Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Sundhed og Omsorg

Fagcenter

Centerchef

Charlotte Holde Østerby

Hovedansvarsområder

 • Myndighedsfunktion
 • Pleje- og træningscentre samt midlertidige pladser
 • Hjemme- og sygepleje
 • Genoptræning og vedligeholdende træning
 • Tekniske og personlige hjælpemidler
 • Borger- og patientrettet forebyggelse
 • Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Antal ansatte

Centeret har ca. 1350 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Decentrale enheder under Center for Sundhed og Omsorg
  • 5 kommunale plejecentre (Baunehøj, Bredebo, Solgården, Virumgård og Den Gamle Lyngby Statsskole)
  • 1 selvejende plejecenter (Lystoftebakken)
  • Træningscentret, herunder også Det Mobile Akutteam (MAT)
  • Hjemmeplejen, som alle består af den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje (Baunehøj, Lundtofteparken, Solgården, Kongevejen, Virumgård, Lyngby Midt og Aftenvagten) samt den private leverandør PUKs Hjemmehjælp
  • Den Kommunale Madservice
  • Aktivitet og Frivillighed
 • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Sundhed og Omsorg
  • Social- og Sundhedsudvalget
 • Visitation til hjemmehjælp, mad-service, træning og aktivitet
  • Visitation til hjemmehjælp § 83/94, genoptræning § 86 og 140, aktivitetscenter og madlevering (Serviceloven)
  • Plejevederlag § 119 (Serviceloven) (Orlovsydelse til pasning af døende)
  • Pasning af nærtstående § 118 (Serviceloven) (Orlovsydelse til pasning af borgere der er syge, men ikke døende)
  • BPA-ordning § 95 (Serviceloven)
  • Pasningsordning til borgere, der har massivt behov for pleje i hjemmet, som løses ved at borgen selv ansætter personale ud fra en økonomisk beregning, der er afhængigt af behov
  • Terminaltilskud § 122 (Serviceloven)
  • Bevilling af økonomisk tilskud til sygeplejeartikler, fysioterapeut, proteindrikke til borgere, der er døende
  • Vurdering og bevilling af praktisk pleje, personlig bistand, genoptræning, aktivitetscenter og medlevering
  • Værgemål
  • Visitation til midlertidig døgnplads
  • Visitation til aflastningsplads
  • Visitation til plejeboliger, beskyttede boliger og omsorgsboliger
 • Visitation til tekniske hjælpemidler, boligændringer og handicapbiler
  • Visitation til tekniske hjælpemidler § 112/113 (Serviceloven), f.eks. sager om syns- og kommunikationshjælper
  • Visitation til boligændringer § 116 (Serviceloven)
  • Visitation til handicapbiler
  • Sager om Movia flextrafik
  • Post-til-dør
  • Allergi-rådgivning
  • Depotdrift
  • Forebyggende hjemmebesøg (§ 79A – Serviceloven)
  • Visitation til ældreboliger
 • Visitation af personlige hjælpemidler
  • Høretekniske hjælpemidler
  • Stomi/stoma
  • Diabetes
  • Arm/ben-proteser
  • Paryk
  • Kompressionsstrømper
  • Ortopædisk fodtøj/ortopædisk fodindlæg
  • Ortoser: Støttekorset, skinner med videre
  • Bandager
  • Førerhund
  • Afdelingen varetager yderligere:
  • Politisk betjening på området
  • Kontraktstyring i forhold til private fritvalgsleverandører
  • Understøttelse af udviklingen på området generelt
 • Sundhedscentret
  • Tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet (forankret i samarbejdet mellem Midtklyngens 9 kommuner og Gentofte Herlev Hospital)
  • Samarbejde med de praktiserende læger i kommunen (forankret i KLU – Kommunalt Lægeligt Udvalg)
  • Borgere med kronisk sygdom
  • Borgere med kræft
  • Borgere med hjerneskade
  • Sundhedsfremme og forebygge
 • Kantinedrift
  • Kantinerne på rådhuset og T12
  • Mødeforplejning i hele administrationen