Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Byudvikling og Byggesag

Fagcenter

Centerchef

Sidsel Poulsen

 • sip@ltk.dk
 • 21 37 58 39

Hovedansvarsområder

 • Kommuneplanlægning og -strategi
 • Lokalplanlægning
 • Turisme
 • Erhvervskontakt
 • Myndighedsbehandling inden for byggeri
 • Bygnings- og Boligregister (BBR)
 • Danmarks Adresseregister (DAR)

Antal ansatte

Centeret har ca. 40 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af centret
  • Byplanudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget (turisme)
  • Teknikudvalget
 • Politiske strategier, politikker og handleplaner
  • Erhvervsstrategi
  • Turismestrategi
  • Kommuneplan
  • Planstrategi – Udvikling i Balance
  • Vision for Kongens Lyngby Centrum
  • Arkitekturpolitik
  • Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Vidensby strategien

  Link til siden med kommunens strategier og politikker.

 • Plan- og Erhverv
  • Input til overordnet planlægning, herunder til kommunens deltagelse i forskellige sammenslutninger
  • Kommuneplanstrategi
  • Helhedsplaner m.m.
  • Kommuneplan, herunder kommuneplantillæg
  • Lokalplanlægning
  • Erhvervsstrategi
  • Turismestrategi
  • Kontakt til kommunens arkitekturråd
  • Præmiering af arkitektur
  • Kommunens deltagelse i overvågning og udvikling af Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland
  • Kommunens samarbejde med Bygningskulturforeningen
  • Kommunens samarbejde med handelsstandsforeningerne, herunder citykoordinatoren
  • Morgenmøder med handelsstandsforeningerne
  • Programledelse – Program for Strategisk Byudvikling
  • Programledelse – Udvikling Lyngby Stadion
  • Programdeltagelse – Letbanen
  • Programdeltagelse – Ejendomsprogrammet
  • Programdeltagelse - Daginstitutionsprogrammet
  • Programdeltagelse – Program for veje
  • Projektledelse – Projekt for friplejehjem
 • Byggesag
  • Myndighedsbehandling af ansøgninger, nedrivninger, lovliggørelsessager, naboklager mv. vedrørende byggeloven, planloven og naturbeskyttelsesloven (herudover er ca. 20 andre lovgivninger nævnt i bygningsreglementet som lovgivninger, myndigheden skal sikre ikke overskrides ved f.eks. byggetilladelser)
  • Myndighedsbehandling efter udstykningslovgivningen
  • Myndighedsbehandling efter lovgivning om miljøvurdering
  • Bygnings- og Boligregistret, oprettelser, opdateringer, klager m.m.
  • Danmarks Adresseregister, oprettelser, opdateringer, klager, husnummerering m.m.
  • Digitalt byggesagsarkiv (weblager)
  • Indsatser mod fx skimmelsvamp, radon m.m.
  • Programdeltagelse – Program for Strategisk Byudvikling m.fl.
 • Fælles Sekretariatet for Center for Byudvikling og Byggesag samt Center for Trafik, Miljø og Bære-dygtighed
  • Borgerbetjening
  • Håndtering af post (fysisk og elektronisk)
  • Sekretariatsopgaver for centrene Center for Byudvikling og Byggesag samt Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, herunder MED, fakturabehandling, indkøb m.m.