Gå til hovedindhold
Du er her:
Nyhed

Startblokken - nyt partnerskab om unges vej til arbejde og uddannelse

Sammen med Lyngby Boldklub er Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungeindsats blevet en del af Startblokken – med ambitioner om at støtte unge til at finde nye veje ind på arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Alt=""

Startblokken er et nationalt initiativ, der er forankret i DIF og som Lyngby-Taarbæk Kommune har været med til at udvikle på. 

Nu hvor vi har indgået samarbejdet, kan vi visitere ledige unge til at deltage i Startblokkens forløb og give dem mulighed for at blive en del af et forpligtende fællesskab med andre unge i Lyngby Boldklub – og det kan give de unge modet og lysten til at starte på en uddannelse eller en arbejdsplads. 

Gennem Startblokken støtter vi ledige unge 18-29 år til bedre trivsel, nye fællesskaber og bygger bro til praktikpladser og jobmuligheder gennem vores partnerskab med Lyngby Boldklub – hvor de unge gennem idrætten bliver en del af et fællesskab.

Startblokken et forløb under trygge ramme med gode oplevelser, der tydeliggør de unges kompetencer, og kan åbne døre til en lysere fremtid.

”Vi er er glade for at kunne tilbyde vores unge en ny mulighed for at komme tættere på uddannelse og job. Mange af vores unge savner fællesskaber. Og netop det at få positive erfaringer med at deltage i et forpligtende fællesskab med andre unge igennem idrætten kan være dét, der giver dem modet og lysten til at træde ind over dørtærsklen på en uddannelse eller en arbejdsplads. Sammen med de individuelle indsatser og den støtte vi tilbyder de unge i forvejen, tror vi på, at dette partnerskab kan være med til at give vores unge endnu bedre muligheder”, siger afdelingschef for Ungeenheden i Lyngby-Taarbæk Kommune, Kamille Godrim Jakobsen.

I Startblokken kommer Lyngby-Taarbæk og Københavns Kommune løbende til at dele erfaringer i tæt samarbejde med brobyggerne og klubberne, faciliteret af DIF.

Se DIFs pressemeddelelse her.

OM STARTBLOKKEN

Det overordnede formål med ”Startblokken: Idræt Skaber Livsbaner” er at få unge i alderen 18-29 år, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, ind på en livsbane, hvor de trives, får en uddannelse eller et job og bliver en integreret del af det danske samfund.

Startblokken er et nationalt initiativ, der er forankret i DIF, og som samarbejder tværgående med kommuner, idrætsklubber, fonde, erhvervsliv, eksisterende indsatser og flere aktører på området.

Forløbet for de unge i Startblokken benytter idrættens styrker til at skabe fællesskaber, hvor de unge motiveres og får selvværd, tro på egen evner, succesoplevelser, sociale kompetencer og større netværk. Startblokkens brobygger skaber øvebaner i trygge rammer for unge, der skal finde en vej livet.

Løbende evalueres Startblokkens lokale indsatser af konsulent- og videnshuset Enact:Lab i samarbejde med Syddansk Universitet for at dele viden på tværs af landet og stå sammen om at skabe et nationalt initiativ, der er meningsfyldt og bæredygtigt.

Læs mere på Startblokken.dk