Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:
Nyhed

Information om PFAS/PFOS forurening

Siden Lyngby-Taarbæk Kommune i november blev orienteret af Region Hovedstaden om indholdet af PFAS-stofferne (herunder PFOS) i Mølleåen er der indgået et tæt samarbejde med Rudersdal, Gladsaxe og Furesø Kommuner for at skabe overblik, opspore kilden og lægge en samlet plan for videre håndtering af sagen. Kommunerne har sammen formet en arbejdsgruppe og henvendt sig til Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den tværkommunale arbejdsgruppe har som led i kildeopsporingen fået foretaget vandprøver fra søerne opstrøms Mølleåen, herunder Farum Sø, Vejlesø, Furesøen, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. Vandprøverne er blevet analyseret for PFAS-stoffer, herunder PFOS. Koncentrationen af PFOS er i alle de analyserede tilfælde under 30 ng/L og er dermed langt lavere end de koncentrationer, man sidste år fandt i Slagelse på op imod 34.000 ng/L. Dog gælder det for alle analyserede vandprøver, at de overskrider de gældende kvalitetskrav for søer og vandløb, og kommunen fraråder fortsat at spise fisk, der er fanget i Mølleåen og søerne opstrøms. Kommunerne er i kontakt med Fødevarestyrelsen med henblik på at foretage PFOS-analyser af fisk. Kommunerne opretholder den opsatte skiltning, hvor det frarådes at spise fisk fanget ved Mølleåen og søerne. Vi følger op på skiltningen, når vi har en afklaring med Fødevarestyrelsen. 

Koncentrationerne af PFOS, der er fundet i den nyeste analyse svarer til det niveau, der sidste år blev fundet i Mølleåen, men det er ikke muligt at udpege en konkret kilde til PFOS i søerne og Mølleåen. Resultaterne indikerer dog, at der muligvis findes en kilde til Furesøen og Lyngby Sø, da der her findes de største værdier på 13-29 ng/L. Dette vil kommunerne nu undersøge nærmere, og de indledende analyser er et vigtigt skridt på vejen for at opspore kilden til fluorstofferne i vandløbet.

Region Hovedstadens oprindelige analyser forventes klar i slutningen af januar 2022 og vil sammen med kommunernes egen kildeopsporing lægge fundamentet til en videre håndtering af sagen.

På nuværende tidspunkt følger kommunen Miljøstyrelsens henvisning til det anbefalede badevandskriterie på 40 ng/L. Da ingen målinger i Lyngby-Taarbæk Kommune (eller andre kommuner i arbejdsgruppen) overskrider dette niveau, fraråder kommunen ikke badning på baggrund af koncentrationen af PFOS. Lyngby-Taarbæk kommune vil opdatere informationen på hjemmesiden www.ltk.dk/pfos, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger eller anbefalinger om PFOS-forureningen i Mølleåsystemet.”