Gå til hovedindhold
Du er her:

2024-04-08: Høring - forslag til Lokalplan 300 for udbygning af Engelsborgskolen ved Chr. D. X´ Alle

Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. april 2024 at fremlægge et revideret forslag til Lokalplan 300 for udbygning af Engelsborgskolen ved Chr. X´ Alle i offentlig høring. Kommunen afholder borgermøde om lokalplanforslaget

Engelborgsskolen visualisering
Ny bygning, Engelborgsskolen

Det reviderede lokalplanforslag omfatter et område i Ulrikkenborg bydel. Lokalplanforslagets formål er at give mulighed for at opføre 2.300 m2 bebyggelse til brug for Engelsborgskolen syd for Engelsborgvej. Den nye bygning skal anvendes til de ældste klassetrin; udskolingen.  

Det oprindelige lokalplanforslag 300 for udbygning af Engelsborgskolen blev vedtaget og sendt i høring i forsommeren 2023. På baggrund af beslutningen i KMB den 31. august 2023 om, at Engelsborgskolen ikke længere udbygges med henblik på at blive en 5-sporet skole, men en 4-sporet skole med mulighed for 5 spor på enkelte årgange, ændredes behovet for nye lokaler til skolen. 

En af konsekvenserne af, at der bygges færre kvadratmeter efter endt udbygning er, at behovet for permanente bygninger inden for lokalplanforslagets område øges fra 2.200 m2  til 2.300 m2 byggeri. Disse justeringer er nu indarbejdet i det reviderede lokalplanforslag.

Offentlig høring

Den fornyede offentlige høring løber fra den 4.april 2024 til den 3. juni 2024.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse, e-mail og resumé af høringssvaret. Ved navne- og adressebeskyttelse vil disse informationer ikke blive offentliggjort. Send en mail til lokalplan300@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.

Borgermøde

Kommunen inviterer beboere og grundejere i nærområdet til borgermøde mandag den 22. april 2024 kl. 19 - 21 om lokalplanforslaget på Engelsborgskolen, Engelsborgvej 66. 

Vi mødes på parkeringspladsen ved Chr. X´ Alle 99 mandag den 22. april 2024 kl. 19. På mødet kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslaget.

Retsvirkninger

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, gælder de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger kan dog højst gælde et år fra denne offentliggørelse. 

Følg linket for at læse om de midlertidige retsvirkninger.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af planen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport. 

Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne.


 

Webtilgængelighed

PDF-filerne på denne side er endnu ikke gjort webtilgængelige af hensyn til personer med funktionsnedsættelser - men er indtil videre gammeldags PDF-filer, som stadig kan læses af mange.

Hvis du har brug for en webtilgængelig udgave, så skriv venligst til webmaster@ltk.dk med link til denne side. Du vil modtage en opmærket udgave af filerne inden for ca. 5 arbejdsdage.