Gå til hovedindhold
Du er her:
Nyhed

Dyrehavegårds Jorder, Lundtoftegårdsvej og Lundtofte: Nyhedsbrev - februar

Læs det seneste nyhedsbrev om de aktuelle byggerier og aktiviteter på og omkring Dyrehavegårds Jorder, langs Lundtoftegårdsvej og i Lundtofte

Nyhedsbrev 8 - Februar 2023

 • Hvad sker der på Dyrehavegårds Jorder, i Tracéet, langs Lundtoftegårdsvej og i Lundtofte?

  Kære læser

  Lyngby-Taarbæk Kommune giver i nyhedsbrevet et overblik over byggerier og aktiviteter i områderne ved Dyrehavegårds Jorder, i Traceet, langs Lundtoftegårdsvej og i Lundtofte. Der er aktuelt indblik i, hvor langt byggerierne og planerne er kommet og hvad næste skridt er.

  Hovedparten af informationerne i nyhedsbrevet kommer fra de forskellige virksomheder og bygherrer i området. Sidst i nyhedsbrevet er der et oversigtskort, som viser en række af de projekter, der omtales i nyhedsbrevet.

  Områderne ved Dyrehavegårds Jorder, i Traceet, langs Lundtoftegårdsvej og i Lundtofte - februar 2023
  Områderne som nyhedsbrevet omfatter
 • LIFE Campus

  LIFE Fonden har i perioden 2019-2021 bygget et læringscenter på 5.600 m2 syd for Hjortekær på Dyrehavegårds Jorde. LIFE Campus blev indviet i efteråret 2021. Omkring LIFE Campus er der anlagt en række spændende udendørs læringsfaciliteter.

  Shelterpladsen er færdig

  I efteråret blev fire flotte sheltere gjort helt færdige i fredskoven ved LIFE Campus. Shelterne omkranser et firkantet skovrum med en lille plads i midten.

  Til hverdag er shelterne reserveret til faglige aktiviteter på LIFE Campus, men i ferier, weekenderne og når de ikke bruges af LIFE Fonden, er alle velkomne til at bruge pladsen til f.eks. børnefødselsdage eller familiearrangementer. Der kan parkeres syd for Novozymes på den åbne parkeringsplads. Fra foråret 2023 vil det være muligt at booke shelterne via hjemmesiden www.LIFE.dk.

  Kunstværket Sun, Moon and The Earth

  Til glæde for naboer og elever hos LIFE Campus blev Jeppe Heins kunstværk med himmellegemer genopstillet i august. Værket hedder Sun, Moon and the Earth og er placeret i den nordlige del af fredskoven mellem LIFE Campus og Novozymes.

  Nye træer til arboret og pomet

  Den tørre sommer i 2022 tog desværre livet af nogle af træerne, der er blevet plantet i LIFEs arboret og pomet i 2021. De udgåede træer i arboretet er nu blevet udskiftet og til efteråret 2023 bliver der plantet nye æbletræer i pometet.

  Der er åbent hus for alle naboer og interesserede søndag den 14. maj. Følg med på Events - LIFE Fonden eller på Facebook: LIFE Fonden | Gentofte | Facebook.

  Shelterplads ved LIFE
  Shelterpladsen

   

  Kunstværk af Lars Hein: Himmellegemer - med bygning i baggrunden
  Kunstværket af Lars Hein: Himmellegemer

   

 • Rundt om Novozymes

  I området omkring Novozymes er forskellige aktivitetszoner i de seneste år etableret. Her er en legeplads, en beachvolleybane, en fitnesszone og en stillezone, som kan benyttes af alle interesserede. Aktiviteterne findes langs stiforløbene øst for Novozymes bygninger.

  Ny gå- og løberute

  I december måned blev der sat pæle op for at markere en ny gå- og løberute på Dyrehavegårds Jorde. I samarbejde med DTU, Novozymes, LIFE Fonden og DGI er kommunen i gang med at koble Lyngby Idrætsby til den eksisterende løberute ved DTU og videre til en ny rute omkring Novozymes. DTU løberuten (rød) er 5 km og Lyngby-Taarbæk løberuten (blå) er 7 km.

  Løberute DTU og Novozymes - uden kilometerangivelser
  Udvidelse af løberute

   

  Piktogrampæl på løberute ved Novozymes og DTU
  Pæl på ruten som viser vej
 • H.C. Ørsted Gymnasiet

  Landets nyeste gymnasiebygning er nu fyldt med liv. 

  For et år siden kunne den helt nye gymnasiebygning på Paul Fennebergs Allé åbne dørene for første gang. Nu er bygningen fuld af liv.

  Inden H.C. Ørsted Gymnasiet stod færdig, blev det i 2018 præmieret med en international arkitekturpris, Iconic Awards, for innovativ arkitektur. Gymnasiet er bygget med mange forskellige typer lokaler, der varierer i størrelse, form og indretning. Det giver mulighed for et helt unikt samspil mellem pædagogik og arkitektur. Elever er ikke ens, og derfor skal lokalerne heller ikke være det, påpeger rektor Lars Viborg Jørgensen.

  H.C. Ørsted Gymnasiet - udenfor
  H.C. Ørsted Gymnasiet

  De omkring 750 elever bliver blandt andet undervist i store teorilokaler, der bliver suppleret med små møderum og nicher. Det giver nogle unikke muligheder for at lave projekt- og gruppearbejde, som er en central del af en teknisk studentereksamen, fortæller Lars Viborg Jørgensen og tilføjer:

  ”Lokalerne giver lyst til læring og hjælper eleverne med at kunne fordybe og koncentrere sig. De nye rammer fik fra første dag en varm modtagelse af eleverne. Blandt andet fordi alle typer af elever kan finde trygge rammer. Lærerne har også fået langt flere tangenter at spille på. De har nu større mulighed for at indtage mange forskellige lærer- og vejlederroller. I de store teorilokaler er læreren styrende og kan forelæse, mens de små nicher og møderum giver optimale betingelser for individuel vejledning og coaching”.

  Og som det vigtigste giver de moderne laboratorier og værksteder elevernes interesse for teknologi og naturvidenskab et boost. Og som en ekstra bonus spiller naboerne også en vigtig rolle. ”DTU og LIFE ligger i gåafstand, hvilket giver vores elever enestående muligheder for at tage på ekskursion eller udføre eksperimenter med udstyr, vi ikke selv råder over” siger Lars Viborg Jørgensen. De nye rammer har også givet anledning til nye samarbejder, så endnu flere kan få glæde af den flotte bygning. To grundejerforeninger har eksempelvis holdt deres møder på Paul Fennebergs Allé, ligesom Børne- og Undervisningsministeriet har lagt deres møder i de nye rammer.

  H.C. Ørsted Gymnasiet indefra
  H.C. Ørsted Gymnasiet indefra

   

  Elevfest på H.C. Ørsted Gymnasiet
  Elevfest
 • Trongårdens Byområde

  I boligområdet og på de grønne arealer ud mod Trongårdsparken er der etableret LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand), som grønne anlæg, der bidrager til områdets grønne udtryk og biodiversitet.

  Lyngby-Taarbæk Forsyning har etableret LAR-anlæg til tagvand både i boligområdet og på de kommunale arealer mellem boligområdet og Trongårdsparken. ALFA Development har også anlagt LARanlæg i boligområdet. Anlæggene er forskellige i deres former og funktioner. Faskineanlæggene under terræn sikrer nedsivning af regnvand, så grundvandsressourcerne opretholdes. Regnbedene med filtermuld og beplantning sikrer forsinkelse og rensning af regnvandet, ligesom beplantningen bidrager til såvel fordampning og til at sikre bedre nedsivningsevne. De grønne tage bidrager til fordampning og forsinkelse af regnvandet.

  Mellem boligområdet og de grønne arealer ud mod Trongårdsparken er der etableret en skybrudskanal med 2 broer. Lyngby-Taarbæk Kommune anlægger i 2023 de sidste stiforbindelser med grusbelægning og en græssti på de grønne arealer, så det er let at komme rundt i området til fods.

  Den sydligste del af Trongårdens Byområde
  Et view over den sydligste del af Trongårdens Byområde, Milford
 • Beplantningsprojektet i motorvejssløjfen nord for Klampenborgvej

  I motorvejssløjfen nord for Klampenborgvej har kommunen i foråret 2022 plantet ca. 1.350 træer og buske, som skal være med til at sikre det grønne udtryk og styrke biodiversiteten.

  Beplantningen er etableret som et bredt bælte længst mod vest svarende til ca. 1/3 af arealet. Den resterende del af arealet er åbent areal med vilde urter og enkelte træer.

  Der er bl.a. blevet plantet eg, fuglekirsebær, lind og navr og hvidtjørn, rød kornel, gedeblad, kvalkved og æblerose, som alle er danske hjemmehørende træarter.

  På arealet er der en massiv forekomst af den invasive art canadisk gyldenris. Kommunen bekæmper canadisk gyldenris ved slåning og fjernelse af afklip. Det vil på sigt sikre, at forskellige andre planter vokser frem. Arealet vil fremstå rustik med høj vegetation hen over sommeren, mens det vil ligge vissent hen over vinteren.

 • Regnvandsbassin i CSYD3 - ved Lundtoftegårdsvej/Klampenborgvej

  Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægger i løbet af 2023 et grønt regnvandsbassin i den sydligste del af Traceet.

  Bassinet skal modtage regnvand fra den sydligste del af Traceet og fra den ny bebyggelse vest for Lundtoftegårdsvej på Akademivej 1.

  Der etableres en afskærmende beplantning mod bl.a. Lundtoftegårdsvej. Beplantningen bidrager til det grønne udtryk i området og sikrer, at der ikke er direkte adgang til regnvandsbassinet. Der er fokus på at skabe gode betingelser for biodiversiteten i og omkring regnvandsbassinet ved at anvende hjemmehørende arter, som fx hvidtjørn, vildæble, slåen, hassel og syren.

 • Nye almene etageboliger på Akademivej 1

  Det er ikke så tit, at der opføres nye almene boliger i kommunen, men nu er de nye familie- og ungdomsboliger på Akademivej 1 snart klar til indflytning.

  Ideerne til projektet begyndte helt tilbage i 2016, hvor KAB henvendte sig til kommunalbestyrelsen med visionen om at bygge en ny afdeling, hvor de gamle ”Boblehaller” lå. Efter indhentning af ideer og forslag fra borgerne, bygherre og arkitekter gik arkitekterne i gang med at forvandle området til det spændende boligprojekt, som nu er ved at tage endelig form.

  KAB ønsker, at området kommer til at indeholde nye attraktive boliger, med en større boligdiversitet til glæde for de nuværende og fremtidige beboere. Plangrundlaget for de nye 150 almene boliger omfatter 100 ungdomsboliger, 30 boliger med lav husleje samt 20 familieboliger.

  Byggeriets højde trapper ned til 3 etager mod de eksisterende boliger. Huset har en høj stueetage, der blandt andet vil rumme fælleslokaler, og så er der altaner til alle boligerne.

  Byggeriet forventes at blive taget i brug i løbet af 2023.

  Boliger under opførelse ved Akademivej, januar 2023
  Boligerne under opførelse ved Akademivej januar 2023
 • DTU vil bygge en Science Park i Tracéet

  DTU Science Park har i marts 2022 fremsendt et projektforslag for etablering af erhvervsdomicil, forskerpark og parkeringshus på arealer lige øst for DTU i Traceet Midt mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen.

  Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre op til 43.000 m2 i form af et sammenhængende kontor-/laboratoriebyggeri og et parkeringshus. I forslaget fremtræder bebyggelsen som flere bygninger på grund af forskydningerne i bebyggelsesplanen. For at bevare den eksisterende dobbelte række af egetræer langs Lundtoftegårdsvej, blev det i forbindelse med vedtagelse af lokalplangrundlaget besluttet at placere fortovet på østsiden af den eksisterende trærække på DTUs grund, langs de nye bygninger.

  Lokalplanforslaget forventes pt. at blive sendt i offentlig høring i 8 uger i foråret 2023.

  Forslag til en Science Park i Tracéet
  Opholds- og gangarealer på vestsiden af byggeriet. Eksisterende trærækker mod Lundtoftegårdsvej ses til højre. Illustration udarbejdet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter
 • Nye daginstitutioner

  Der mangler daginstitutionspladser i kommunen både nu og i de kommende år. Derfor undersøger kommunen flere placeringer for nye daginstitutioner, herunder i Lundtofte ved Lundtofte skolestræde og ved Hjortehøjsvej på Dyrehavegårds Jorder.

  Lundtofte Børnelandsby

  Der er igangsat afdækning af muligheden for at etablere ny dagtilbudskapacitet i en børnelandsby ved Lundtofte Skolestræde, dels ved renovering og ombygning af eksisterende bygninger, dels ved nybyggeri. Det er planen at ideoplæg/skitser for området skal fremlægges i løbet af 2023. Hvis projektet fortsætter, kan et lokalplansforslag forventeligt fremlægges i første kvartal 2024 med vedtagelse i løbet af 2024.

  Dyrehavegårds Jorder

  Der er desuden igangsat indledende afdækning af muligheden for også at etablere en daginstitution på et areal ved Hjortehøjsvej, over for vandtårnene på Dyrehavegårds Jorder. I løbet af det næste års tid, forventes det, at der er taget politisk stilling til, om planlægningen for denne institution skal igangsættes.

 • Lundtofte Skole

  Renoveringen af Lundtofte Skole er nu færdig, og elever og personale er flyttet tilbage.

  Byggeriet blev indviet den 2. februar 2023. Som en del af renoveringen er der tilbygget en ny kultursal, som ikke alene skal bruges af skolen, men også skal give plads til musikskole, foreninger m.m. Samtidig er der også etableret et nyt bibliotek, som vil fungere som skolebibliotek og som folkebibliotek uden for skoletid.

  Kultursalen og biblioteket skal være med til at styrke udbuddet af kulturelle tilbud til Lundtofteområdet.

 • Lundtoftevej 162, forskerboliger

  Pension Danmarks ønsker at opføre et bolig og erhvervsprojekt med et samlet etageareal på ca. 12.300 m², heraf 1.450 m² erhverv. Projektet omfatter ca. 160 boliger, fx forskerboliger samt kontorerhverv.

  Projektområdet ligger lige øst for de ca. 500 studieboliger, der blev taget i brug i 2021. Kommunen forventer pt., at et lokalplanforslag kan fremlægges i høring i 2023.

 • Lundtofte Erhvervsområde – Maglebjergvej, Nøjsomhedsvej, Nymøllevej

  I 2019 gik kommunen i gang med en ny planlægning for erhvervsområdet.

  Der skal bl.a. være mulighed for at udvide anvendelserne med kontorejendomme og videnserhverv. Der har været flere forskellige ønsker til udvikling i området, heriblandt forslag om international skole og daginstitution. I øjeblikket huser Nymøllevej 59-85 ukrainske flygtninge.

  Kommunen forventer at fremlægge et forslag til ny lokalplan for erhvervsområdet i 2023/2024.

 • Lundtoftegårdsvej/Lundtofte Stationsforplads

  Letbanen forventes at blive taget i brug i 2025. Kommunalbestyrelsen har i december 2022 godkendt et skitseprojekt for stationsforpladsen i Lundtofte.

  Gående og cyklende vil have adgang til stationsforpladsen og videre til letbaneperronen fra Lundtoftegårdsvej. Cykelparkeringen placeres langs den nordlige del af stationsforpladsen i et østvestgående forløb langs ”hovedstien” samt i en halvcirkel ved skovbrynet mod Lundtoftegårdsvej. Cykelparkeringen i den nordlige del af pladsen placeres på bagsiden af halvmure, som kan benyttes til ophold og som adskiller cykler fra gående. Der bliver plads til i alt 129 cykelstativer.

  Der bliver ikke vejadgang til stationsforpladsen, men der etableres kiss & ride pladser på Lundtoftegårdsvej syd for stationsforpladsen. Der har været fokus på at gøre forpladsen og letbanens perroner synlige fra omgivelserne – både for at vise vej til letbanestationen og for at skabe overskuelighed og tryghed på pladsen.

  Illustration af Lundtoftegårdsvej/Lundtofte Stationsforplads
  Indgang/ankomst fra Lundtoftegårdsvej set mod letbaneperronen - Illustration udarbejdet af Landskabsarkitektfirmaet Schønherr.

   

  Oversigtsskitse af Lundtofte Stationsforplads
  Oversigtsskitse Lundtofte Stationsforplads - Illustration udarbejdet af Landskabsarkitektfirmaet Schønherr.

   

 • Helsingørmotorvejen/Klampenborgvej - Tiltag skal afhjælpe trængsel

  I regeringens ”Infrastrukturplan 2035” fra 2021 fremgår projekt for Helsingørmotorvejen/Klampenborgvej: ”Parterne er enige om at afsætte 50 mio. kr. til at udføre vejforbedringer ved DTU med fokus på at sikre bedre opkobling til Helsingørmotorvejen uden at fremkommeligheden på motorvejen kompromitteres”.

  Kommunen har holdt opstarts- og teknikermøde med Vejdirektoratet med input til opgaven. Vejdirektoratet er i gang med at udarbejde et kommissorium for opgaven. Kommunen afventer en tilbagemelding om, hvilke analyser der skal udarbejdes for at finde løsningsforslag til afhjælpning af trængslen.

 • Ny støjskærm ved Hjortekær – ”Infrastrukturplan 2035”

  I forbindelse med regeringens ”Infrastrukturplan 2035” er der afsat 40 mio. kr. til et støjskærmsprojekt langs Helsingørmotorvejen i Lyngby.

  Vejdirektoratet har i efteråret 2022 oplyst, at midlerne skal anvendes til støjskærm ved det nordlige Hjortekær og Eremitageparken Nord.

  Vejdirektoratet arbejder med en støjskærmsløsning på østsiden af motorvejen mellem Vejporten og Mølleåen i kombination med en støjskærm i motorvejens midterrabat. Støjskærmen øst for motorvejen bliver ca. 870 m lang og ca. 6 m høj, mens støjskærmen i midterrabatten bliver ca. 570 m lang og ca. 4 m høj. Støjskærmen i midterrabatten forventes at give en støjreducerende effekt både øst og vest for motorvejen.

  Vejdirektoratets støjprojekter er rettet mod at reducere støjbelastningen for boliger. Vejdirektoratets beregninger viser, at den nordlige del af den planlagte støjskærm (gennem det fredede område) har en tydelig effekt på de nordlige boliger i Hjortekær, som derfor er med i projektet.

  Vejdirektoratet er i efteråret 2022 gået videre med detailprojektering. Herefter overgår projektet til anlægsfase, hvor der gennemføres et udbud af projektet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt præcist at fastlægge, hvornår projektet er færdigt, men Vejdirektoratet oplyser, at det typisk tager mellem 1 - 2,5 år fra projektet er overgået til anlægsfase, til støjskærmen kan tages i brug.

  Nye støjskærme langs Helsingørmotorvejen
  Planlagte støjskærme langs Helsingørmotorvejen
 • Letbanen

  Letbanen er fortsat ved at blive anlagt på strækningen fra Anker Engelunds Vej og til endestationen ved Lundtofte Station.

  Forventningen er, at jordarbejderne er færdige i løbet af 2.- 3. kvartal 2023. I løbet af efteråret 2023 vil næste entreprenør opstarte arbejdet på samme strækning. Dette arbejde indbefatter bl.a. etablering af sporene, opsætning af master, transformerstationer og de indledende test af anlægget.

  Fra sommeren 2024 og frem til letbanens åbning i sidste halvår af 2025 vil der pågå testdrift af anlægget, hvor der sidst i testfasen vil blive udført en 100% stresstest af anlægget, hvor der bliver simuleret fuld drift.

  Forventningen er fortsat, at letbanen er i drift i 2. halvår af 2025.

 • Afslutning

  Vi håber, at nyhedsbrevet har givet overblik og indblik i de mange projekter i områderne og et indtryk af den aktuelle udvikling.

  Kommunen informerer også løbende om udviklingen på: www.ltk.dk/dyrehavegaard

  Dyrehavegård - Oversigtskort - februar 2023
  Oversigtskort