Gå til hovedindhold
Du er her:
Pressemeddelelse

Lyngby Omfartsvej - hastigheden nedsættes den 22. september til 70 km/t for at reducere støjen

Der er nu udlagt nyt klimavenligt slidlag med støjreducerende effekt på Lyngby Omfartsvej. Derudover bliver hastigheden nedsat til 70 km/t for at nedbringe støjniveauet.

   PXL_20220816_182324941.jpg 

For at forbedre forholdene for vejens naboer, har Kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling til nyt klimavenligt slidlag, som reducerer støjen på Lyngby Omfartsvej.

Lyngby Omfartsvej er en kommunevej med status som motorvej og med en lokal hastighedsbegrænsning på 90 km/t. Vejen gennemskærer det centrale Kongens Lyngby, og vejens naboer er generet af trafikstøj. 

I kommunens seneste kortlægning af støj fremgår det, at der er en stor udbredelse af trafikstøj, som generer mange boliger langs vejen. En del boliger langs Lyngby Omfartsvej defineres som stærkt støjbelastede (dvs. støjbelastet over 68 dB - altså 10 dB over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi). Derfor er flere områder langs vejen udpeget som indsatsområder. 

For at opnå en væsentlig og tydelig støjreduktion har kommunen samtidig ansøgt Nordsjællands Politi om en hastighedsnedsættelse til 70 km/t, hvilket er muligt i henhold til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser. Det giver mulighed for at nedsætte hastigheden på motorveje gennem tættere bebyggelse og andre støjfølsomme områder for at reducere støjniveauet. Afgørelser om lokale hastighedsgrænser træffes af politiet efter forhandling med vejmyndigheden.

Politiet har godkendt hastighedsnedsættelsen. De har lagt vægt på, at kommunen samtidig udskifter slidlaget til klimavenlig asfalt med støjreducerende effekt, som medvirker til at opnå en samlet nedsættelse af støjniveauet.

I forbindelse med udlægning af nyt klimavenligt slidlag er der etableret ny vejafmærkning, og køresporene er indsnævret i forhold til tidligere, så bredden svarer til en hastighed på 70 km/t.

Færdselstavlerne bliver udskiftet til "70 km/t" med undertavle "Støj", som skal forklare hastighedsnedsættelsen.

Borgmester Sofia Osmani siger:
"Den lavere hastighed vil nok af mange trafikanter opleves som en unødvendig ulempe. Men faktisk er gevinsten ved at lette foden fra speederen stor. Borgerne, som er naboer til vejen, får reduceret støjniveauet fra vejen markant, ligesom det også er gavnligt for miljøet".

Formand for Teknikudvalget Richard Sandbæk supplerer:
"Omfartsvejen er ændret med ny asfalt, ny afstribning og nye skilte med 70 km/t. Det øger transporttiden med kun 43 sekunder på den 3,8 km lange strækning. Det er derfor en lille ændring, som giver store gevinster for både naboerne og miljøet". 

Fakta:

  • Lyngby-Taarbæk har sidste sommer fået udarbejdet en hastighedsanalyse for at undersøge potentialet for at nedsætte støjniveauet ved en hastighedsnedsættelse. Hastighedsanalysen i Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at gennemsnitshastigheden er tæt på hastighedsgrænsen på 90 km/t. Der er derfor potentiale for støjmæssig effekt ved nedsættelse af hastighedsgrænsen.
  • Erfaringsmæssigt kan en hastighedsreduktion fra 90 km/t til 70 km/t give en støjreducerende effekt på 2,7 dB. Klimavenlig asfalt har erfaringsmæssigt en støjreducerende effekt på 2,2 dB. Der kan dermed teoretisk opnås en samlet reduktion på 4,9 dB. Denne støjreduktion vil opleves som en væsentlig og tydelig ændring. 
  • Der kører dagligt mellem 28.000 og 40.000 køretøjer (sammenlagt for begge retninger) på Lyngby Omfartsvej alt afhængig af strækning. Til sammenligning kører der dagligt mellem 100.00 og 115.000 køretøjer (sammenlagt for begge retninger) på Helsingørmotorvejen.
  • Lyngby Omfartsvej i Lyngby-Taarbæk Kommune omfatter en strækning på 3,8 km. Ved gennemkørsel af stækningen med 90 km/t tager det 2,53 min (152 sek.) og ved gennemkørsel af strækningen med 70 km/t tager det 3,25 min (195 sek.). Det vil sige, at på en strækning på 3,8 km vil det tage 43 sekunder ekstra at køre strækningen med en hastighed på 70 km/t i stedet for 90 km/t.
 20220816_182557981_iOS.jpg Kontaktinformation Social media icon Social media icon Social media icon