Gå til hovedindhold
Du er her:

Centerchef

Lisbeth Røgind

 • liroe@ltk.dk

Hovedansvarsområder

 • Projektledelse og -understøttelse af kommunalt nybyggeri, renovering, vedligeholdelse samt drift af kommunens ejendomme, arealer og veje
 • Udlejning af grønne arealer

Antal ansatte

Centret har ca. 250 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Arealer og Ejendomme
  • Økonomiudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
 • Udvikling og Administration
  • Organisering, økonomistyring, HR og administration
  • Udlejning af pladser og arealer (i samarbejde med CMP)
  • Digitalisering af datagrundlaget for kommunens ejendomme, grønne og sorte arealer (veje og pladser)
 • Arkitektur og Ejendomsstrategi
  • Udvikling og planlægning af bygge- og anlægsprojekter på kommunale ejendomme, udlejningsboliger, skoler, plejehjem, institutioner, idrætsanlæg, veje og parker
  • Udarbejder scenarier, analyser og businesscases inden for anlægsområdet som svar på fagcentres prognoser om behov og demografi.
  • Udbud af bygherrerådgivning, total- og specialistrådgivning.
 • Byggeri
  • Gennemførsel af bygge- og anlægsprojekter på kommunale ejendomme, udlejningsboliger, skoler, plejehjem, institutioner, idrætsanlæg, veje og parker
  • Planlægning og styring af udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger f.eks. skoler, plejehjem, institutioner, idrætsanlæg samt tilstødende servicearealer
  • Ansvarlig for gennemførsel af bygningssyn, hvorefter der udarbejdes vedligeholdelsesplaner
  • Energirenovering- og optimering på den kommunale ejendomsmasse
  • Renovering og optimering af bygningstekniske installationer f.eks. belysning, vand, varme, ventilation.
 • Infrastruktur og Anlæg
  • Planlægning og styring af vedligeholdelsesopgaver på kommunale veje
  • Udbud af aftaler om vedligeholdelsesopgaver på kommunale veje, herunder også vejbelysning, trafiksignaler
  • Planlægning og styring af vedligeholdelsesopgaver på kommunens grønne arealer f.eks. parker, stier, legepladser.
 • Ejendomsdrift
  • Drift, tilsyn og vedligeholdelse af kommunale ejendomme – skoler, plejehjem, daginstitutioner og foreningsejendomme samt tilstødende servicearealer f.eks. legepladser
  • Udarbejdelse og indgåelse af serviceaftaler med brugerne
  • Service- og driftsopgaver på de kommunale idrætsanlæg f.eks. banepleje, lokalebooking samt betjening af svømmehaller
  • Vedligeholdelse af tekniske installationer på de kommunale ejendomme
  • Energistyring, forsyning, rengøring og forsikring
  • Kontraktstyring af fælles rengøringsordning på de kommunale ejendomme
  • Vagt og sikring af de kommunale ejendomme f.eks. åbner/lukker, runderinger, administration af nøglesystemer og udbud af vagtsystemer
  • Vedligeholdelse af udearealer og grundejerforpligtelser på de kommunale ejendomme.
 • Arealdrift
  • Drift, pleje og vedligeholdelse af kommunes grønne arealer og kirkegårde
  • Drift af kirkegårdskontoret f.eks. rådgivning af borgere og pårørende, begravelsesvagt, mv
  • Drift og vedligehold af offentlige veje og de private fælles veje med kontrakt f.eks. lapning af huller
  • Opsætning af skilte og afmærkninger
  • Afspærringer og skiltninger i forbindelse med større vejarbejder og arrangementer
  • Vintertjeneste ved snerydning og saltning af kommunale veje og arealer i vinterperioden
  • Opsætning af badebroer og blåt flag i sommerperioden 
  • Plantning af blomster og træer i byrummet
  • Renhold og oprydning af kommunale arealer.