Gå til hovedindhold
Du er her:

Tre forslag til fremtidens Kongens Lyngby Centrum

Tre hold har siden efteråret arbejdet på at skabe hver deres plan for et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum. Konkurrencen er sat i værk af Lyngby-Taarbæk Kommune, og målet er at realisere den vision for byen, som kommunalbestyrelsen vedtog i sommeren 2021. De tre teams har afleveret hver deres bud på en plan for byudvikling med tegninger og strategi, og nu har et bedømmelsesudvalg truffet afgørelse. Foreningen Realdania har støttet forberedelsen af planarbejdet.

Visualisering af Klampenborgvej, SLA 2022
Visualisering af Klampenborgvej, SLA 2022

Bedømmelsesudvalget har udpeget Team SLA’s udviklingsplan som stærkeste forslag.

Teamets vision er at gøre livet rigere i Kongens Lyngby Centrum: Blande nyt og gammelt, handelsliv og byliv, stille lommer og aktive byrum, som fletter sammen til et varieret, grønt og levende centrum. Teamet arbejder med at invitere den allerede etablerede natur ind i byen. Team SLA består af SLA, Transform, Valentin Trafik, Dines Jørgensen og Pej Gruppen, og holdet foreslår et grønnere centrum for at fremtidssikre bymidten mod klimaforandringerne, øge biodiversiteten og gøre centrum mere oplevelsesrigt, sanseligt og varieret. Man vil indfri den politiske vision og borgernes drømme, bringe byen på forkant med fremtiden og gøre den attraktiv for kommende generationer.

Forslag med ambitioner om et grønt og levende centrum

Selvom det ikke er alle forslag fra SLA, som bedømmelsesudvalget ser som realistiske eller ønskværdige at gennemføre, fremhæver bedømmelsesudvalget Team SLA for deres overbevisende og meget gennemarbejdede skitseforslag til udformning af Klampenborgvej, Kanalparken og vestsiden af Lyngby Rådhus. Forslagene til byrumsprojekter og grønne områder rammer meget fint ønskerne om et grønnere centrum og de rammer for bevægelse og byliv, der ønskes i disse områder. Grundlaget for udviklingen skal ifølge SLA skabes ved dialog mellem kommune, borgere, forsyning, investorer, foreningsliv og tværfaglige rådgivere.

Se planerne, som de tre teams har afleveret og bedømmelsesrapporten nedenfor.