Gå til hovedindhold
Du er her:

Centerchef

Rikke Westergaard

Hovedansvarsområder

 • Rådgivning til børn, unge og familier
 • Børnefaglige undersøgelser
 • Modtager og behandler henvendelser fra borgere eller fagpersoner om et barns trivsel
 • Rådgivning og vejledning til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt sociale problemer, herunder bevilling af botilbud
 • Er ansvarlig for modtagelse af flygtninge og fungerer som koordinerende sagsbehandler i forhold til indkvartering, bolig, forsørgelse, dagtilbud, skole, mv
 • Sundhedsplejen- og tandplejen

Antal ansatte

Centeret har ca. 560 ansatte.

Kontakt

Ved ønske om kontakt til Rikke Westergaard, kan der skrives til center for social indsats fællesmail: socialindsats@ltk.dk

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Decentrale enheder under Center for Social Indsats
  • Familiecentret (forebyggende foranstaltninger, f.eks. familiebehandling)
  • Gl. Vartov (ungeboliger)
  • Chr. X’s Allé (botilbud for voksne med autisme)
  • Magneten (bo-, -aktivitets- og beskæftigelsestilbud til voksne udviklingshæmmede)
  • Slotsvænget (botilbud, bostøttetilbud og akuttilbud til voksne med psykiske vanskeligheder)
  • Paradiset (åbent værested for byens voksne borgere) Aftale med Kirkens Korshær
  • Alkohol- og Stofrådgivningen (misbrugsbehandling)
  • Kvindehuset (kvindekrisecenter)
  • Torvehuset (kommunens alkohol- og stofrådgivning)
  • Tandplejen (tandpleje for børn og unge i kommunen)
  • Sundhedstjenesten
 • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Social Indsats
  • Børne og Ungdomsudvalget
  • Social- og Sundhedsudvalget
  • Beskæftigelses og integrationsudvalget
 • Modtagelsen
  • Yder åben og anonym rådgivning til børn, unge og familier efter servicelovens § 11
  • Yder åben og anonym rådgivning til voksne efter servicelovens § 10
  • Modtager og behandler henvendelser fra borgere eller fagpersoner om et barns trivsel
  • Håndterer nye henvendelser om boliger i sociale sager og leverer socialfaglig bistand i huslejenævnssager
 • Modtagelse af flygtninge
  • Er ansvarlig for modtagelse af flygtninge
  • Fungerer som koordinerende sagsbehandler i forhold til indkvartering, bolig, forsørgelse, dagtilbud, skole, mv.
 • Børne- og Familieafdelingen
  • Udarbejder børnefaglige undersøgelser efter servicelovens § 50
  • Afholder børnesamtaler efter servicelovens § 48
  • Udarbejder handleplaner efter servicelovens § 140
  • Træffer afgørelser om forebyggende foranstaltninger og anbringelse efter servicelovens § 52
  • Fører tilsyn med anbragte børn efter servicelovens § 148
  • Behandler ansøgninger om dækning af merudgifter efter servicelovens § 41
  • Behandler ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42
 • Voksenafdelingen
  • Yder generel rådgivning og vejledning efter servicelovens § 10
  • Bevilger socialpædagogisk støtte i eget hjem efter servicelovens § 85
  • Bevilger ledsageordning efter servicelovens § 97
  • Visiterer til midlertidige og langvarige botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108
  • Behandler ansøgninger om dækning af merudgifter efter servicelovens § 100
  • Deltager i det rehabiliterende team
 • Administration og udvikling
  • Betaling af fakturaer mv. samt controlling af regninger og tilhørende bevillinger
  • Registrering af foranstaltninger i økonomisystemet
  • Ajourføring og indberetning
  • Kommunale refusioner
  • Telefonbetjening og håndtering af centrets fysiske og fælles elektroniske post
  • Politiske udvalgssager
  • Udviklingsopgaver
  • Juridisk kvalitetssikring