Gå til hovedindhold
Du er her:

Vision for Kongens Lyngby Centrum

Kommunalbestyrelsen ønsker med en fælles vision for Kongens Lyngby Centrum at sætte retningen for de kommende års udvikling af byen og sikre god sammenhæng med de historiske og kulturelle værdier, som byen er bygget op omkring

Du kan klikke dig igennem billedgalleriet for at se visionen, eller læse den i sin helhed nedenfor.

Vision: Et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum

I 2030 danner et grønnere centrum rammen om attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen.

 • Stærkt handelsliv og liv efter lukketid

  Vi vil styrke vores handelsliv og binde butikker, gader, stræder og pladser bedre sammen med smukkere og grønnere byrum, der inviterer til leg, ophold og fællesskaber året rundt. Og vi vil skabe rum for nye kulturelle, kunstneriske og gastronomiske oplevelser. Centrum skal være attraktivt for børn, unge, familier og seniorer, være et aktiv for borgere i hele kommunen og kunne tiltrække gæster og turister udefra.

 • Fremkommelighed og tryghed i trafikken

  Vi vil sikre god fremkommelighed til centrum og samtidig reducere den gennemkørende trafik. Det skal være let, sikkert og trygt at færdes i centrum, også for cyklister og gående. Den kollektive trafik, herunder letbanen, skal være et aktiv for borgerne og butikkerne.

 • En grøn og bæredygtig by med oplevelser, natur og vand

  Vi vil styrke forbindelserne mellem centrum og kommunens kulturhistoriske grønne og blå omgivelser, vi vil skabe nye muligheder for aktivitet og bevægelse for både børn og voksne, og vi vil trække naturen og vandet ind i byens rum, så Kongens Lyngby bliver en attraktiv destination.

 • Udvikling med respekt for historien og krav om kvalitet

  Vi vil passe på de bevaringsværdige bygninger og styrke købstadspræget i og omkring Lyngby Hovedgade. Vi stiller høje krav til kvalitet og samspil med det eksisterende bymiljø, når vi nænsomt skaber plads til nye butikker, boliger, kultur og spisesteder.

 • Attraktive boliger i centrum

  Vi vil på udvalgte steder i centrum give mulighed for at bygge nye boliger, der understøtter handelslivet og bidrager til tryghed og liv efter lukketid. De nye boliger i centrum skal være for dem, der ønsker at bo centralt i attraktive og levende omgivelser.

 • Rum til fremtidens viden og udvikling

  Der skal være rum for viden og innovation i centrum, så vidensvirksomheder og uddannelsesinstitutioner spiller sammen med centrum og byens øvrige liv. Vi udvikler centrum vel vidende, at vi ikke kender alle svarene på forhånd. Derfor har vi en agil og fleksibel tilgang og er åbne for nye idéer til, hvad centrum skal kunne og rumme.

Formålet med visionen

Visionen skal:

 • sammenfatte de ønsker og perspektiver, som skal tegne fremtiden, og
 • skabe sammenhæng mellem de igangværende projekter og strategier

Den efterfølgende proces

Visionen er retningsgivende og ligger til grund for den efterfølgende Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, som blev godkendt i efteråret 2023.

Udviklingsplanen er et styringsværktøj, som skal hjælpe med at sikre, at visionen føres ud i livet med den ønskede værdiskabelse for byen.

Sådan blev visionen til

Den samlede vision for Kongens Lyngby Centrums fremtid er udviklet i dialog mellem kommunalbestyrelsen, borgere og rådgivere.

Borgerinddragelse

Én gang i efteråret 2020 og én gang i foråret 2021 blev kommunens borgere inviteret til at deltage i en online dialog. I den seneste dialog var det både muligt at svare på spørgsmål om visionen og om de enkelte byrum.

I april 2021 afholdt kommunen også orienteringsmøder for udvalgte interessenter og aktører. På den måde kunne en bred gruppe af byens brugere give deres mening til kende, og kommunalbestyrelsen kunne bruge den nye viden til at justere visionen.

Vedtagelse

Med vigtige input fra borgere og andre interessenter kunne kommunalbestyrelsen således vedtage den vision, der sætter retning for fremtidens Kongens Lyngby.