Gå til hovedindhold
Du er her:

§58a aftale til selvstændige

En §58a aftale er for dig, der er selvstændig erhvervsdrivende og har en langvarig eller kronisk lidelse

Grundlaget for §58a aftale

En selvstændig erhvervsdrivende, der ikke har tegnet forsikring efter sygedagpengelovens §45, kan ved aftale med kommunen opnå ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, når fraværet skyldes en langvarig eller kronisk lidelse.

Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysning om den selvstændige erhvervsdrivendes navn, adresse og sygdommens art.

Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær i forhold til den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke fornyes, når den selvstændige erhvervsdrivendes fravær på grund af lidelsen i det seneste år, ikke har medført mindst 10 fraværsdage, medmindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i den selvstændige erhvervsdrivendes arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.

Den selvstændige erhvervsdrivendes ret til sygedagpenge i de første 2 uger af sygeperioden har virkning fra aftalens indgåelse.

Regler og betingelser

 • Betingelser for godkendelse af aftalen
  • der er tale om en kronisk eller langvarig lidelse
  • en lidelse der i væsentligt omfang forøger den selvstændige erhvervsdrivendes fraværsrisiko 
  • det skønnes, at den selvstændige erhvervsdrivende vil have mindst 10 sygedage inden for 1 år på grund af lidelsen
 • Lægeerklæring

  Når kommunen skal vurdere, om aftalen skal godkendes, kan der indhentes en lægeerklæring fra den pågældendes læge.

  Af erklæring skal det fremgå, om lidelsen kan betegnes som kronisk eller langvarig, og lægen skal anslå det forventede fremtidige sygefravær.

  Lægen skal i den forbindelse lægge vægt på lidelsens art, sammenholdt med arbejdets karakter.

  Det bør overvejende være på baggrund af den indhentede lægeerklæring, at kommunen træffer sin afgørelse.

 • Ansøgningsblanket

  Den selvstændige skal benytte blanket dp 213 ”Ansøgning om aftale efter sygedagpengelovens § 58a”.

  Ansøgningen skal afleveres/sendes til Jobindsats ved sygefravær.