Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Arealer og Ejendomme

Tværgående center

Centerchef

Lisbeth Røgind

 • liroe@ltk.dk

Hovedansvarsområder

 • Projektledelse og -understøttelse af kommunalt nybyggeri, renovering, vedligeholdelse samt drift af kommunens ejendomme, arealer og veje
 • Udlejning af grønne arealer

Antal ansatte

Centret har ca. 250 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Arealer og Ejendomme
  • Økonomiudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
 • Centersekretariatet
  • Politiske udvalgssager, økonomistyring og organisation
  • Administration, borgerbetjening og kommunikation
 • Arkitektur og Byggeri
  • Udvikling og planlægning af bygge- og anlægsprojekter på kommunale ejendomme, udlejningsboliger, skoler, plejehjem, institutioner, idrætsanlæg, veje og parker
  • Udarbejder scenarier, analyser og businesscases inden for anlægsområdet som svar på fagcentres prognoser om behov og demografi.
  • Udbud af bygherrerådgivning, total- og specialistrådgivning.
 • Digitalisering, Infrastruktur og Anlæg

  Digitalisering, Infrastruktur og Anlæg arbejder med at udvikle og vedligeholde den kommunale portefølje af infrastruktur og bynære friarealer for at realisere de politisk besluttede mål for området f.eks. politiker, visioner, strategier, planer og budgetaftaler, biodiversitet, bæredygtig drift, udvikling af kommunens grønne områder og infrastrukturanlæg hvor inddragelse af brugerne er i centrum.

  Omdrejningspunktet for Digitalisering, Infrastruktur og Anlægs opgaver er:

  • Strategier for friarealer og infrastruktur
  • Udviklings- og vedligeholdelsesplaner for friarealer og infrastruktur
  • Store og mindre anlægsprojekter
  • Forvaltningsopgaver

  Digitalisering, Infrastruktur og Anlæg repræsenterer Lyngby-Taarbæk Kommune som arealejer og forvalter af kommunal infrastruktur og bynære friarealer både strategisk og operationelt.

 • Ejendomsdrift
  • Drift, tilsyn og vedligeholdelse af kommunale ejendomme – skoler, plejehjem, daginstitutioner og foreningsejendomme samt tilstødende servicearealer f.eks. legepladser
  • Udarbejdelse og indgåelse af serviceaftaler med brugerne
  • Service- og driftsopgaver på de kommunale idrætsanlæg f.eks. banepleje, lokalebooking samt betjening af svømmehaller
  • Vedligeholdelse af tekniske installationer på de kommunale ejendomme
  • Energistyring, forsyning, rengøring og forsikring
  • Kontraktstyring af fælles rengøringsordning på de kommunale ejendomme
  • Vagt og sikring af de kommunale ejendomme f.eks. åbner/lukker, runderinger, administration af nøglesystemer og udbud af vagtsystemer
  • Vedligeholdelse af udearealer og grundejerforpligtelser på de kommunale ejendomme.
 • Arealdrift
  • Drift, pleje og vedligeholdelse af kommunes grønne arealer og kirkegårde
  • Drift af kirkegårdskontoret f.eks. rådgivning af borgere og pårørende, begravelsesvagt, mv
  • Drift og vedligehold af offentlige veje og de private fælles veje med kontrakt f.eks. lapning af huller
  • Opsætning af skilte og afmærkninger
  • Afspærringer og skiltninger i forbindelse med større vejarbejder og arrangementer
  • Vintertjeneste ved snerydning og saltning af kommunale veje og arealer i vinterperioden
  • Opsætning af badebroer og blåt flag i sommerperioden 
  • Plantning af blomster og træer i byrummet
  • Renhold og oprydning af kommunale arealer.