Gå til hovedindhold
Du er her:

Byrum på Klampenborgvej

Med åbningen af letbanen på Klampenborgvej, opstår muligheden for et nyt byrum med plads til ophold, udeservering og aktiviteter i hjertet af Kongens Lyngby Centrum.

Et blivende byrum på Klampenborgvej

I Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum indgår Klampenborgvej som et af de centrale byrum, og udviklingsplanen indeholder derfor et forslag til, hvordan det fremtidige byrum kan indrettes, når letbanen kører.

Klampenborgvej er permanent lukket for biltrafik i den ende, der leder op til Lyngby Torv og rådhuset. I forslaget omdannes Klampenborgvej til en moderne boulevard med hævede plantebede med varieret beplantning og nicher til ophold, udeservering og udendørs handel, foodtrucks, rekreation mv. Forslaget er visualiseret nedenfor.

Arbejdet hen imod en permanent udformning af dette byrum er sat i gang med indretningen af det midlertidige byrum, som giver mulighed for at høste erfaringer i forhold til indretning og funktionalitet.

Visualisering af Klampenborgvej, SLA 2022
I forbindelse med Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum har rådgivergruppen Team SLA lavet en visualisering af deres drømmescenarie for fremtidens Klampenborgvej.

Det midlertidige byrum på Klampenborgvej

I maj 2023 indviede Lyngby-Taarbæk Kommune det midlertidige byrum, der tager afsæt i udviklingsplanens forslag og giver mulighed for at afprøve indretning og anvendelse af det nye byrum og give nyttig viden og erfaringer i forhold til den permanente udformning af byrummet.

 • Cykelsti langs letbanen

  Cykelstien langs Lyngby Storcenter er flyttet ud langs letbanen og midlertidigt markeret med maling.

  Flytningen af cykelstien har givet mulighed for et større samlet areal til fodgængere, ophold og leg samt udeservering.

 • Grønne rum og zoneinddeling

  Med indretningen er der skabt et grønt byrum, som er inddelt i zoner til udeservering, ophold og leg.

  Der er sat 45 træer og større buske i bigbags, som ved projektets afslutning skal plantes ud i kommunen.

  Hele byrummet er markeret med et bølgemønster, som referer til mølleøen. Og hvis du er vaks, vil du kunne finde aftryk af dyrelivet i mølleøen.

 • Møllehjul

  Der er skabt uformelle siddemuligheder af historiske møllesten.

  De flotte gamle stenhjul, der i gamle dage blev brugt til at male korn, er et genkendeligt kulturhistorisk motiv i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Handelsliv i byrummet

  En del af byrummet indrettes i samarbejde med de handelsdrivende og byens aktører og kan skifte over tid.

  Butikker kan for eksempel have boder med varer, både hen over sommerhalvåret og ved særlige begivenheder, som fx julemarked.

Krea-dag i byrummet på Klampenborgvej i august 2023
Krea-dag den 12. august 2023 var en af de dage, hvor byrummet blev anvendt til af afholde en af aktiviteterne i kommunens pulje for byliv og kultur
Klampenborgvej under ombygning
Byrummet på Klampenborgvej vil med sin placering i både geografi, transportnet og handelsliv få en central rolle i Fremtidens Kongens Lyngby. Her ses det indledende byggearbejde i forbindelse med letbanen.