Gå til hovedindhold
Du er her:

Miljøregler for virksomheder

For restauranter, autoværksteder, renserier og flere andre typer virksomheder gælder særlige miljøregler

Autoværksteder, renserier og lignende

For særlige typer af virksomheder er miljøforholdene reguleret af branchespecifikke bekendtgørelser. I bekendtgørelserne er der fastlagt ensartede miljøkrav til disse typer af virksomheder i hele landet.

 • Autoværksteder

  Autoværksteder er reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen, og du skal anmelde etablering af autoværksted til kommunen. Du skal være opmærksom på, om aktiviteterne i autoværkstedet producerer spildevand og dermed kræver en spildevandstilladelse.

 • Renseri

  Har du et renseri, eller ønsker du at etableret et, skal du være opmærksom på, at renseribekendtgørelsen regulerer miljøforhold som fx indretning og drift af renseriet.

Restauranter, supermarkeder, tandlæger og lignende

Reglerne i miljøbeskyttelsesloven § 42 regulerer virksomheder, som ikke kræver miljøgodkendelse og ikke er omfattet af branchebekendtgørelser. Det er fx tandlæger, pizzeriaer, supermarkeder og lignende.

Større industrivirksomheder

Listevirksomheder, som typisk er større industrivirksomheder, kræver en miljøgodkendelse før de må etableres. Listen over virksomheder, som kræver miljøgodkendelse, kan du se i godkendelsesbekendtgørelsen. Her finder du også kravene til ansøgningen om miljøgodkendelse.

Du skal sende ansøgning om miljøgodkendelse til Lyngby-Taarbæk Kommune via bygogmiljoe.dk.

 • Brugerbetaling

  Virksomhed der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen skal betale for den tid miljømyndigheden bruger på at udarbejde miljøgodkendelser og på at føre miljøtilsyn. Miljøministeriet regulerer timeprisen. Du kan se timeprisen hos Miljøstyrelsen, her kan du også læse mere om brugerbetalingen.

  Lyngby-Taarbæk Kommune opgør brugerbetalingen én gang om året pr. 31. oktober og opkræver brugerbetalingen umiddelbart herefter. Opgørelsen dækker perioden 1. november til 31. oktober.