Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Budget 2020-2023

Her kan du læse om budgettet og processen

Ny budgetaftale indgået for 2020-2023

Bredt politisk flertal bag budgettet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Alle kommunalbestyrelsens partier er enige om budgetaftalen for 2020-2023. I de kommende år skal der fokuseres på kerneopgaverne. Der igangsættes større en strukturel omstilling for at finde nye og innovative løsninger på en række centrale kerneområder.

Læs budgetaftalens tekst

Læs budgetaftalens tal

Læs budgetbogen 

Høring budgetforslag

Forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune har som led i budgetprocessen for 2020 udarbejdet det administrative budgetforslag for 2020-23. Budgetforslaget er sendt i høring hos de høringsberettigede parter.

Budgetprocessen er forsinket som følge af folketingsvalget og Regeringsdannelsen. Budgetprocessen er således meget presset.

Budgetforslaget 1. behandles i Kommunalbestyrelsen torsdag d. 3. oktober kl. 17.00 Den øvrige del af budgetprocessen kan ses af den detaljerede tidsplanen nedenfor.

Det administrative budgetforslag afspejler et budget i balance.

Da Kommunalbestyrelsen besluttede en række budgetreduktions- og effektiviseringsforslag den 29. august var der en skønnet budgetudfordring på 274 mio. kr. over de næste fire år. Budgetudfordringen er nu mindsket en del – primært på baggrund af den indgåede Kommuneaftale mellem regeringen og kommunerne. Kommuneaftalen løfter service- og anlægsramme og giver et mindre likviditetstilskud i 2020, hvilket forbedrer de økonomiske rammer for kommunerne de kommende år.  

Forbedringen er imidlertid ikke nok til at imødegå hele budgetudfordringen i Lyngby-Taarbæk Kommune i de kommende år. Budgetbalancen i det administrative budgetforslag er derfor skabt via dels en pulje med driftsbesparelser, der skal udmøntes på de enkelte områder, dels en pulje til skattejusteringer fra og med 2021.

Rammer og forudsætninger for budgetforslaget er uddybet i det indledende resumé.

Fristen for indsendelse af høringssvar er mandag den 7. oktober 2019. Høringssvar skal sendes til Center for Økonomi og Personale på mail coep-budget@ltk.dk

Det er vigtigt, at eventuelle høringssvar fremsendes på den rigtige mailadresse og inden deadline, idet høringsvarende overgives til kommunalbestyrelsen umiddelbart herefter.

Der er indkommet følgende høringssvar, som er overgivet til Kommunalbestyrelsen

Budgetproces

Forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi i 2020 blev udskudt til efter sommerferien som følge af folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. På denne baggrund er fristen for vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2020 blevet flyttet fra den 15. oktober til den 5. november 2019. Budgetforslaget for Lyngby-Taarbæk Kommune offentliggøres derfor senere end normalt.

Budgetforslaget 2020-23 forventes offentliggjort den 27. september og behandlet efter følgende tidsplan:

Her kan du se hele tidsplanen

Kom til borgermøde og hør om budget 2020-23

Kom og mød politikerne til en dialog om næste års budget

Torsdag den 3. oktober kl. 19-20
Kantinen rådhuset
Lyngby Rådhus - Lyngby Torv 17

Forvaltningen vil kl. 19.00 og kl. 19.30, give en kort præsentation af det administrative budgetforslag. Der er samtidig fra kl. 19-20 mulighed for at møde politikerne til en uformel dialog om næste års budget. Der er 1. behandling af budgettet i kommunalbestyrelsen kl. 17.00.