Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:
Pressemeddelelse

Byplanudvalget anbefaler ny helhedsplan for Sorgenfri bymidte

Sorgenfri bymidte skal fornys og der skal ske et løft af byrum og udearealer, så detailhandelsmulighederne sikres bedst muligt.

   

I processen har der været tre scenarier i spil. Alle scenarier tager udgangspunkt i, at der opføres nye bygninger på Nord- og Sydtorvet, samt at udearealer og byrum fornys.

Et enigt Byplanudvalg har besluttet, at udgangspunktet for helhedsplanen er scenarie C med en række ændringer, så området ikke bebygges massivt. Der vil ikke blive placeret byggeri op mod Grønnevej og heller ikke på dele af strækningen på Hummeltoftevej.

Dagligvarebutikken Irma placeres i niveau med Hummeltoftevej og med let tilgængelig adgang fra parkeringspladsen på Sydtorvet. På Sydtorvet opføres et nybyggeri til Irma, mindre butikker og boliger. På Nordtorvet skal der være enkelte butikker, liberalt erhverv og boliger.

Derudover ønsker udvalget, at der arbejdes med fokus på byrum og mødesteder, hvor bl.a. eleverne fra Hummeltofteskolen har peget på forskellige muligheder.

I forbindelse med de kommende byggerier ønsker udvalget, at der bliver udskrevet en arkitektkonkurrence for at sikre arkitektonisk kvalitet..

For kommentarer om beslutningen kan udvalgets medlemmer kontaktes på nedenstående kontaktinformation.

Kommunalbestyrelsen behandler beslutningen den 19. december 2019.

Dagsordenen til Byplanudvalget kan læses her:

https://dagsordener.ltk.dk/vis/#223f86c7-7176-4ab6-96bf-5c94c1b08fa7

  Kontaktinformation

Simon Pihl Sørensen (A), formand           sps@ltk.dk           4018 7274

John Tefke (C), næstformand                   johnt@ltk.dk         5051 1131

Martin Vendel Nielsen (C)                         mrtni@ltk.dk        2292 2300

Karsten Lomholt (C)                                  karsl@ltk.dk        2240 7076

Søren P. Rasmussen (V)                          spr@ltk.dk            3091 4490

Gitte Kjær-Westermann (B)                      gitkw@ltk.dk        5030 1201

Sigurd Agersnap (F)                                 sigur@ltk.dk         6075 9125

 Social media icon Social media icon Social media icon