg
  • Planlægning og styring af vedligeholdelsesopgaver på kommunale veje
  • Udbud af aftaler om vedligeholdelsesopgaver på kommunale veje, herunder også vejbelysning, trafiksignaler
  • Planlægning og styring af vedligeholdelsesopgaver på kommunens grønne arealer f.eks. parker, stier, legepladser.
 • Ejendomsdrift
  • Drift, tilsyn og vedligeholdelse af kommunale ejendomme – skoler, plejehjem, daginstitutioner og foreningsejendomme samt tilstødende servicearealer f.eks. legepladser
  • Udarbejdelse og indgåelse af serviceaftaler med brugerne
  • Service- og driftsopgaver på de kommunale idrætsanlæg f.eks. banepleje, lokalebooking samt betjening af svømmehaller
  • Vedligeholdelse af tekniske installationer på de kommunale ejendomme
  • Energistyring, forsyning, rengøring og forsikring
  • Kontraktstyring af fælles rengøringsordning på de kommunale ejendomme
  • Vagt og sikring af de kommunale ejendomme f.eks. åbner/lukker, runderinger, administration af nøglesystemer og udbud af vagtsystemer
  • Vedligeholdelse af udearealer og grundejerforpligtelser på de kommunale ejendomme.
 • Arealdrift
  • Drift, pleje og vedligeholdelse af kommunes grønne arealer og kirkegårde
  • Drift af kirkegårdskontoret f.eks. rådgivning af borgere og pårørende, begravelsesvagt, mv
  • Drift og vedligehold af offentlige veje og de private fælles veje med kontrakt f.eks. lapning af huller
  • Opsætning af skilte og afmærkninger
  • Afspærringer og skiltninger i forbindelse med større vejarbejder og arrangementer
  • Vintertjeneste ved snerydning og saltning af kommunale veje og arealer i vinterperioden
  • Opsætning af badebroer og blåt flag i sommerperioden 
  • Plantning af blomster og træer i byrummet
  • Renhold og oprydning af kommunale arealer.