Gå til hovedindhold
Du er her:

Retningslinjer for det rummelige arbejdsmarked

Her finder du Lyngby-Taarbæk Kommunes retningslinjer for det rummelige arbejdsmarked.

 • 1. Formål

  Retningslinjen skal bidrage til kommunens sociale ansvar som arbejdsgiver, så også personer med nedsat arbejdsevne og ledige får mulighed for at bruge deres kompetencer og deltage i arbejdslivet i kommunen med det formål at bidrage til løsningen af vores fælles kerneopgave.

  Retningslinjen beskriver bl.a. den fælles forståelse og holdning til ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår.

 • 2. Indhold

  Fælles forståelse og holdning til ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår

  Vi vil gerne give personer med nedsat arbejdsevne mulighed for at blive fastholdt eller få tilknytning til arbejdsmarkedet, samt give ledige tilknytning til arbejdsmarkedet. Hensigten er, at disse personer kan være en del af arbejdsfællesskabet i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis det er muligt at forene arbejdspladsens og den enkeltes behov.

  Samtidig vil vi gerne sikre, at fortrængning af allerede ansatte ikke finder sted. Beskæftigelse af personer på særlige vilkår må således ikke ske på bekostning af faste stillinger og må ikke være en forudsætning for varetagelse af den ordinære drift.

  Ansvar og roller

  Den enkelte leder har ansvaret i forbindelse med ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår, men også kolleger og TR har et medansvar for at sikre en god introduktion samt løbende støtte og sparring under ansættelsen.

  Ledelse:

  • Skal drøfte med medarbejderne på arbejdspladsen, om der er særlige forhold, der skal tages højde for på arbejdspladsen, når der ansættes medarbejdere på særlige vilkår, og hvordan det sikres, at medarbejderen bliver en del af kollegaskabet på lige fod med andre på arbejdspladsen.
  • Skal sikre, at personen har en kontaktperson på arbejdspladsen. Det kan også være lederen.
  • Har sammen med kontaktpersonen et særligt fokus på løbende at følge op på ansættelsen for at sikre, at forløbet gennemføres som planlagt i forhold til beskrivelsen af jobindholdet.
  • Skal orientere den relevante tillidsrepræsentant forud for nyansættelse.

  Kolleger:

  • Støtter personer, der ansættes på særlige vilkår, ved at stå til rådighed med kollegial rådgivning og sparring og eventuelt som kontaktperson
  • Inddrager personer, der ansættes på særlige vilkår, i arbejdspladsens kultur og sociale liv.
 • 3. Gyldighed og opsigelse

  Denne retningslinje er aftalt i Hovedudvalget den 13. april 2021, og den omfatter alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er tale om en obligatorisk retningslinje, jf. MED-rammeaftalens § 8.

  Retningslinjen træder i kraft den 1. maj 2021.

  Retningslinjen er en minimumsaftale.

  Retningslinjen kan opsiges med 3 måneders varsel, men kan i øvrigt altid ændres, hvis der er enighed herom. Der henvises til § 8, stk. 6, i MED-rammeaftalen.

 • 4. Evaluering

  Denne retningslinje evalueres, når arbejdstager- eller arbejdsgiversiden i Hovedudvalget måtte ønske det.

 • Relevante aftaler m.m.: (opdateres løbende)
  • Rammeaftale om det sociale kapitel, KL og Forhandlingsfællesskabet
  • Lyngby-Taarbæk Kommunens personalepolitik
  • Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, KL og Forhandlingsfællesskabet
  • Den lokale MED-rammeaftale
  • Referat af møde i Hovedudvalget den 13. april 2021
  • Lov og Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Bilag 2 og 3, samt § 4, § 21 og § 27 i Rammeaftale om det sociale kapitel er særligt relevante for arbejdspladser, som påtænker ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne eller ledige.  
  • Retningslinje om rekruttering i LTK