Gå til hovedindhold
Du er her:

Sagsbehandlingsfrister for afgørelser indenfor Dagtilbudsloven

Lyngby-Taarbæk Kommune har fastsat frister for hvor lang tid der må gå, fra borger har ansøgt mundtligt eller skriftligt om hjælp, til der træffes af afgørelse

Sagsbehandlingsfrister for afgørelser inden for Dagtilbudsloven

Område

Generel frist

Ansvarlig

Lovgrundlag

Økonomisk tilskud til forældre til pasning af egne børn

10 hverdage

Center for Uddannelse og Pædagogik

§ 86 (Dagtilbudsloven)

Økonomisk tilskud til forældre til privat pasning i stedet for en plads i et dagtilbud

15 hverdage

Center for Uddannelse og Pædagogik

§ 80 (Dagtilbudsloven)

Kombinationstilbud til forældre med dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid)

15 hverdage

Center for Uddannelse og Pædagogik

§ 85a (Dagtilbudsloven)

Deltidstilbud til forældre på barselsorlov

10 hverdage

Center for Uddannelse og Pædagogik

§ 27b (Dagtilbudsloven)

Søskendetilskud

Reguleres automatisk i systemet ifm. førstkommende faktura

Center for Uddannelse og Pædagogik

§ 43, stk.1,1 (Dagtilbudsloven)

Økonomisk fripladstilskud

10 hverdage

Center for Uddannelse og Pædagogik

§ 43, stk. 1,1 (Dagtilbudsloven)

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

15 hverdage

Center for Uddannelse og Pædagogik

§ 43, stk. 1,2 (Dagtilbudsloven)

Fritagelse fra et sundt frokostmåltid, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost

5 hverdage

Center for Uddannelse og Pædagogik

§ 16a, stk. 3 (Dagtilbudsloven)