Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Centerchef

Rikke Westergaard

riwes@ltk.dk
45 97 33 67

Hovedansvarsområder

  • Rådgivning til børn, unge og familier
  • Børnefaglige undersøgelser
  • Modtager og behandler henvendelser fra borgere eller fagpersoner om et barns trivsel
  • Rådgivning og vejledning til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt sociale problemer, herunder bevilling af botilbud
  • Er ansvarlig for modtagelse af flygtninge og fungerer som koordinerende sagsbehandler i forhold til indkvartering, bolig, forsørgelse, dagtilbud, skole, mv
  • Sundhedsplejen- og tandplejen

Antal ansatte

Centeret har ca. 560 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

  • Decentrale enheder under Center for Social Indsats
    • Familiecentret (forebyggende foranstaltninger, f.eks. familiebehandling)
    • Gl. Vartov (ungeboliger)
    • Chr. X’s Allé (botilbud for voksne med autisme)
    • Magneten (bo-, -aktivitets- og beskæftigelsestilbud til voksne udviklingshæmmede)
    • Slotsvænget (botilbud, bostøttetilbud og akuttilbud til voksne med psykiske vanskeligheder)
    • Paradiset (åbent værested for byens voksne borgere) Aftale med Kirkens Korshær
    • Alkohol- og Stofrådgivningen (misbrugsbehandling)
    • Kvindehuset (kvindekrisecenter)
    • Torvehuset (kommunens alkohol- og stofrådgivning)
    • Tandplejen (tandpleje for børn og unge i kommunen)
    • Sundhedstjenesten
  • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Social Indsats
    • Børne og Ungdomsudvalget
    • Social- og Sundhedsudvalget
    • Beskæftigelses og integrationsudvalget
  • Modtagelsen
    • Yder åben og anonym rådgivning til børn, unge og familier efter servicelovens § 11
    • Yder åben og anonym rådgivning til voksne efter servicelovens § 10
    • Modtager og behandler henvendelser fra borgere eller fagpersoner om et barns trivsel
    • Håndterer nye henvendelser om boliger i sociale sager og leverer socialfaglig bistand i huslejenævnssager
  • Modtagelse af flygtninge
    • Er ansvarlig for modtagelse af flygtninge
    • Fungerer som koordinerende sagsbehandler i forhold til indkvartering, bolig, forsørgelse, dagtilbud, skole, mv.
  • Børne- og Familieafdelingen
    • Udarbejder børnefaglige undersøgelser efter servicelovens § 50
    • Afholder børnesamtaler efter servicelovens § 48
    • Udarbejder handleplaner efter servicelovens § 140
    • Træffer afgørelser om forebyggende foranstaltninger og anbringelse efter servicelovens § 52
    • Fører tilsyn med anbragte børn efter servicelovens § 148
    • Behandler ansøgninger om dækning af merudgifter efter servicelovens § 41
    • Behandler ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42
  • Voksenafdelingen
    • Yder generel rådgivning og vejledning efter servicelovens § 10
    • Bevilger socialpædagogisk støtte i eget hjem efter servicelovens § 85
    • Bevilger ledsageordning efter servicelovens § 97
    • Visiterer til midlertidige og langvarige botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108
    • Behandler ansøgninger om dækning af merudgifter efter servicelovens § 100
    • Deltager i det rehabiliterende team
  • Administration og udvikling
    • Betaling af fakturaer mv. samt controlling af regninger og tilhørende bevillinger
    • Registrering af foranstaltninger i økonomisystemet
    • Ajourføring og indberetning
    • Kommunale refusioner
    • Telefonbetjening og håndtering af centrets fysiske og fælles elektroniske post
    • Politiske udvalgssager
    • Udviklingsopgaver
    • Juridisk kvalitetssikring