Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Sundhed og Omsorg

Fagcenter

Centerchef

Charlotte Holde Østerby

Hovedansvarsområder

 • Myndighedsfunktion
 • Pleje- og træningscentre samt midlertidige pladser
 • Hjemme- og sygepleje
 • Genoptræning og vedligeholdende træning
 • Tekniske og personlige hjælpemidler
 • Borger- og patientrettet forebyggelse
 • Det tværsektorielle sundhedssamarbejde

Antal ansatte

Centeret har ca. 1350 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Decentrale enheder under Center for Sundhed og Omsorg
  • 4 kommunale plejecentre (Baunehøj, Bredebo, Solgården og Virumgård)
  • 1 selvejende plejecenter (Lystoftebakken)
  • Trænings- og Rehabilliteringscenteret, herunder også Det Mobile Akutteam (MAT)
  • Hjemmeplejen, som alle består af den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje (Baunehøj, Lundtofteparken, Brede, Virum, Sorgenfri, Lyngby Midt og Engelsborg) samt den private leverandør PUKs Hjemmehjælp
  • Sundhedscenteret, herunder Aktivitet og Frivillighed og Den Kommunale Madservice
 • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Sundhed og Omsorg
  • Ældre - og Omsorgsudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget
 • Politiske strategier, politikker og handleplaner
  • Værdighedspolitik
  • Ældrestrategi
  • Sundhedsstrategi
  • Sundhedsberedskabsplan
 • Visitation til hjemmehjælp, madservice, træning og aktivitet
  • Visitation til hjemmehjælp § 83/94 (Serviceloven), Træning § 86 (Serviceloven) og genoptræning § 140 (Sundhedsloven), aktivitetscenter- og samværstilbud § 104 (Serviceloven) og madlevering (Serviceloven)
  • Plejevederlag § 119 (Serviceloven) (Orlovsydelse til pasning af døende)
  • Pasning af nærtstående § 118 (Serviceloven) (Orlovsydelse til pasning af borgere der er syge, men ikke døende)
  • BPA-ordning § 95 (Serviceloven)
  • Pasningsordning til borgere, der har massivt behov for pleje i hjemmet, som løses ved at borgen selv ansætter personale ud fra en økonomisk beregning, der er afhængigt af behov
  • Terminaltilskud § 122 (Serviceloven)
  • Bevilling af økonomisk tilskud til sygeplejeartikler, fysioterapeut, proteindrikke til borgere, der er døende
  • Vurdering og bevilling af praktisk pleje, personlig bistand, genoptræning, aktivitetscenter og samværstilbud samt og madlevering
  • Værgemål
  • Visitation til midlertidig døgnplads
  • Visitation til aflastningsplads
  • Visitation til plejeboliger, beskyttede boliger og omsorgsboliger
 • Visitation til tekniske hjælpemidler, boligændringer og handicapbiler
  • Visitation til tekniske hjælpemidler § 112/113 (Serviceloven), fx sager om syns- og kommunikationshjælper
  • Visitation til boligændringer § 116 (Serviceloven)
  • Visitation til handicapbiler
  • Sager om Movia flextrafik
  • Post-til-dør
  • Depotdrift
  • Forebyggende hjemmebesøg (§ 79A – Serviceloven)
  • Visitation til ældreboliger
 • Visitation af personlige hjælpemidler
  • Høretekniske hjælpemidler
  • Stomi/stoma
  • Diabetes
  • Arm/ben-proteser
  • Paryk
  • Kompressionsstrømper
  • Ortopædisk fodtøj/ortopædisk fodindlæg
  • Ortoser: Støttekorset, skinner med videre
  • Bandager
  • Førerhund
  • Afdelingen varetager yderligere:
  • Politisk betjening på området
  • Kontraktstyring i forhold til private fritvalgsleverandører
  • Understøttelse af udviklingen på området generelt
 • Sundhedscentret
  • Tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet (forankret i samarbejdet mellem Midtklyngens 9 kommuner og Gentofte Herlev Hospital)
  • Samarbejde med de praktiserende læger i kommunen (forankret i KLU – Kommunalt Lægeligt Udvalg)
  • Rehabilitering og forebyggelsestilbud til borgere  med kronisk sygdom
  • Rehabilitering og forebyggelsestilbud til borgere med kræft
  • Koordinering af rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade
  • Vejledning og støtte til pårørende til ældre borgere med kronisk sygdom eller nedsat funktionsevne
  • Sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af kommunale centre og individuelle og/eller gruppetilbud til borgerne
 • Aktivitet og Frivillighed
  • Aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig svækkelse (kognitiv eller fysisk)
  • Brobygning, støtte til at indgå i sociale fællesskaber til borgere 65 + år
  • Rådgivning og vejledning til borgere med demens
  • Musikterapi til beboere på plejecentrene
 • Den Kommunale Madservice
  • Døgnforplejning til beboerne på:
  • Plejecentrene: Solgården, Bredebo, Virumgård, Baunehøj samt det selvejende plejecenter Lystoftebakken
  • Trænings- og Rehabiliteringscenteret
  • Varm mad til:
  • Samværsgrupperne på Borrebakken
  • Seniorhuset
  • Mødeforplejning på ovenstående lokationer
  • Kantinen på Toftebæksvej 12 (administration) samt mødeforplejning i hele administrationen
  •