Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Politik og Organisation

Tværgående center

Centerchef

Nina B. Kragesteen

 • ninkr@ltk.dk
 • 21 77 63 31

Hovedansvarsområder

 • Betjening af borgmester, kommunalbestyrelse og politiske udvalg
 • Betjening af ledelsen, herunder direktion, koncernchefgruppe og lederkreds
 • Personalejura, arbejdsmiljø og MED-organisation
 • Løn- og personaleadministration
 • HR-udvikling
 • Juridisk kontor
 • Digitalisering
 • IT-drift, informationssikkerhed og GDPR
 • Kommunikation og presse
 • Strategi, fundraising og borgerinddragelse

Antal ansatte

 • Centeret har ca. 90 ansatte

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af centret
  • Kommunalbestyrelsen
  • Økonomiudvalget
  • Byplanudvalget
  • Dagtilbudsudvalget
  • Forebyggelses- og Socialudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Skoleudvalget
  • Teknikudvalget
  • Ældre- og Omsorgsudvalget
  • §17, stykke 4 udvalg om Bæredygtighed

   

 • Politik og Digitalisering
  • Betjening af borgmester kommunalbestyrelse samt de politiske udvalg
  • Betjening af direktion og koncernchefgruppe, samt lederkredsens møder og aktiviteter
  • Tværgående strategiske samarbejder, herunder KKR, 4K, Vidensby mv
  • Projektledelse i IT-system- og digitaliseringsprojekter større IT-anlægsprojekter - tværgående eller på konkrete fagområder
  • Faciliterer tværgående forum og samarbejde om vores digitale udvikling og mind-set, samt initierer nye digitale muligheder både tværgående og med konkrete fagområder.
 • Løn og Personalejura
  • Lønadministration, herunder lønudbetaling og tjenestemandspension
  • Personaleadministration, herunder ansættelser, orlov og arbejdstid
  • Feriekort og dagpengerefusion
  • Udbetaling af ydelser ift. serviceloven
  • Vejledning og rådgivning til alle enheder om løn- og personaleadministrative spørgsmål
  • Support og undervisning i forhold til lønsystem.
  • Personalejura, personalejuridisk rådgivning og sagsbehandling
  • Personalepolitik
  • Det rummelige arbejdsmarked
  • Kontorelevuddannelse.
 • Strategi, HR-udvikling og Kommunikation
  • Intern og ekstern kommunikation, herunder presse, branding, intranet, hjemmeside og diverse sociale medier
  • Grafisk arbejde (inkl. trykkeri) samt sikre brugen af designmanualen
  • Strategi og styring, herunder koncernstrategi, årsaftaler, projekt- og porteføljestyring, samt ledelsesinformation
  • Trivselsundersøgelse, medarbejderudvikling, rekrutteringsprocesser og samarbejdsformer, sygefraværsindsats, krisehåndtering samt beredskab mm
  • Tværgående ledelsesudvikling, herunder lederevalueringer, lederkredsens årlige møder, seminarer m.m.
  • Proces- og facilitering i forbindelse med både interne og eksterne processer og projekter, fx borger- og brugerinddragelse
  • Fundraising på tværs af kommunen
  • Arbejdsmiljø
  • Arbejdsskadeadministration
  • Det rummelige arbejdsmarked
  • MED-organisationen – sekretariat for Hoved-MED og Tværgående Administrativt MED-udvalg
  • Ledelsesunderstøttelse og tværgående opgaver i CØI.
 • Jura
  • Sekretariatsfunktionen for Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Bevillingsnævnet og Hegnssynet
  • Frikøb ved hjemfaldspligt og tillægskøbesum
  • Spørgsmål vedrørende bopælspligt
  • Tilsynet med de almene boliger
  • Koordinationen af kommunens forsikringer
  • Køb og salg af kommunens faste ejendomme
  • Udviklingsprojekter, udbygningsaftaler, diverse problemstillinger ift. fast ejendom, erhvervslejeret, boliglejet m.v.
  • Deklarationer om ledninger, rør m.v.
  • Konsulentbistand til den samlede forvaltning, kommunalbestyrelse og borgmester indenfor jura i bred forstand. Dette omfatter blandt andet kommunalret og rammerne for offentlig forvaltningsvirksomhed
  • Undervisning internt i forskellige juridiske emner
  • Rådgivning om kontraktuelle forhold, fortolkning af særlovgivninger indenfor de enkelte forvaltningsområder, tvister, retssager, tilsynssager og ombudsmandssager
  • Sekretærfunktionen ved Kommunalbestyrelsesmøder
 • IT og Informationssikkerhed
  • Servicedesk for alle interne IT-brugere i kommunen
  • Drift og overvågning af IT-løsninger for medarbejdere og folkeskoleelever i kommunen (netværk, servere og systemer)
  • Løbende udvikling af kommunens systemlandskab
  • Understøttelse af IT-governance
  • Netværk på de kommunale institutioner
  • Understøttelse af organisationens arbejde med GDPR samt cyber- og informationssikkerhed, herunder ansvarlige for bl.a. træningsforløb i form af e-learningsforløb og workshops, udvikling og vedligeholdelse af politikker, principper og retningslinjer på området samt løbende kommunikation til hele organisationen